Gedragen door de Meester Koot Humi - online/Brugge


Tijdens deze dag gaat Pia via telepathie, healing en meditatie diepgaand in op het contact met de Meester Koot Humi. Zowel in Brugge als online.


  • Category: Opleidingen Pia

Description

Gedragen door de Meester Koot Humi


Telepathie, Healing en Meditatie


Healing Star of Love


Tijdens deze dag zal Pia contact maken met de Meester Koot Humi.

Pia geeft diepgaande helende meditaties om je innerlijk te verbinden en te versmelten met deze Meester.

Telkens zal zij telepathische boodschappen van deze Meester doorgeven over datgene wat de Meester wenst door te geven.

Je krijgt de audio van de dag.


Iedereen is van harte welkom die zich verbonden voelt met 

de Meester Koot Humi.


Inschrijven is noodzakelijk via e-mail: jan.gyselinck@skynet.be

Wees tijdig met jouw inschrijving want het aantal plaatsen is beperkt!


Datum: 

Op maandag 14 september van 10u tot 16u30


Plaats: deze dag wordt zowel online via Zoom als ter plaatse in Brugge gegeven

College of Esoteric Healing, Ezelstraat 24, 8000 Brugge

Docente: Pia Yesimala, Reaching the Jewel of the Heart

Bijdrage: 155 euro (incl. BTW) (inclusief audio)


(Inschrijving is definitief door storting van 155 euro op het reknr. BE 11 1096 5826 2348

(BIC CTBKBEBX) van Yesimala Pia met vermelding van ‘Gedragen door de Meester Koot Humi'.