Een driedaagse over de verschillende dimensies van de Goddelijke Moeder - Brugge/online


  • Category: Opleidingen Jan

Description

3 daagse opleiding

Healing met de Goddelijke Moeder

 

Esoterisch onderricht, healing en meditaties op de Goddelijke Moeder

 


De Goddelijke Moeder is de Kracht en het Bewustzijn die de ganse Schepping ondersteunt. 

Zij is aanbeden onder vele namen en in vele culturen. 

Maar achter elke vorm en achter elke naam is Zij één, eeuwig en alvermogend. 

Transcendent houdt Ze zich boven al Haar scheppingen in de stilte van het Absolute. 

Zij is de adem en het vermogen van elke schepping. 

Zij is elk deel van de schepping voor altijd. 

Haar werk, het werk van de Goddelijke Moeder, is de transformatie van mens in God, van de tijd in eeuwigheid, van de materie in de Goddelijke materie. 

Haar werk is een werk van transformatie en het is zonder einde.


Tijdens deze 3-daagse opleiding komen we aan de hand van helende meditaties, mantra’s en studie van teksten 

tot diepe ervaringen met de Alomvattende Moeder.


Op wo 1/05, do 2/05 en vrij 3/05/24 

van 10u tot 16u30


Dag 1: De Moeder in ons hart

                                                                                                    De individuele expressie van het Licht, Licht van de Ziel                                                                                                  

Onderricht, meditaties en healing


Dag 2: De Wereldmoeder

                                                                De Moeders door de Eeuwen heen, Avatars, ...                                                                 

Onderricht, meditaties en healing 


Dag 3: De Kosmische Moeder

                                                                    Kosmische Ruimte en Licht, Parashakti en Devi, 108 namen, Devi Gita                                                                          

                                                                                                                           De 1000 namen van de Goddelijke Moeder                                                                                                                          

Onderricht, meditaties en healing


Inschrijven is noodzakelijk via e-mail: jan.gyselinck@skynet.be


Wees tijdig met je inschrijving want het aantal plaatsen is beperkt!

 

Plaats: College of Esoteric Healing, Ezelstraat 24, 8000 Brugge   

                                                ook online via zoom                                                           

                                                                                      Docenten: Jan Gyselinck, The Art of Esoteric Healing                                                                                        


Bijdrage: 555 euro (incl. BTW) (inclusief, audio, syllabus, drank)

+ bijkomende audio's van vorige opleiding


Inschrijving is definitief door storting van 555 euro op het reknr. BE 86 109-6608427-50 (BIC CTBKBEBX) 

van Gyselinck Jan met vermelding van ‘Goddelijke Moeder - Brugge'