Healing met de Goddelijke Moeder - Geel/online


3-daagse opleiding om in de verschillende dimensies van de Goddelijke Moeder open te bloeien - Geel/online


  • Category: Opleidingen Jan

Description

3 daagse opleiding in Geel/online

Healing met de Goddelijke Moeder

 

Esoterisch onderricht, recitatie en meditatie op de Goddelijke Moeder

 


De Goddelijke Moeder is de Kracht en het Bewustzijn die de ganse Schepping ondersteunt. 

Zij is aanbeden onder vele namen en in vele culturen. 

Maar achter elke vorm en achter elke naam is Zij één, eeuwig en alvermogend. 

Transcendent houdt Ze zich boven al Haar scheppingen in de stilte van het Absolute. 

Zij is de adem en het vermogen van elke schepping. 

Zij is elk deel van de schepping voor altijd. 

Haar werk, het werk van de Goddelijke Moeder, is de transformatie van mens in God, van de tijd in eeuwigheid, van de materie in de Goddelijke materie. 

Haar werk is een werk van transformatie en het is zonder einde.


Tijdens deze 3-daagse opleiding komen we aan de hand van geleide meditaties, mantra’s en studie van teksten  

van o.a. Moeder Maria, Moeder Amma, Maria Magdalena, de Devi Gita... tot diepe ervaringen met de Alomvattende Moeder.


Op vrij 21/08, za 22/08 en zo 23/08/20 van 10u tot 16u30


Dag 1: De Moeder in ons hart

                                                                                                  De individuele expressie van het Licht, Licht van de Ziel                                                                                                  

Onderricht, meditaties en healing


Dag 2: De Wereldmoeder

                                                                    De Moeders door de Eeuwen heen, Avatars: Moeder Amma, Moeder Maria, ...                                                                   

Onderricht, meditaties en healing

 

Dag 3: De Kosmische Moeder

                                                                                Kosmische Ruimte en Licht, Parashakti en Devi, 108 namen, Devi Gita                                                                          

                                                                                                                                                                                De 1000 namen van de Goddelijke Moeder                                                                                                                                                                              Onderricht, meditaties en healing


Inschrijven is noodzakelijk via e-mail: jan.gyselinck@skynet.be

Wees tijdig met je inschrijving want het aantal plaatsen is beperkt!

 

                                                                                                                                                              Plaats: Huis ViventO, Gemeenteheide 69a, 2440 Geel, 0475/834 616                                                                                                                                                          Deze opleiding kan ook online via Zoom gevolgd worden.

                                                                                                                                                                                  Docent: Jan Gyselinck, The Art of Esoteric Healing                                                                                                                                                                                   Bijdrage: 444 euro (incl. BTW) (inclusief syllabus, drank)


Inschrijving is definitief door storting van 444 euro op het reknr. BE 86 109-6608427-50 (BIC CTBKBEBX) 

van Gyselinck Jan met vermelding van ‘Goddelijke Moeder - Geel'