Helende Djwhal Khul-dag - online


Een helende dag in het teken van de Meester Djwhal Khul met telepathie, diepgaande meditaties en toelichtingen.


  • Category: Opleidingen Jan

Description

Djwhal Khul - dag 


In het Vuur van de Meester Djwhal Khul


Zaterdag 21 november 2020 van 10u tot 17u


online via zoom


Meester Djwhal Khul geeft innerlijk onderricht aan vele discipelen op het pad van inwijding over de hele wereld.  

Hij verspreidt en impregneert een diepgaande Kennis, Liefde en Wijsheid over de weg van de discipel, inwijding, de 7 stralen, esoterische healing, psychologie, astrologie, Shambhala, Kosmisch Vuur, ...

Vele zielen vinden op dit ogenblik de weg ook naar zijn Hart en daardoor naar de Christus en het Hart van de planeet.


Tijdens deze dag kom je in een diepe verbinding met je innerlijke Liefde/Wijsheid en de Liefde/Wijsheid van de Meester Djwhal Khul. 

Er zijn diepgaande meditaties en toelichtingen door Jan over verschillende onderwerpen die Meester Djwhal Khul naar voor brengt. 

Pia geeft tijdens de dag een algemene telepatische boodschap met vraagstelling van Meester Djwhal Khul.


 

In contact met je innerlijke Liefde/Wijsheid

In de Liefde/Wijsheid van Meester Djwhal Khul

Telepatische boodschap van Meester Djwhal Khul

De Gouden Liefde/Wijsheid van Meester Djwhal Khul

In de Universele Liefde/Wijsheid


Inschrijven is noodzakelijk via mail jan.gyselinck@skynet.be


Datum: 

Zaterdag 21 november 2020 van 10u tot 17u


Door: Jan Gyselinck en Pia Yesimala

Plaats: Online via zoom


Bijdrage: 99 euro/dag (incl BTW, audio)


Inschrijving is definitief door storting van 99 euro op het

reknr. BE 86 109-6608427-50 (BIC  CTBKBEBX) van Gyselinck Jan

met vermelding van ‘Djwhal Khul - Brugge'