Helende Koot Humi-dag - online


Een helende dag in het teken van de Meester Koot Humi met telepathie, diepgaande meditaties en toelichtingen.


  • Category: Opleidingen Jan

Description

Koot Humi - dag 


In het Vuur van de Meester Koot Humi


Zaterdag 28 november 2020 van 10u tot 17u


online via zoom


Meester Kut Humi stimuleert en ondersteunt het planetair denkproces.  

Hij verspreidt een Universele Liefde en Wijsheid in het denken van de mensheid en de natuurrijken.

Mede daardoor ligt Hij aan de basis van de 'Geheime Leer' die overal in het denken en het hart doorsijpelt.

Vele zielen vinden op dit ogenblik de weg ook naar zijn Hart en daardoor naar de Christus en het Hart van de planeet.


Tijdens deze dag kom je in een diepe verbinding met je innerlijke Liefde/Wijsheid en de Liefde/Wijsheid van de Meester Koot Humi. 

Er zijn diepgaande meditaties en toelichtingen door Jan over verschillende onderwerpen die Meester Koot Humi naar voor brengt. 

Pia geeft tijdens de dag een algemene telepatische boodschap met vraagstelling van Meester Koot Humi.


 

In contact met je innerlijke Liefde/Wijsheid

In de Liefde/Wijsheid van Meester Koot Humi

Telepatische boodschap van Meester Koot Humi

De Gouden Liefde/Wijsheid van Meester Humi 

In de Universele Liefde/Wijsheid


Inschrijven is noodzakelijk via mail jan.gyselinck@skynet.be


Datum: 

Zaterdag 28 november 2020 van 10u tot 17u


Door: Jan Gyselinck en Pia Yesimala

Plaats: Online via zoom


Bijdrage: 99 euro/dag (incl BTW, audio)


Inschrijving is definitief door storting van 99 euro op het

reknr. BE 86 109-6608427-50 (BIC  CTBKBEBX) van Gyselinck Jan

met vermelding van ‘Koot Humi - Brugge'