6 namiddagen van planetaire healing met de planetaire en kosmische Christus doorheen de 12 puntige Ster van Licht, Liefde en Kracht - Brugge


  • Category: Opleidingen Jan

Description

12 puntige 

Ster van Licht, Liefde en Kracht


Planetaire Healing i.s.m. de planetaire en kosmische Christus


Op weg naar 2025


Deze uitnodiging dient je Hart te raken en dit leidt tot een engagement.

We stellen ons lichaam ter beschikking van de Planetaire Hiërarchie.

 Daarom is het belangrijk dat je ter plaatse komt.


We werken samen met de innerlijke Meesters en vooral de planetaire en kosmische Christus door hieraan tijd te geven.

Het is belangrijk om fysiek tesamen te zijn waardoor de impact van de Straling van de Meesters veel meer mogelijkheden biedt om doorheen ons te werken.

We stellen ons ter beschikking van de Geestelijke Hiërarchie om de transmutatie naar 2025 te helpen bewerkstelligen.

We werken ten dele met de Grote Aanroep.


We zijn met 12 personen omdat we vanuit de Twaalf-puntige Ster vertrekken en eenieder hierin een specifieke plaats heeft.

Tevens is het een visualisatiepunt dat je deel uitmaakt van Twaalf.

Hierdoor wordt een krachtveld opgebouwd.

In éénlijnigheid met Hun Bewustzijn helpen we de transitie naar 2025 mee te bewerkstelligen.


Dit is een Planetair Driehoekenwerk met focus op de twaalfpuntige Ster.

Je zal merken dat je leven doorheen de 6 maanden beïnvloed wordt door specifieke wereldthema’s die jou zullen raken, naar voor komen en belangrijk zijn in jouw leven.


Tijdens de 6 namiddagen zullen er korte toelichtingen, diepgaande recitaties en meditaties en (telepathische) uitwisselingen plaatsvinden.


Iedereen die vanuit het Hart geroepen wordt, is van harte welkom.

 

Data:

Ma 8/01/24, ma 5/02, ma 4/03, ma 15/04, ma 13/05, ma 10/06  van 14u tot 17u 


Er zijn 12 plaatsen

Gelieve hierdoor tijdig in te schrijven.

 

Inschrijven is noodzakelijk via e-mail: jan.gyselinck@skynet.be


Plaats: College of Esoteric Healing, Ezelstraat 24, 8000 Brugge


Begeleiding en participanten:

Jan Gyselinck, The Art of Esoteric Healing

Pia Yesimala, Reaching the Jewel of the Heart


Bijdrage: 444 euro (incl BTW)


Inschrijving is definitief door storting van 444 euro op

 het reknr. BE 86 109-6608427-50 (BIC CTBKBEBX) van Gyselinck Jan met vermelding van ‘Ster van Licht, Liefde en Kracht'

 

+++


‘Het is een werkzaamheid die een grote Vreugde met zich meebrengt, die een bepaalde aspiratie, een uitkijken naar en een vreugdevolle hoop met zich meebrengt. 

Het houdt een grote Kracht in zich. 

Je zal hierdoor zien dat bepaalde aspecten die in de etherische werelden in werkzaamheid zijn tot in de stof zich verwerkelijken. 

Het is inderdaad iets om zeker mee bezig te zijn, zeker te doen en met grote Vreugde wordt het ontvangen.’

M. Morya