3-daagse Ster van Liefde in het teken van de 'Verrijzenis van de Christus in ons' met de planetaire en kosmische Christus - Brugge


  • Category: Opleidingen Jan

Description


12 puntige 

Ster van Liefde 


De Verrijzenis van de Christus in ons


Brugge


Deze Twaalf-puntige Ster staat in het teken van de Verrijzenis van de Christus in ons.

Tijdens deze Ster met 12 personen komen we tot een verdieping met het Christusbewustzijn in ons, de openbaring van de planetaire Christus en kosmische Christus.

      

Tijdens deze drie-daagse Ster krijg je korte toelichtingen en diepgaande begeleide meditaties op deze aspecten.

We doorlopen de gestage treden van de verrijzenis van de Christus in ons.


Vrij 14/04

In de openbaring van het Christusbewustzijn in ons

Za 15/04

In de openbaring van de planetaire Christus

Zo 16/04

In de openbaring van de kosmische Christus


We zijn met 12 personen omdat we vanuit de Twaalf-puntige Ster vertrekken en eenieder hierin een specifieke plaats heeft.


Iedereen die vanuit het Hart geroepen wordt, is van harte welkom.

 

Op vrij 14/04, za 15/04 en zo 16/04/23 van 14u tot 17u


Je krijgt tevens bijhorende teksten en audio.


Er zijn 12 plaatsen.

Gelieve hierdoor tijdig in te schrijven.

 

Inschrijven is noodzakelijk via e-mail: jan.gyselinck@skynet.be


Plaats: College of Esoteric Healing, Ezelstraat 24, 8000 Brugge


Begeleiding en participanten:

Jan Gyselinck, The Art of Esoteric Healing

Pia Yesimala, Reaching the Jewel of the Heart


Bijdrage:  333 euro (incl BTW)


Inschrijving is definitief door storting van 333 euro op

 het reknr. BE 86 109-6608427-50 (BIC CTBKBEBX) van Gyselinck Jan met vermelding van ‘Ster van Liefde'


+++


Liefde als kracht is datgene dat alles verbindt en alles draagt.


Liefde is een kracht die moed vraagt.  Het aspect van mededogen is alom aanwezig, ook op deze aarde en 

toch is het zo dat de weerklank ervan niet altijd waargenomen wordt bij de mensen op individueel vlak.


Er is een continue stroom van opofferend vuur, opofferend licht, van een kracht die verbindt en draagt.  

De liefde geeft een aspect van kwetsbaarheid, zo kan het ervaren worden.  

Maar de moed zit juist in de kwetsbaarheid, zit juist in dat opofferend licht dat verlicht, die anderen verlicht, die het leven zelf verlicht, die geen onderscheid ziet in haar doorstraling. 

Omdat het niet anders kan dan in die opofferende kracht te staan, opofferend licht, allesdoordringend. 


De hoedanigheid van de liefde vertaalt zich in elke aspect die op deze aarde weergegeven wordt.  

Het vertaalt zich als het fundament van verbinding en van draagkracht, van geduld die geen geduld is omdat het op zich geen inspanning vraagt.


Ik ben in elke ademteug, zoals je dat als een gegeven recht ziet dat je kunt ademen.  

In dezelfde stroom is ook de liefde, die in jouw leven is, daar.  

Ik ben in elke ademteug, in elke uitademing, een levensbrengende inademing.  

Het ritme dat dat met zich mee brengt voor het ontvouwen van jouw persoonlijk leven, is het ritme dat alles doordringt.  

Via het bewustzijn van je eigen ademhaling kun je mij het dichtst bij jou ervaren, wetend dat de liefde met elke in- en uitademing door jou heen stroomt, alles verbindt, alles draagt.  

Elke levenskracht, ook aspecten die je zou kunnen ervaren als een gebrek aan kracht, zijn delen van mij in jou.


Alles wat je bent, is een deel van mij. 

Alles wat je bent, trilt in mij. 

Alles wat je bent, wordt verlicht door mijn wezen. 

Alles wat je bent, wordt innig lief gehad door mij.  

Hoe meer dat je toelaat dat je de natuurlijke stroom van je eigen leven kunt aanvaarden, 

geduldig kunt zijn met de bewegingen die je ervaart als levenskracht of als ontneming van leven in jouw bewustzijn, hoe meer dat dat ritme zich voortzet, hoe meer dat je Mij zult zien in je leven.

Dat je weet dat wat er ook is, dat het gedragen wordt door Mijn Liefde.

Dat wat er ook is, verlicht wordt door Mijn Licht.


Er zijn er die Mij als wezen zien of aanbidden.  

Er zijn er die Mij als kracht ervaren.

Ik ben de adem van deze aarde, de liefde van deze aarde.  

Ik behoor niemand toe en Ik behoor allen toe.  

Ik ben de verbindende factor in je leven en degene die draagt in een eindeloze ontvouwing van je leven.


De Christus


+++


De zegening van de Christus doordringt je wezen, opent je hart.

Maak ruimte vrij, zodat wat er ook van leed in je hart kan zijn, door Zijn Wezen kan opgenomen worden.  

Hij is het leven dat ons geschonken wordt, maar Hij is ook het leven dat ons ontnomen wordt.  

In het ritme van het leven is er enkel het aspect van mededogen die de bewegingen aanbrengt voor ontvouwing, voor wat wij als mensen ervaren als ontwikkeling, als groei.


Het bewustzijn van de Christus is ingebed in een onmetelijk geduld, onmetelijke stilte en toch is de dynamiek van het leven ook Zijn Wezen.

De bewegingen die jij meemaakt in je eigen leven zijn juist de ontvouwing van die kracht, van de liefde.  

De hartslag op deze aarde, zelfs kosmisch gezien, wordt weergegeven door je eigen hartslag en door het ritme van je ademhaling.  

Mogen we deze gedachten dat Hij ons gegeven heeft, dat met elke inademing en uitademing zijn liefde is, zijn kracht is, in ons leven zodat we kunnen beseffen hoe nabij Hij is.


In dezelfde hoedanigheid van de aanvaarding van de ademstroom, in dezelfde hoedanigheid is de liefdeskracht, hoe deze zich openbaart in ons leven.  

Dat wij daarin in een overgave staan.  Je kunt je ademhaling even manipuleren, maar je kunt dat niet blijven manipuleren.

Uiteindelijk keert dat terug in de weerklank van wat er is of wat er leeft in jou en in dezelfde manier van niet oordelen omdat er een natuurlijke flow is die zich daardoor weergeeft.

Op dezelfde manier is de kracht van de Christus in ons leven.


Het maakt ons weerloos, maar het geeft ons ook kracht en het geeft ons leven.

Het is een Wezen die de volle verantwoordelijkheid op zich neemt van elk aspect dat zich uitdrukt op deze aarde.  

Zowel wat wij kunnen ervaren als mooi, als degenen die wij kunnen ervaren als afschuwelijk.


Allebei de kanten zijn de weerspiegeling van het ene leven die zoekt naar uitdrukking, naar ontvouwing.  

En allebei de tegenstellingen worden door Zijn Wezen gedragen in een oneindig geduld, in een oneindige stilte.