De Goddelijke Moeder - Brugge - ook online via Zoom


3 daagse opleiding om in de verschillende dimensies van de Goddelijke Moeder open te bloeien, in Brugge als ook online via Zoom


  • Category: Opleidingen Jan

Description

3-daagse opleiding in Brugge 

Deze opleiding kan ook online via Zoom gevolgd worden. 

De Goddelijke Moeder

 

 

Esoterisch onderricht, meditatie, healing op de Goddelijke Moeder

 


De Goddelijke Moeder is de Kracht en het Bewustzijn die de ganse Schepping ondersteunt. 

Zij is aanbeden onder vele namen en in vele culturen. Maar achter elke vorm en achter elke naam is Zij één, eeuwig en alvermogend. 

Transcendent houdt Ze zich boven al Haar scheppingen in de stilte van het Absolute. Zij is de adem en het vermogen van elke schepping. 

Zij is elk deel van de schepping voor altijd. Haar werk, het werk van de Goddelijke Moeder, is de transformatie van mens in God, van de tijd in eeuwigheid, van de materie in de Goddelijke materie. 

Haar werk is een werk van transformatie en het is zonder einde. 


Tijdens deze driedaagse opleiding komen we aan de hand van geleide meditaties, mantra’s, healing en studie van teksten 

van o.a. Moeder Meera, Moeder Amma, Maria Magdalena, de Devi Gita... tot diepe ervaringen met de Alomvattende Moeder.


Op do 11/06, vrij 12/06 en za 13/06/20 van 10u tot 16u30


Dag 1:  De Moeder in ons hart

De individuele expressie van het Licht, Licht van de Ziel

Onderricht, meditaties en healing

 

Dag 2: De Wereldmoeder

De Moeders door de Eeuwen heen, Avatars: Moeder Amma en Meera,...

Onderricht, meditaties en healing

 

Dag 3:  De Kosmische Moeder

Kosmische Ruimte en Licht, Parashakti en Devi, 108 namen, Devi Gita

De 1000 namen van de Goddelijke Moeder

Onderricht, meditaties en healing


Inschrijven is noodzakelijk via e-mail: jan.gyselinck@skynet.be

Wees tijdig met je inschrijving want het aantal plaatsen is beperkt!

 

Plaats: College of Esoteric Healing, Ezelstraat 24, 8000 Brugge

Deze opleiding kan ook online via Zoom gevolgd worden

Docenten: Jan en Pia Gyselinck -Yesimala

Bijdrage: 444 euro (incl. BTW) (inclusief syllabus, drank)


Inschrijving is definitief door storting van 444 euro op het reknr. BE 86 109-6608427-50 (BIC CTBKBEBX) 

van Gyselinck Jan met vermelding van ‘Goddelijke Moeder - Brugge'