Awakening into your Heart - Amsterdam


Een intensieve tweedaagse om open te bloeien in de grootsheid van je Hart, in het Vuur van de Liefde in Amsterdam


  • Category: Opleidingen Jan

Description

Awakening into your Heart

In het Vuur van de Universele Liefde


Deze twee dagen staan in het teken van de Universele Liefdeskracht/het Zonnevuur. 

Deze tweede straal vanuit het Alomvattende heeft een magnetische uitwerking op ons bewustzijn; 

deze energie brengt de deugden van liefde, mededogen, wijsheid, intuïtie … in ons wezen tot openbaring.

Tevens staan deze dagen in het teken van de Christus en het Christusbewustzijn in ons hart.


‘Laat alle leven naar het Centrum getrokken worden, en alzo het Hart van de Goddelijke Liefde binnengaan. 

Laat dan de ziel, van dat punt van gevoelig leven, het Goddelijk bewustzijn realiseren.’


Tijdens deze twee dagen krijgt u toelichtingen en intensieve meditaties. 

Elke meditatie betekent in essentie een innerlijke heling voor je stoffelijk, emotioneel en mentaal bewustzijn.


In Amsterdam op za 4 en zo 5 mei 2019 van 10u tot 17u 


Dag 1

De Liefdeskracht van ons Hogere en Goddelijke Zelf: toelichting en meditaties 

Het Zonnevuur in ons leven 

Diepe meditaties op het Zonnevuur van de Meesters en de Christus 

De Meesters en de Christus in ons leven; toelichting en meditaties

Dag 2

Het Planetair hartcentrum: toelichting en meditatie 

Het Planetair Zonnevuur 

De Universele Liefdeskracht: toelichting en meditatie 

Het Solair en Kosmisch Zonnevuur; toelichting en meditaties


Inschrijven is noodzakelijk via mail jan.gyselinck@skynet.be


Plaats


In Centrum De Roos, Pieter Cornelisz Hooftstraat 183, 1071 BW Amsterdam, 00 31 20 689 0081


Door Jan Gyselinck, the Art of Esoteric Healing


Bijdrage: 222 euro 

Inschrijving is definitief door storting van 222 euro op het reknr. BE 86 109-6608427-50 (BIC CTBKBEBX) 

van Gyselinck Jan met vermelding van ‘Awakening into your heart – Amsterdam