Gedragen door de Meesters van de Tweede Straal - online via Zoom


Tijdens deze dag gaat Pia via telepathie, healing en meditatie diepgaand in op het contact met de Meesters D.K., K.H. en de Christus


  • Category: Opleidingen Pia

Description

Gedragen door de Meesters van de Tweede Straal


In contact met de Meesters Djwhal Khul, Koot Humi en de Christus


Telepathie, Healing en Meditatie


Healing Star of Love


Tijdens deze dag zal Pia contact maken met de Meesters op de Tweede Straal; Djwhal Khul, Koot Humi en de Christus.

Pia geeft diepgaande helende meditaties om je innerlijk te verbinden en te versmelten met deze Meesters.

Telkens zal zij telepathische boodschappen van deze Meesters doorgeven over datgene wat de Meesters wensen door te geven.

Je krijgt de audio van de dag.


Iedereen is van harte welkom die zich verbonden voelt met 

de Meesters Djwhal Khul, Koot Humi en de Christus.


Inschrijven is noodzakelijk via e-mail: jan.gyselinck@skynet.be

Wees tijdig met jouw inschrijving want het aantal plaatsen is beperkt!


Datum: 

Op donderdag 18 juni van 10u tot 17u


Plaats: Deze dag wordt online via Zoom gegeven.


Docente: Pia Yesimala, Reaching the Jewel of the Heart


Bijdrage: 155 euro (incl. BTW) (inclusief audio)


(Inschrijving is definitief door storting van 155 euro op het reknr. BE 11 1096 5826 2348

(BIC CTBKBEBX) van Yesimala Pia met vermelding van ‘Gedragen door de Meesters van de Tweede Straal'.