Intensieve training Healing met de Goddelijke Moeder - Brugge/online


Intensieve 10-daagse opleiding om in de verschillende dimensies van de Goddelijke Moeder open te bloeien en geheeld te worden - Brugge/online


  • Category: Opleidingen Jan

Description

10-daagse intensieve training in Brugge 

Deze opleiding kan ook online via Zoom gevolgd worden. 


Intensieve training 

Healing met de Goddelijke Moeder

 

Esoterisch onderricht, meditaties, healing met de Goddelijke Moeder

 


De Goddelijke Moeder is de Kracht en het Bewustzijn die de ganse Schepping ondersteunt. 

Zij is aanbeden onder vele namen en in vele culturen. Maar achter elke vorm en achter elke naam is Zij één, eeuwig en alvermogend. 

Transcendent houdt Ze zich boven al Haar scheppingen in de stilte van het Absolute. Zij is de adem en het vermogen van elke schepping. 

Zij is elk deel van de schepping voor altijd. Haar werk, het werk van de Goddelijke Moeder, is de transformatie van mens in God, van de tijd in eeuwigheid, van de materie in de Goddelijke materie. 

Haar werk is een werk van transformatie en het is zonder einde. 


Tijdens deze 10-daagse intensieve training komen we aan de hand van geleide meditaties, mantra’s, healing en studie van teksten 

van o.a. Moeder Amma, Moeder Maria, Maria Magdalena, de Devi Gita... tot diepe ervaringen met de Alomvattende Moeder.


Op 10 zaterdagen en zondagen van 10u tot 17u


Dag 1-2-3:  De Moeder in ons hart

Oerstof, baarmoeder, geboorte

De individuele expressie van het Licht, Licht van de Ziel

Onderricht, meditaties en healing

 

Dag 4-5-6: De Wereldmoeder

De Moeders door de Eeuwen heen, Avatars: Moeder Maria, Maria Magdalena, Moeder Amma, ...

Onderricht, meditaties en healing

 

Dag 7-8-9:  De Kosmische Moeder

Kosmische Ruimte en Licht, Parashakti en Devi, 108 namen, Devi Gita

De 1000 namen van de Goddelijke Moeder

Onderricht, meditaties en healing


Dag 10: Synthese

Absorptie in het Zelf, Adi Shakti, Para Shakti


Inschrijven is noodzakelijk via e-mail: jan.gyselinck@skynet.be

Wees tijdig met je inschrijving want het aantal plaatsen is beperkt!


Data:  za 9/01/21 - zo 10/01 - za 6/02 - zo 7/02 - za 13/03 - zo 14/03 - 

za 17/04 - zo 18/04 - za 1/05 - zo 2/05


Plaats: College of Esoteric Healing, Ezelstraat 24, 8000 Brugge

Deze opleiding kan ook online via Zoom gevolgd worden

Docenten: Jan en Pia Gyselinck -Yesimala

Bijdrage: 1599 euro (incl. BTW) (inclusief syllabus, drank)


Inschrijving is definitief door storting van 1599 euro op het reknr. BE 86 109-6608427-50 (BIC CTBKBEBX) 

van Gyselinck Jan met vermelding van ‘IT Goddelijke Moeder - Brugge'