Een meditatie- en healingsretreat in de openbaring van de innerlijke Universele LiefdesKracht - Sint Truiden


  • Category: Opleidingen Jan

Description

Healingsdag in Sint-Truiden


Ontwaken in de Universele LiefdesKracht


Healing Love-Wisdom Meditaties


Ontwaken in het ZonneVuurThe Art of Esoteric Healing


De universele Liefde en Wijsheid is in deze tijd aan het toenemen.

Dit ZonneVuur is mede de oorzaak van de diepgaande veranderingen in de mensheid en de wereld.

Dit brengt een grote ontplooiing naar het Hart in beweging.

Daarom is het in deze tijd belangrijk om open te bloeien in jouw innerlijke Liefde en het Liefde-WijsheidsVuur van de innerlijke werelden en de aarde.


De universele Liefde-Wijsheid, het ZonneVuur ligt in de diepte van ons Bewustzijn te wachten om te ontluiken en tot ontplooiing te komen.

Door het versmelten in het ZonneVuur van je Hogere Zelf kom je in het Mededogen van de Meesters en

uiteindelijk in het LiefdesVuur van Sanat Kumara en Shambhala, het Goddelijk Bewustzijn van deze aarde.


Jan geeft tijdens deze dag toelichtingen en diepgaande helende meditaties en brengt je gaandeweg doorheen de vurige wereld 

naar jouw innerlijk ZonneVuur in correlatie met het Liefdesbewustzijn op deze Aarde.

Deze staat van bewustzijn wordt verbonden met alle levensvormen hier op deze aarde;

het minerale rijk, plantenrijk, dierenrijk, mensheid, de Meesters, de GrootMeesters, de Kumara's.


Elke helende meditatie betekent ook een innerlijke healing voor jouw bewustzijn, je familie, je regio, ...


Moge het ZonneVuur in ieders Hart ontluiken!


Iedereen is van harte welkom.


Versmelten met het ZonneVuur van je Ziel en je Hogere Zelf

Versmelten met het ZonneVuur van de innerlijke Meesters

Versmelten met het ZonneVuur van je Goddelijke Zelf

Versmelten met het ZonneVuur van de Kumara's en Shambhala


Inschrijving via e-mail: jan.gyselinck@skynet.be


Datum:

Op zo 18 september van 10u tot 17u


Locatie: 

Kasteel Nieuwenhoven, Engelbamp 55, 3800 Sint-Truiden


Docent: Jan Gyselinck, The Art of Esoteric Healing

Bijdrage: 111 euro/dag (incl. BTW) 


Inschrijving is definitief door storting van  111 euro op het reknr. BE 86 109-6608427-50 (BIC CTBKBEBX) 

van Gyselinck Jan met vermelding van ‘Healingsdag - Sint-Truiden’


***

In het wereldgebeuren is de liefde broodnodig.

De weerspiegeling van de liefde - in ons bewustzijn, individueel, maar ook collectief - de angst voor de liefde zal gradueel toenemen. Het is een innerlijk proces van ontvouwen. Van ontplooien ook naar je hartcentrum. Want we denken soms dat we de liefde kennen. Maar als we dan goed kijken, dan zien we natuurlijk dat er grote dimensies zijn in de liefdesontwikkeling in onszelf. Dat we ook vaak zien dat we een persoonlijke vorm van liefde uitdrukken die altijd voorwaardelijk is. En dan denk je misschien: “onvoorwaardelijke liefde bestaat niet .” Of daar wordt wel veel over geschreven. Er worden boeken rond geschreven. Al van oudsher. De universele liefde. En toch zit dit in onszelf te wachten om tot uitdrukking te laten komen. Een liefdessubstantie, een liefdeskracht dat niet meer verdwijnt. Een liefde, ondanks de omstandigheden. Ondanks de condities. Ondanks de wisselwerkingen. Het hart dat niet meer verdwijnt. Ondanks de tegenstellingen in deze wereld.

De liefde brengt vooral een heel diepe healing in het emotioneel bewustzijn, in onze emoties. Dat noemt men groeispanningsvelden. De groeispanningsvelden van de liefde, van de 2de straal, noemt men dat. Als dat gespiegeld wordt, is dat heel goed. Dat wil zeggen dat je bewustzijn in een ontplooiing staat. Als wij gespiegeld worden in onze persoonlijkheid met bepaalde processen - onze persoon ziet dit altijd als een drama, als een moeilijkheid. “Waarom ik?”, het slachtoffergevoel. Het gevoel van: “Waar ben ik toch mee bezig?” Processen die eigenlijk in beweging zijn. De bedoeling van het bewustzijn is dat het continue in beweging is. Niet door te forceren. Maar dat je bewustzijn alsmaar steeds verder en verder zal openbloeien en de mogelijkheid krijgt om zich te ontplooien. En dat is iets wat het ego, onze persoonlijkheid vaak probeert tegen te houden. Maar dat is niet meer mogelijk zodra de vuren in onszelf steeds groter en groter worden. Dan is dat niet meer te stuiten dat je liefde alsmaar grotere vormen aanneemt. Liefde is niet iets dat je tot een verplichting leidt. Of tot een dogma. Van: “We moeten liefdevol zijn.” Of tot een gegeven van: “Ik moet mijn liefde tonen.” Ook niet. Liefde is gewoon een staat van bewustzijn. Het is een straling. Het is een bewustzijn.

Je gaat merken, naargelang je liefde toeneemt, dat je wel wat tegenstand kan krijgen. Zoals met de kracht ook. Dat niet iedereen die liefde zo graag heeft. Dat is een onpersoonlijke liefde. Dat is niet onverschillig. Dat is wel onbewogen. Die gaat niet meer mee in het medelijden van zichzelf en van de wereld. Want het is mededogen. Eén van de cruciale aspecten bij de liefde is, is dat je een zodanige liefde krijgt voor de evolutie van je bewustzijn. Gewoon, voor de evolutie van je bewustzijn. En dat je weet dat je al lang onderweg bent. En dat je dat in tijd en ruimte opentrekt.

Uit 'In het Vuur van de Liefde' - Jan Gyselinck