Intensieve training 'Bewust Leven, Bewust Sterven' - Brugge/online


Een tiendaagse intensieve training over Bewust Leven en Sterven met diepgaande toelichtingen, meditaties, healingsoefeningen. In Brugge en online.


 • Category: Opleidingen Jan

Description

Intensieve training

Bewust Leven, Bewust Sterven 

in Brugge en online


Onderricht, meditatie en healing op sterven, dood en wedergeboorte.


‘Je hoeft geen angst te hebben voor de dood’


Voor velen neemt de gedachte aan de dood in het denken de vorm aan van een rampzalige crisis. Het wordt als een schokkende overgang ervaren in het onbekende, in het onzekere en het is een plotseling afbreken van alle plannen. ln werkelijkheid bestaat er geen dood en is er continuïteit van bewustzijn en hebben we deze overgang al meerdere malen doorgemaakt. 


Tijdens deze  driedaagse opleiding krijg je een uitvoerig onderricht over het proces van de dood, het sterven en wedergeboorte en zijn.er diepgaande begeleide meditaties en healings om deze ervaring innerlijk voor te bereiden. Er wordt telkens afgesloten met een diepgaande recitatie van teksten uit het Tibetaans Dodenboek.


 • Het proces van teruggeven

  Karma en reïncarnatie

  De techniek en kunst van het Sterven


 • De kunst van het Elimineren

  Werkzaamheden onmiddellijk na de dood


 • De processen van integratie

  Geestestoestand van de Ziel en Proces van Wedergeboorte

  Recitatie en meditatie van het Tibetaans Dodenboek


10 dagen vanaf najaar 2021 van 10u tot 17u


Plaats: College of Esoteric Healing, Ezelstraat 24, 8000 Brugge

Ook online via Zoom kan deze training gevolgd worden.

Docent: Jan Gyselinck, The Art of Esoteric Healing

Bijdrage: 1999 € (inclusief syllabus, boek, audio)


lnschrijven is noodzakelijk via e-mail : jan.gyselinck@skynet.be.


 lnschrijving is definitief door storting van 1999 euro op het reknr. BE 86109-6608427-50 van Gyselinck Jan 

met vermelding van ‘Bewust Leven, Bewust Sterven’