4- daagse Training 'Healing met Les Huit Oliën' - Kapellen


Een vierdaagse training om te werken met 'Les Huit Oliën' - in Kapellen


  • Category: Opleidingen Pia

Description

4-daagse Training in Kapellen


Healing met ‘Les Huit’ Oliën


Wat: 

Les Huit Oliën: een productlijn van zeer hoogwaardige etherische oliën en kristallen en 4-daagse opleiding hoe ze te gebruiken.  

Maar niet zomaar …  wel een formule aangepast aan de Aquarius tijd …

Deze hoogwaardige oliën hebben een heel rijpingsproces genoten in de energie van de kristallen en de energie van het Licht. 


Voor wie: 

voor hulpverleners die zichzelf en hun cliënten een extra ondersteuning willen aanbieden


Omschrijving:
Pia Yesimala heeft al jaren lang haar intuïtieve fijngevoeligheid verder ontplooid doorheen het geven van vele opleidingen rond mediumschap, 

Engelen en Aartsengelen, alsook in haar readings als planetair kanaal voor de meesters van de Universele wijsheid zoals Morya en DK, om er maar een paar te benoemen …


                                                                                               De laatste twee jaren heeft Pia samen met Kelly Himbrecht, een productlijn ontwikkeld van etherische oliën en kristallen, de Les Huit Oliën,                                                                                                                              die heel specifiek ondersteuning geven aan de ontplooiing van de verschillende chakra’s. Healing en ondersteuning via het fysiek-etherisch lichaam wordt een steeds prominentere aanpak in het waterman of Aquarius tijdperk.  De grotere fijngevoeligheid van de mens vraagt om zachtere en ook diepe inwerkende healingswijzen zoals cranio-sacraal therapie, fascia- therapie, unitaire homeopathie, … om er maar een paar te noemen.


                                                        Voor elke chakra is met eindeloos geduld gezocht naar de juiste mengeling van etherische oliën alsook naar de stabiliteit en verpakking om de kracht van de mengeling optimaal te bewaren.                                                                                       Zo is in elk flesje een staafje van het corresponderende kristal opgenomen om ook de kristalenergie hoog te houden.


‘Les Huit is ontstaan vanuit een gedeelde passie tussen Pia Yesimala en Kelly Himbrecht. 

De energetische fijngevoelige kracht van Pia samen met de zin voor schoonheid, harmonie en detail van Kelly. 

De kracht van Les Huit zit hem in de doorleefde helende kracht van de samengestelde geuren en kristallen. 

Via invoelen, intuitie en diepgaande kennis van de energetische effectiviteit van elke etherische olie als kristal maken van Les Huit een uitzonderlijk krachtig healingsmiddel.’


                                                                                                             Blokkades opgebouwd doorheen de verschillende levens en in dit specifieke leven, zetten zich vast in de corresponderende chakra’s.                                                                                                                          Als we groeien in bewustzijn, wil ons etherisch lichaam zich vullen met energie van een steeds hogere trilling, en zo gaat deze trilling ook de chakra’s stimuleren naar een verdere ontplooiing.                                                          Alles wat dit in de weg staat, wordt getoond (fysiek, emotioneel en mentaal) zodat het kan worden geheeld.


                                                                                                                Als therapeut of coach benaderen we deze blokkades of groeispanningen vanuit onze reeds vergaarde specialisaties                                                                                                                                                                                                                             (brainspotting, gesprekstherapie, lichaam georiënteerde therapie, creatieve therapie, homeopathie, fascia therapie enz).                                                                                                     Dus hier krijgen we alsnog een nieuw instrument aangereikt …


                                 We gaan allemaal onze eigen unieke weg en dus verwachten we niet van de deelnemers dat ze dezelfde specifieke fijngevoeligheid ontplooid hebben als de grondleggers van deze productlijn,                                                                                                          en wordt een opleiding georganiseerd met een omkadering die je heel praktisch zal helpen om te onderscheiden op welke chakra een lading ligt of een exces dan wel deficiëntie,                                                                 en welke olie ondersteuning kan brengen.

                                                                                                       Elke lesdag gaan we in op specifieke chakra’s.  Mogelijke excessen en deficiënties worden besproken alsook hoe deze te herkennen.                                                                                                                                                                                                                  De chakra’s worden doorheen meditatie en contemplatie aangevoeld (ieder binnen zijn mogelijkheden).                                                                                                                                               We gaan ook zelf de werking van de corresponderende etherische olie en kristal ervaren op onze eigen chakra’s en bespreken in groep hoe we de werking van de olie individueel hebben ervaren.


Een praktische en ervaringsgerichte opleiding die je in staat stelt om op een nieuwe en fijngevoelige manier het systeem van je cliënten ondersteuning te geven.


Docente: 

Pia Yesimala , Reaching the Jewel of the Heart


Data:

 4 dagen

woe 30/03/2022, do 31/03, vrij 1/04 en zat 2/04/2022

telkens van 9u tot 17u


Voor meer informatie neem gerust contact op met Bénédicte Leys:

Bijdrage : De bijdrage voor deze 4-daagse bedraagt 1.400,- Euro (incl BTW) (inclusief 24 flesjes, boek, werkfiches)
In de bijdrage is inbegrepen een volledig set van 24 flesjes ‘Les Huit Oliën’ ( 8 Sprays, 8 Roll-On, 8 Pure Essential Oil)


Inschrijving is definitief door storting van de bijdrage op de rekening van QMS bvba/Antepassio : BE14-6451-2444-6183 (BIC: JVBABE22) 

met vermelding van Les Huits en je naam. Na storting wordt de factuur toegestuurd.


Overzicht Les Huit Oliën (Holistic Therapeuticals)
8 Sprays 50 ml; To Be, To Feel, To Move, To Love, To Express, To See, To Connect, To Heal
8 Roll-On 10 ml; To Be, To Feel, To Move, To Love, To Express, To See, To Connect, To Heal
8 Pure Essential Oil 10 ml; To Be, To Feel, To Move, To Love, To Express, To See, To Connect, To Heal