Een diepgaande audio-opleiding van 10 audio's (volle dagen) om open te bloeien in de verschillende dimensies van het innerlijke en Universele Licht (Kennis/Intelligentie)


  • Category: Audio-opleidingen

Description

Audio-Opleiding

In het Vuur van het Licht

 

De innerlijke realisatie van het Licht

 

Tijdens deze 10-daagse audio-opleiding kom je in de fundamentele ontplooiing van je innerlijk Licht/Kennis 

in correlatie met het Lichtgevend Vuur van de Aarde, de Zon en de Kosmos.

Jouw verleden, heden en toekomst komt in het Universeel Licht.


Het Licht opent tevens je innerlijke (helende en telepathische) vermogens en

jouw weg naar het Planetair Licht.


Aan de hand van helende krachtmeditaties en onderricht kom je in

de innerlijke bloei van je Ziel, de heldere actieve Intelligentie en het Planetair Licht.

 

'Moge de energie van het Goddelijke Zelf mij inspireren

en het Licht der ziel de weg wijzen.

Moge ik worden geleid van duisternis tot Licht,

van het onwezenlijke tot het wezenlijke,

van dood tot onsterfelijkheid.’

 

10 audio's van volle dagen van 10u tot 17u


Dag 1-2 : Van persoonlijke kennis naar universele Kennis

Analyse en meditaties op de transmutatie van persoonlijke kennis naar universele Kennis

in verleden, heden en toekomst


Dag 3-4 : Het Licht van de innerlijke Meesters

Analyse en meditaties op het Licht van de Meesters, derde Straalsashram


Dag 5-6 : Het Lichtgevend Vuur van de Aarde

Analyse en meditaties op het Lichtgevend Vuur van de Mahachohan, het Planetair Licht


Dag 7-8 : Het Lichtgevend Vuur van de Zon en Planeten

Analyse en meditaties op het Lichtgevend Vuur van Saturnus, de Zon, de Zodiak


Dag 9-10 : Het Kosmisch Licht

Analyse en meditaties op de Pleïaden, de Kosmische derde Straal,

het Kosmisch Licht


10 audio's van volle dagen van 10u tot 17u

(inclusief syllabus, boek)


Interesse?

Gelieve een mail te sturen naar : jan.gyselinck@skynet.be


Docent: Jan Gyselinck, The Art of Esoteric Healing


+++


Elke stap die je zet in het Licht verdwijnt niet meer.

Gradueel zal het wrijvingsproces toenemen, Vuur door wrijving, Licht, expansie van het Licht in onszelf,

recht evenredig met ons aandachtsveld, dus ook in ons derde oog.

De weg van de minste weerstand voor het Licht is het derde oog, heldere visie, Light, het Licht dat instroomt.

Alle verborgen kanten zullen steeds meer aan het Licht komen.

Het verwekt Licht, het brengt het aan het licht De verborgen kanten in onszelf.

Ook voor onszelf, datgene waar we niet durven naar kijken vaak.

Datgene wat een beetje ondergesneeuwd is, wat in een hoekje geplaatst is, zal aan het Licht gebracht worden.

Hoe groter het vurige Licht is in onszelf, dus atomair ook, hoe meer al die facetten in een bevrijdend inzicht worden gebracht.

Licht is bevrijdend inzicht, kennis, intelligentie. Dit wordt direct geëxtrapoleerd in een toenemend inzicht.

Al de verborgen kanten en dus ook de historiek van ons bewustzijn zal steeds meer naar boven komen.

Bij het Licht, trouwens bij alle krachten, is - energie volgt je aandacht.

Waar je aandacht naartoe gaat, daar zit je Licht.

Wees oplettend, niet om angst te hebben.

Maar je aandacht zal verschoven worden van persoonlijke verhoudingen naar steeds meer lichtgevende verhoudingen.

Een lichtgevende wisselwerking.

Hoe groter je Licht wordt, hoe meer je het Licht ontdekt in de andere en ook op het Licht georiënteerd bent,

ondanks het ego van de andere of elk ego geleidelijk aan maar zeker ontrafeld wordt.


Wees blij, het Pad van het Licht zet zich verder uit.

Zovelen zijn op zoek naar het Licht.

Het Licht neemt enorm toe.

Dit is de oorzaak van alle wrijvingsprocessen die we zien, alle crisissituaties die zich mogelijkerwijze kunnen aanbieden

omdat een steeds toenemend bevrijdend inzicht zich wenst te tonen in culturele, maatschappelijke, politieke, militaire, sociale, ... aangelegenheden.

Het Licht is enorm aan het toenemen. Het wordt een behoefte die niet meer te stuiten is.


De doorbraak van het Licht is niet meer te stuiten op globale schaal.


(Uit opleiding 'in het Vuur van het Licht' - Brugge - Jan Gyselinck)


+++


M. Morya – Brugge – 25 januari 2021


Algemene boodschap:


Vanuit de perspectieven van deze aarde is het zo dat er een bepaald geweld is dat lijkt toe te nemen.

Dat je kan zien alsof het is dat in de gedachten van mensen, in de gevoelens van mensen een geweld aanwezig is dat toeneemt.

En dat het zich op een bepaalde manier uitdrukt in ofwel een soort machteloosheid ofwel dat er juist een bepaalde agressie mee naar buiten komt.

Het is een bepaald plan, een bepaald gebied dat zich op die manier uitdrukt.

Het betekent niet dat het totale geheel van de mensheid als trilling hierop resoneert.

En het is heel belangrijk om dit te weten, zodat je kan zien dat achter dat geweld, achter dat wat aanwezig is, er een hele diepe staat van Licht is dat steeds meer aan het toenemen is.

Maar ook van Liefde die zich wil uitdrukken in elke mens.


En in eerste instantie lijkt het niet zo, want bepaalde aspecten van vrede, van liefdevolle aanwezigheid lijken juist teniet gedaan te worden.

Het lijkt dat bepaalde discrepanties binnen het geweld juist toenemen. Maar in werkelijkheid is dat niet zo.

En daarom is het wel belangrijk om vanuit het aspect van je eigen hart te kijken naar wat er gebeurt.

Zodat je vanuit je hart - elke keer weer opnieuw - die stilte kunt vinden, maar ook de baken van Licht die daar aanwezig is en die je dan ook leidt en anderen ook leidt.

Zodat als je naar de andere kijkt dat je dat kunt zien. En niet zozeer bepaalde gelaagdheden die zich uitdrukken doorheen de andere.

Maar dat je dan kijkt en ziet dat er Licht aanwezig is en dat er vanuit het Licht zich bepaalde zaken aan het uitdrukken zijn.

En dat er Liefde aanwezig is en dat er zich vanuit Liefde een aantal zaken aan het uitdrukken zijn. En dat brengt wel een bepaalde Kracht met zich mee, die nu in een grote omwenteling staat.

Dus de mensheid als geheel staat in die omwenteling. Dat brengt ook een aantal verhoudingen die al te lang onderhuids aanwezig waren, in een nieuwe dynamiek.

En dat is ook wat je ziet en dat het dan ook kan lijken of het allemaal erger wordt, maar in werkelijkheid is dat niet zo.


Dus probeer rustig te blijven, probeer zoveel mogelijk in de vrede van je hart te blijven.

Omdat je vanuit dat aspect ook elke keer weer opnieuw vat krijgt op je leven, maar ook vat krijgt op de dingen die rondom jou gebeuren.

Zodat je niet teveel meegaat in het toneelspel van deze aarde, zeker het toneelspel van de mensheid als geheel dat zich uitdrukt op een bepaalde manier.

Maar dat je daar aan voorbij gaat. Dat je van daaruit telkens weer de eenheid bewaart, die de mensheid ook in zich draagt, dat grote vredesaspect dat het in zich draagt.

En die uitschommelingen die je nu ziet zijn eigenlijk een diep aspect van de juiste verhoudingen die aan het ontstaan zijn.

En dat er op een dieper niveau gezorgd wordt voor een steeds grotere vrede, een grotere harmonie,

zodat er van daaruit een aantal zaken opgebouwd kunnen worden die in de gelaagdheden van het Licht reeds aanwezig zijn, waar hard aan gewerkt wordt en aan gewerkt is geweest.

Men heeft er al veel tijd en inspanning in gestoken - om in mensentaal te spreken.

Er is een aanzet in ontwikkeling geweest. En die aanzet zie je nu ook gebeuren. Maar weet wel dat het aspect van een vredevolle staat mogelijk is.


Omdat vanuit de geschiedenis zoals die recent voorkomt op deze Aarde, het lijkt alsof de mensheid enkel vooruit gaat vanuit strijd.

Maar anderzijds is het ook zo dat er momenten zijn geweest, ook in de geschiedenis van de mensheid, dat er andere trillingen aanwezig waren.

Dat er zich ook andere trillingen openbaarden die nu niet altijd meer zichtbaar zijn en ook niet meer voelbaar zijn.

Maar het is wel zo dat als je vanuit je hart kijkt naar een aantal zaken en als je vanuit de vrede van je hart kijkt naar een aantal zaken,

dan kun je dat aanschouwen, dan kun je de diepe vrede aanschouwen die de mensheid ook als geheel verbindt, die dan daarmee ook de verbinding maakt met het hart van deze Aarde.


En dat zijn aspecten van een hoopvolle toekomst en een hoopvol gegeven.

Zodat je niet denkt van het gaat helemaal mis, dat je wel niet ontmoedigd geraakt.

Juist omdat je juist ook de juiste verhoudingen, de juiste focus houdt.

En het is wel heel belangrijk om niet mee te gaan in het geweld, niet mee te gaan in een bepaald gevoel van hopeloosheid.

Maar juist heel dicht bij jezelf te blijven.

Omdat van daaruit ga je zien dat in de kleine dingen van het leven, er wel vrede is.

En dat er wel harmonie is en dat er eigenlijk ook heel veel Liefde aanwezig is.

En dat je dan uit dat aspect voeding kan halen om in het grotere perspectief te kunnen kijken en zien.


Hoe meer dat je terugvalt op het leven zoals je dat dagelijks kent, kun je hier heel veel uithalen die van grote betekenis is.

En dat is niet zo dat je dat dan in het grote moet zoeken, maar juist in dat kleine, dat samengebundeld wordt tot een heel groot gegeven.


M. Morya