Een drie-daagse opleiding om open te bloeien in de verschillende dimensies van de Goddelijke Moeder - Brugge/online


  • Category: Opleidingen Jan

Description

3-daagse opleiding 


Healing met de Goddelijke Moeder


Brugge/online

 

Esoterisch onderricht, meditaties, healing met de Goddelijke Moeder


De Goddelijke Moeder is de Kracht en het Bewustzijn die de ganse Schepping ondersteunt. 

Zij is aanbeden onder vele namen en in vele culturen. 

Maar achter elke vorm en achter elke naam is Zij één, eeuwig en alvermogend. Transcendent houdt Zij zich boven al Haar scheppingen in de stilte van het Absolute. 

Zij is de adem en het vermogen van elke schepping. Zij is elk deel van de schepping voor altijd. 

Haar werk, het werk van de Goddelijke Moeder, is de transformatie van mens in God, van de tijd in eeuwigheid, van de materie in de Goddelijke materie. 

Haar werk is een werk van transformatie en het is zonder einde.


Tijdens deze 3-daagse opleiding komen we aan de hand van geleide meditaties, mantra’s, healing en studie van teksten 

van o.a. Moeder Amma, Moeder Maria, Maria Magdalena, de Devi Gita... tot diepe ervaringen met de Alomvattende Moeder.


      Op 3 maandagen van 10u tot 17u

                                              

Dag 1: De Moeder in ons hart

                                                                                                                                                                         Oerstof, baarmoeder, geboorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       De individuele expressie van het Licht, Licht van de Ziel                                                                                                                                        Onderricht, meditaties en healing


Dag 2: De Wereldmoeder

                                                                                                               De Moeders door de Eeuwen heen, Avatars: Moeder Maria, Maria Magdalena, Moeder Amma, ...                                                                                                              Onderricht, meditaties en healing


Dag 3: De Kosmische Moeder

                                                                                                                                                Kosmische Ruimte en Licht, Parashakti en Devi, 108 namen, Devi Gita                                                                                                                                                                                                                                                                                             De 1000 namen van de Goddelijke Moeder                                                                                                                                                                      Onderricht, meditaties en healing


Inschrijven is noodzakelijk via e-mail: jan.gyselinck@skynet.be


Op ma 6/02/23 - ma 6/03 - ma 20/03 


Plaats: College of Esoteric Healing, Ezelstraat 24, 8000 Brugge 

              ook online via zoom                                     

                                                                                 Docenten: Jan en Pia Gyselinck -Yesimala                                                                                                      

Bijdrage: 555 euro (incl. BTW) (audio, inclusief syllabus, drank) 

+ 3 audio's van een vorige opleiding

                                                                  

Inschrijving is definitief door storting van 555 euro op het reknr. BE 86 109-6608427-50 (BIC CTBKBEBX) 

van Gyselinck Jan met vermelding van ‘Goddelijke Moeder - Brugge'