Avondmeditaties - Healing Love/Wisdom - Brugge/online


Drie woensdagavonden om in de verschillende dimensies van de Liefde-Wijsheid open te bloeien. Brugge/online


  • Category: Opleidingen Jan

Description


Helende avondmeditaties


Healing Love-Wisdom Meditaties


Ontwaken in het ZonneVuur


Brugge/online


The Art of Esoteric Healing


De universele Liefde en Wijsheid is in deze tijd aan het toenemen.

Dit ZonneVuur is mede de oorzaak van de diepgaande veranderingen in de mensheid en de wereld.

Dit brengt een grote ontplooiing naar het Hart in beweging.

Daarom is het in deze tijd belangrijk om open te bloeien in jouw innerlijke Liefde en het Liefde-WijsheidsVuur van de innerlijke werelden en de aarde.


De universele Liefde-Wijsheid, het ZonneVuur ligt in de diepte van ons Bewustzijn te wachten om te ontluiken en tot ontplooiing te komen.

Door het versmelten in het ZonneVuur van je Hogere Zelf kom je in het Mededogen van de Meesters en

uiteindelijk in het LiefdesVuur van Sanat Kumara en Shambhala, het Goddelijk Bewustzijn van deze aarde.


Jan geeft tijdens deze 3 woensdagavonden toelichtingen en diepgaande helende meditaties en 

brengt je gaandeweg doorheen de vurige wereld 

naar jouw innerlijk ZonneVuur in correlatie met het Liefdesbewustzijn op deze Aarde.

Deze staat van bewustzijn wordt verbonden met alle levensvormen hier op deze aarde;

het minerale rijk, plantenrijk, dierenrijk, mensheid, de Meesters, de GrootMeesters, de Kumara's.


Elke helende meditatie betekent ook een innerlijke healing voor jouw bewustzijn, je familie, je regio, ...


Moge het ZonneVuur in ieders Hart ontluiken!


Iedereen is van harte welkom.


Versmelten met het ZonneVuur van je Ziel en je Hogere Zelf

Versmelten met het ZonneVuur van de innerlijke Meesters

Versmelten met het ZonneVuur van je Goddelijke Zelf

Versmelten met het ZonneVuur van de Kumara's en Shambhala


Inschrijving via e-mail: jan.gyselinck@skynet.be


Data:


Op wo 8/12, wo 15/12, wo 29/12/21 van 19u tot 21u


Locatie: 

College of Esoteric Healing, Ezelstraat 24, 8000 Brugge 

Ook online via Zoom (je krijgt een kwartier voor aanvang de link toegestuurd)


Docent: Jan Gyselinck, The Art of Esoteric Healing

Bijdrage: 144 euro (incl. BTW) 


Je inschrijving is definitief door storting van 144 euro op

 het reknr. BE 86 109-6608427-50 

 (BIC CTBKBEBX) van Gyselinck Jan met vermelding van ‘ Avondmeditaties Healing Love'


***

In het wereldgebeuren is de liefde broodnodig.

De weerspiegeling van de liefde - in ons bewustzijn, individueel, maar ook collectief - de angst voor de liefde zal gradueel toenemen. Het is een innerlijk proces van ontvouwen. Van ontplooien ook naar je hartcentrum. Want we denken soms dat we de liefde kennen. Maar als we dan goed kijken, dan zien we natuurlijk dat er grote dimensies zijn in de liefdesontwikkeling in onszelf. Dat we ook vaak zien dat we een persoonlijke vorm van liefde uitdrukken die altijd voorwaardelijk is. En dan denk je misschien: “onvoorwaardelijke liefde bestaat niet .” Of daar wordt wel veel over geschreven. Er worden boeken rond geschreven. Al van oudsher. De universele liefde. En toch zit dit in onszelf te wachten om tot uitdrukking te laten komen. Een liefdessubstantie, een liefdeskracht dat niet meer verdwijnt. Een liefde, ondanks de omstandigheden. Ondanks de condities. Ondanks de wisselwerkingen. Het hart dat niet meer verdwijnt. Ondanks de tegenstellingen in deze wereld.

De liefde brengt vooral een heel diepe healing in het emotioneel bewustzijn, in onze emoties. Dat noemt men groeispanningsvelden. De groeispanningsvelden van de liefde, van de 2de straal, noemt men dat. Als dat gespiegeld wordt, is dat heel goed. Dat wil zeggen dat je bewustzijn in een ontplooiing staat. Als wij gespiegeld worden in onze persoonlijkheid met bepaalde processen - onze persoon ziet dit altijd als een drama, als een moeilijkheid. “Waarom ik?”, het slachtoffergevoel. Het gevoel van: “Waar ben ik toch mee bezig?” Processen die eigenlijk in beweging zijn. De bedoeling van het bewustzijn is dat het continue in beweging is. Niet door te forceren. Maar dat je bewustzijn alsmaar steeds verder en verder zal openbloeien en de mogelijkheid krijgt om zich te ontplooien. En dat is iets wat het ego, onze persoonlijkheid vaak probeert tegen te houden. Maar dat is niet meer mogelijk zodra de vuren in onszelf steeds groter en groter worden. Dan is dat niet meer te stuiten dat je liefde alsmaar grotere vormen aanneemt. Liefde is niet iets dat je tot een verplichting leidt. Of tot een dogma. Van: “We moeten liefdevol zijn.” Of tot een gegeven van: “Ik moet mijn liefde tonen.” Ook niet. Liefde is gewoon een staat van bewustzijn. Het is een straling. Het is een bewustzijn.

Je gaat merken, naargelang je liefde toeneemt, dat je wel wat tegenstand kan krijgen. Zoals met de kracht ook. Dat niet iedereen die liefde zo graag heeft. Dat is een onpersoonlijke liefde. Dat is niet onverschillig. Dat is wel onbewogen. Die gaat niet meer mee in het medelijden van zichzelf en van de wereld. Want het is mededogen. Eén van de cruciale aspecten bij de liefde is, is dat je een zodanige liefde krijgt voor de evolutie van je bewustzijn. Gewoon, voor de evolutie van je bewustzijn. En dat je weet dat je al lang onderweg bent. En dat je dat in tijd en ruimte opentrekt.

Uit 'In het Vuur van de Liefde' - Jan Gyselinck

+++

M. Morya – Brugge – 25 januari 2021


Algemene boodschap:


Vanuit de perspectieven van deze aarde is het zo dat er een bepaald geweld is dat lijkt toe te nemen.

Dat je kan zien alsof het is dat in de gedachten van mensen, in de gevoelens van mensen een geweld aanwezig is dat toeneemt.

En dat het zich op een bepaalde manier uitdrukt in ofwel een soort machteloosheid ofwel dat er juist een bepaalde agressie mee naar buiten komt.

Het is een bepaald plan, een bepaald gebied dat zich op die manier uitdrukt.

Het betekent niet dat het totale geheel van de mensheid als trilling hierop resoneert.

En het is heel belangrijk om dit te weten, zodat je kan zien dat achter dat geweld, achter dat wat aanwezig is, er een hele diepe staat van Licht is dat steeds meer aan het toenemen is.

Maar ook van Liefde die zich wil uitdrukken in elke mens.


En in eerste instantie lijkt het niet zo, want bepaalde aspecten van vrede, van liefdevolle aanwezigheid lijken juist teniet gedaan te worden.

Het lijkt dat bepaalde discrepanties binnen het geweld juist toenemen. Maar in werkelijkheid is dat niet zo.

En daarom is het wel belangrijk om vanuit het aspect van je eigen hart te kijken naar wat er gebeurt.

Zodat je vanuit je hart - elke keer weer opnieuw - die stilte kunt vinden, maar ook de baken van Licht die daar aanwezig is en die je dan ook leidt en anderen ook leidt.

Zodat als je naar de andere kijkt dat je dat kunt zien. En niet zozeer bepaalde gelaagdheden die zich uitdrukken doorheen de andere.

Maar dat je dan kijkt en ziet dat er Licht aanwezig is en dat er vanuit het Licht zich bepaalde zaken aan het uitdrukken zijn.

En dat er Liefde aanwezig is en dat er zich vanuit Liefde een aantal zaken aan het uitdrukken zijn. En dat brengt wel een bepaalde Kracht met zich mee, die nu in een grote omwenteling staat.

Dus de mensheid als geheel staat in die omwenteling. Dat brengt ook een aantal verhoudingen die al te lang onderhuids aanwezig waren, in een nieuwe dynamiek.

En dat is ook wat je ziet en dat het dan ook kan lijken of het allemaal erger wordt, maar in werkelijkheid is dat niet zo.


Dus probeer rustig te blijven, probeer zoveel mogelijk in de vrede van je hart te blijven.

Omdat je vanuit dat aspect ook elke keer weer opnieuw vat krijgt op je leven, maar ook vat krijgt op de dingen die rondom jou gebeuren.

Zodat je niet teveel meegaat in het toneelspel van deze aarde, zeker het toneelspel van de mensheid als geheel dat zich uitdrukt op een bepaalde manier.

Maar dat je daar aan voorbij gaat. Dat je van daaruit telkens weer de eenheid bewaart, die de mensheid ook in zich draagt, dat grote vredesaspect dat het in zich draagt.

En die uitschommelingen die je nu ziet zijn eigenlijk een diep aspect van de juiste verhoudingen die aan het ontstaan zijn.

En dat er op een dieper niveau gezorgd wordt voor een steeds grotere vrede, een grotere harmonie,

zodat er van daaruit een aantal zaken opgebouwd kunnen worden die in de gelaagdheden van het Licht reeds aanwezig zijn, waar hard aan gewerkt wordt en aan gewerkt is geweest.

Men heeft er al veel tijd en inspanning in gestoken - om in mensentaal te spreken.

Er is een aanzet in ontwikkeling geweest. En die aanzet zie je nu ook gebeuren. Maar weet wel dat het aspect van een vredevolle staat mogelijk is.


Omdat vanuit de geschiedenis zoals die recent voorkomt op deze Aarde, het lijkt alsof de mensheid enkel vooruit gaat vanuit strijd.

Maar anderzijds is het ook zo dat er momenten zijn geweest, ook in de geschiedenis van de mensheid, dat er andere trillingen aanwezig waren.

Dat er zich ook andere trillingen openbaarden die nu niet altijd meer zichtbaar zijn en ook niet meer voelbaar zijn.

Maar het is wel zo dat als je vanuit je hart kijkt naar een aantal zaken en als je vanuit de vrede van je hart kijkt naar een aantal zaken,

dan kun je dat aanschouwen, dan kun je de diepe vrede aanschouwen die de mensheid ook als geheel verbindt, die dan daarmee ook de verbinding maakt met het hart van deze Aarde.


En dat zijn aspecten van een hoopvolle toekomst en een hoopvol gegeven.

Zodat je niet denkt van het gaat helemaal mis, dat je wel niet ontmoedigd geraakt.

Juist omdat je juist ook de juiste verhoudingen, de juiste focus houdt.

En het is wel heel belangrijk om niet mee te gaan in het geweld, niet mee te gaan in een bepaald gevoel van hopeloosheid.

Maar juist heel dicht bij jezelf te blijven.

Omdat van daaruit ga je zien dat in de kleine dingen van het leven, er wel vrede is.

En dat er wel harmonie is en dat er eigenlijk ook heel veel Liefde aanwezig is.

En dat je dan uit dat aspect voeding kan halen om in het grotere perspectief te kunnen kijken en zien.


Hoe meer dat je terugvalt op het leven zoals je dat dagelijks kent, kun je hier heel veel uithalen die van grote betekenis is.

En dat is niet zo dat je dat dan in het grote moet zoeken, maar juist in dat kleine, dat samengebundeld wordt tot een heel groot gegeven.


M. Morya