Helende stiltemeditaties van 3 dagen om in de verschillende dimensies van je bewustzijn open te bloeien - Brugge


  • Category: Opleidingen Pia

Description

Helende Stiltemeditaties

online en in Brugge


3 dagen Stilte meditatie


De oude wijsheid stelt dat meditatie één van de drie belangrijke pijlers is voor zelfontwikkeling (studie, meditatie en dienstbaarheid).

Meditatie brengt zielecontact en éénlijnigheid.
Meditatie doet een toestand van evenwicht ontstaan.
Meditatie bestendigt de trilling.
Meditatie helpt bij het verleggen van de gerichtheid.
En zoveel meer ...


Tijdens deze drie dagen willen we een dieper inzicht opbouwen in hoe het bewustzijn werkt. 

Het bewustzijn heeft vele gelaagdheden. 

We creëren de nodige ruimte in onszelf zodat deze gelaagdheden zich kunnen tonen en zo vrijkomen. 

Dit zonder invoeging van kracht, maar wel door het verdiepen van de stilte in en rondom onszelf.

Je zal ontdekken dat het vrijkomen van de gelaagdheden ook een helderheid tot gevolg heeft waarbinnen (heldere) inzichten en een grote besluitvaardigheid ontstaan.

Eenmaal voorbij het geruis van het fysieke, emotionele en mentale lichaam, raken we de essentie van ons wezen, onze ziel. 


Drie dagen van in stilte samenzijn en mediteren, begeleid door Pia Yesimala die vanuit haar fijngevoeligheid en mediamieke vermogens 

een brug bouwt tussen de gelaagdheden van jouw bewustzijn en je innerlijke wereld en ziel.deze wordt later terug gegeven

telkens van 10 tot 16u30


Voor wie: voor al wie wil werken aan bewustzijnsontplooiing


Docente:  Pia Yesimala , Reaching the Jewel of the Heart


Plaats:

online via zoom

College of Esoteric Healing, Ezelstraat 24, 8000 Brugge, ook online via zoom


Bijdrage :  333 euro (incl BTW) 


Inschrijving is definitief door storting van 333 euro op het reknr. BE 86 109-6608427-50 

van Gyselinck Jan met vermelding van ‘helende stiltemeditaties Brugge’


Overnachting (niet in prijs inbegrepen); dit is mogelijk bij de paters Karmelieten naast de College


Voor meer informatie: 

neem contact op met Pia Yesimala
pia.yesimala@skynet.be

of 0475/41 89 34


www.piayesimala.com