Een driedaagse opleiding met meditaties en toelichtingen op de Yoga Sutra's van Patanjali - Geel/online


  • Category: Opleidingen Jan

Description

                                                                                                     Opleiding                                                                                  

 Koninklijke Yoga van Eénwording 

(deel 2)


in Geel en online


 Yoga Sutra’s van Patanjali


Tijdens deze 3-daagse opleiding doorlopen we aan de hand van de Yoga-Sutra’s van Patanjali (Raja Yoga) de stadia van eenwording en vereniging met ons Hogere en Goddelijke Zelf. 

                                                                     De sutra’s geleiden ons doorheen de obstakels, de hinderpalen, de acht middelen, de verschillende stadia in meditatie, de resultaten van meditatie, 

                                                                                                                                            de krachten naar de vereniging en verlichting van ons Goddelijke Zelf.                                                                                                                                                                         

Aan de hand van helende krachtmeditaties, onderricht, contemplatie en toelichtingen van de sutra’s 

benaderen we de stadia van vereniging, verlichting en eenwording met het Oeverloze Bewustzijn.


‘De toestand van afgezonderde Eenheid wordt mogelijk, wanneer de drie hoedanigheden van stof niet langer enige macht over het Zelf uitoefenen. 

Het zuiver geestelijke bewustzijn trekt zich terug in het Ene.’


Van vrij 30/09/22 tot zo 2/10/22 van 10u tot 17u


                                                                                     Dag 1 : Het probleem van en stappen tot eenwording  - verdere verdieping                                                                                                

                                            Analyse en meditaties op de transmutatie van de lagere naar de hogere aard,                                                    

het beschouwen en verwijderen van de hindernissen, de acht middelen 

                                                                                                             

                                                               Dag 2 : De stappen tot vereniging en bereikte vereniging - verdere verdieping                                                                   

 Analyse en meditaties op de middelen tot bereiking, de verschillende stadia van meditatie, 

de drieëntwintig resultaten van meditatie


                                                                                                     Dag 3 : Bereikte vereniging en Verlichting                                                                                                       

Analyse en meditaties op de krachten van de ziel, Bewustzijn en vorm, vereniging en eenwording, 

Eenheidsbewustzijn


Inschrijven is noodzakelijk per mail: jan.gyselinck@skynet.be


Plaats: Huis ViventO, Gemeenteheide 69a, 2440 Geel of online via zoom

                                                                                Docent: Jan Gyselinck, The Art of Esoteric Healing                                                                                             

Bijdrage: 333 euro (incl. BTW) (inclusief syllabus, audio, drank)


Inschrijving is definitief door storting van 333 euro op het reknr. BE 86 109-6608427-50 (BIC CTBKBEBX) 

van Gyselinck Jan met vermelding van ‘Koninklijke Yoga - Geel’