Initiatie in de Eerste Straal van Kracht - online via Zoom


Een driedaagse opleiding om in de innerlijke realisatie van de Kracht, de Eerste Straal te komen. Online via Zoom.


  • Category: Opleidingen Jan

Description

Online opleiding via Zoom


Initiatie in de Eerste Straal


De innerlijke realisatie van de Kracht

 

The Art of Esoteric Healing

 

Er is een onmetelijke, oeverloos stromende Kracht werkzaam in onszelf, in de aarde en in de Kosmos. 

Als je hierin openbloeit, kom je in de diepe doelstelling van je ziel, je Hogere en Goddelijke Zelf. 

Je ontwaakt in de weg naar Shambhala en de weg van de Groten die op deze aarde aanwezig zijn. 

Je komt in een transmutatieproces, een zelfrealisatieproces waardoor je bewustzijn een oceaan wordt die zeer diep, 

zeer krachtig en zeer groot is en alle aspecten van je leven zal beïnvloeden en tot een diepe genade en zegening zal brengen.

‘De duidelijkste en sterkste Kracht in de hedendaagse wereld

is die van de eerste Straal van Wil en Kracht…

Dit is de Kracht welke in de wereld stroomt uit het grote wereldcentrum,

Shambhala…’


Tijdens deze 3-daagse opleiding kom je in de fundamentele ontplooiing van je innerlijke Kracht 

in correlatie met de Kracht, het Electrisch Vuur van de Aarde, de Zon en de Kosmos.

Jouw verleden, heden en toekomst komt in de Universele Kracht.

De Vurige Kracht opent tevens je innerlijke vermogens en

jouw weg naar Shambhala, je Goddelijke Zelf.


Aan de hand van helende krachtmeditaties en onderricht kom je in

de innerlijke bloei van de dynamische Wilskracht, moed, innerlijke doelstelling, onbevreesdheid, ...Initiatie in de Eerste Straal 

Straal 1: Wil of Kracht 

Van persoonlijke naar universele Kracht

In contact met de Meesters Morya, Manoe, Shambhala, planetaire Kracht

Electrisch Vuur

Analyse, verdieping, meditaties,


+++

Op do 10/12, vrij 11/12 en za 12/12/20

telkens van 10u tot 13u en 14u tot 17uOnline via Zoom

Docent: Jan Gyselinck, The Art of Esoteric Healing

(Internationaal Netwerk van Esoterische Healers)


Bijdrage:

De bijdrage: 499 euro (incl. BTW, audio, syllabus) 


Inschrijving is definitief door storting van 499 euro 

op het reknr. BE 86 109-6608427-50 (BIC CTBKBEBX)

van Gyselinck Jan met vermelding van  'initiatie in de Eerste Straal - online'


+++

Jan Gyselinck is een leraar in esoterische wijsheid en esoterische healing.

 Hij is gespecialiseerd in het onderricht over universele wijsheid, esoterische psychologie, esoterische astrologie en vooral esoterische healing. 

Zijn specialiteit ligt erin om in de bewustwording van de innerlijke krachten te komen die iedereen verbindt met alle bestaansvormen op onze planeet. 

De laatste 20 jaar geeft hij in België en Nederland tal van voordrachten, meditatiedagen en vooral opleidingen en organiseert hij in hetzelfde kader tal van activiteiten.


Jan geeft al 20 jaar deze training in Vlaanderen en Nederland