Individuele reading en healing - nu ook online via Zoom


Individuele reading en healing, stralenanalyse - ook online via Zoom


  • Category: Consulten Jan

Description

Consulten zijn ook online via Zoom mogelijk


Zielsgerichte reading en healing


Tijdens de reading kijken we naar de weg van je ziel en welk aspect belangrijk is om je verder te openen voor je innerlijke werkelijkheid. 

We besteden veel aandacht aan je zielsopdracht en het contact met de innerlijke werelden. 

Tijdens de healing word je verder geheeld en geopend voor je ziel. 

 

Stralenanalyse (esoterische psychologie)

Tijdens de stralenanalyse kijken we op welke stralen je bewustzijnslichamen (goddelijk, ziels-, mentaal, gevoels- en fysiek-etherisch lichaam) zich bevinden. 

Daardoor krijg je op een objectieve manier meer inzicht in je persoonlijkheids-, ziels- en geestelijke ontwikkeling.

We hebben vooral aandacht voor de groeispanningsvelden en krachten die gepaard gaan met je ziels- en geestelijke evolutie.

Dit brengt je tot een diep zelfbewustzijn en inzicht over hoe de verhoudingen in jezelf liggen tussen de verschillende bewustzijnsaspecten.

 

Healing met de 7 stralen

Tijdens 7 sessies overlopen we de krachten van de 7 stralen en krijg je telkens een diepgaande healing op een straal.

 

Esoterische healing

Tijdens 7 sessies word je geopend voor de krachten van je Hogere Zelf en Goddelijke Zelf.


Empowerment-healing

Tijdens 7 sessies doorlopen we de trauma's, deficiënties, helingstrategieën van elke chakra.

 Daarna volgt er een diepgaande healing op het centrum met de innerlijke Kracht. De sessie wordt opgenomen.