IT Esoterische Healing - module 1 - Kapellen


Een intensieve training om te leren esoterisch te healen met de innerlijke vuren, Meesters en Shambhala - module 1


  • Category: Opleidingen Jan

Description

Intensieve training in Kapellen

ESOTERISCHE HEALING (2020)

 

The Art of Esoteric Healing


Esoterisch onderricht, meditaties, healing en reading 

 

De Innerlijke Vuren van je Hogere Zelf vormen de basis van de ‘wetenschap van esoterische healing’. 

Kennis van en ervaring met je innerlijke vuren geeft je een helderziendheid, helder voelen in de krachten van de ziel van mensen en alle bewustzijnsvormen op deze aarde.

Je krijgt tevens het vermogen om deze magisch te hanteren.


Tijdens deze intensieve training in verschillende modules word je opgeleid om consulten (healing en reading) en meditaties te geven in esoterische healing.

Je krijgt een grondige analyse, verdieping, meditaties, healingoefeningen, lesopgaven, … 

van jouw innerlijke vuren en die van de Meesters en de Aarde en je leert deze vermogens te gebruiken bij het esoterische healen.


‘Spirituele healing, met haar begrip van energieën en krachten ...

zal leiden tot de wedergeboorte van de mensheid.’ 


Je kan elke module afzonderlijk volgen!


Op vrij-, za- en zondagen van 10u tot 17u 


Module 1: In contact met je innerlijke helende krachten

Grondbeginselen der esoterie; bewustwording van het etherisch lichaam

In contact met je innerlijke krachten, vermogens en vuren van je Hogere Zelf

Telepatische gevoeligheid; reading en healing


Module 2: Esoterische healing en driehoeken

Wetten van gezondheid en healing, subtiele anatomie, …

Driehoeken van esoterische healing: praktische toepassingen, healingsessies


Module 3: Healing met de Meesters

In contact met je innerlijke Meester(s); healingsessies

Esoterische healing met de Meesters, Avatar, Christus en het Planetair Hart


Module 4: Shambhala healing

In contact met je Monade en Shambhala, Sanat Kumara, Kosmisch Vuur


Inschrijven is noodzakelijk via mail; info@antepassio.be


Data:

Module 1: op vrij-, za- en zondag 21/02 – 22/02 – 23/02/2020

Module 2, 3 en 4: data worden later bekendgemaakt


Plaats: Antepassio , Venuslei 10, 2950 Kapellen

Docent: Jan Gyselinck, The Art of Esoteric Healing, (Internationaal Netwerk van Esoterische Healers)


Bijdrage:

De bijdrage per Module : 555 euro (incl BTW) (inclusief boek, syllabus, audio, drank) 


 Inschrijving (via info@antepassio.be) is definitief door storting van de bijdrage op BE14-6451-2444-6183 (BIC JVBABE22), 

rekening van QMS bvba/Antepassio, met vermelding van “IT EH ” en je naam en de module.


Voor meer informatie neem gerust contact op met Jan Gyselinck of Bénédicte Leys:


+++

 

Al wat bestaat zijn samenstellingen van de fijnste energieën – Gautama Boeddha


De Wetenschap der Driehoeken beheerst zowel het menselijke gestel 

in al zijn aspecten als het gestel van een zonnestelsel – DK


Oorzaak impliceert het idee van dualiteit – dat wat inwijdt en dat wat tegelijk wordt voortgebracht

door de inwijding. De twee ideeën zijn niet van elkaar te scheiden. Het resultaat impliceert een derde

idee … zodat resultaten altijd worden voortgebracht door een naast elkaar plaatsen van de paren van

tegenstellingen – DK


Alleen wanneer een leerling of behandelaar een intelligent oordeel heeft over zijn eigen probleem of

dat van zijn cliënt (wanneer het zijn doel is zichzelf of zijn cliënt geschikt te maken voor dienst);

alleen wanneer hij het vermogen heeft om gewetensvol de formules en methoden die hem zijn verschaftop te volgen 

(wanneer zijn enige doel is om gezonde voertuigen voor de betere uitvoering van het Plan te verkrijgen); 

en alleen wanneer het doel onzelfzuchtig is (wanneer hij er niet op uit is om aan ziekte te ontkomen voor zijn eigen persoonlijk voordeel), 

zal hem worden toevertrouwd het karma te zuiveren en binnen te gaan en aldus terecht de vormvoertuigen van de persoonlijkheid aan te passen, 

en alleen dan zullen de formules werken in verbinding met het zielsbewustzijn – DK


Elke spiritueel-geneeskundige praktijk behoort te worden voorafgegaan door jaren van nauwkeurige

studie betreffende de aard van energie, van de typen van stralen, van de chakra’s; men dient hier

minimaal drie jaar aan te besteden – DK


Spirituele healing, met haar begrip van energieën en krachten … 

zal later leiden tot de wedergeboorte van de mensheid – DK