IT Esoterische Psychologie - initiatie in de Eerste Straal - Kapellen


Een intensieve training om in de innerlijke realisatie te komen van de 7 stralen - initiatie in de Eerste Straal - Kapellen


  • Category: Opleidingen Jan

Description

Intensieve training in Kapellen

ESOTERISCHE PSYCHOLOGIE


De innerlijke realisatie van de Zeven Stralen


De Zeven Stralen vormen de basis van de ‘nieuwe’ esoterische psychologie

Kennis van en ervaring met de stralen geeft je een helderziendheid, helder voelen in de stralen van mensen en alle bewustzijnsvormen op deze aarde. 

Je krijgt tevens het vermogen om deze magisch te hanteren. 


Tijdens deze intensieve training word je in verschillende modules van drie dagen opgeleid om les, meditaties, consulten (readings), stralenanalyses te geven in de esoterische psychologie. 

Je krijgt een grondige analyse, verdieping, meditaties, lesopgaven, casussen,… met de vuren, deugden en krachten van de Zeven Stralen en je leert deze in het dagelijks leven te gebruiken.


'Er is één Leven dat zichzelf eerst uitdrukt doorheen zeven basishoedanigheden of aspecten en bijgevolg doorheen de oneindige veelheid van vormen. 

Deze zeven stralende hoedanigheden zijn de Zeven Stralen, de Zeven Levens, die hun Leven geven aan alle vormen en daardoor hun betekenis, hun wetmatigheden en hun drang tot evolutie ... '


Elke module van drie dagen kan afzonderlijk gevolgd worden!


Initiatie in de Eerste Straal, 

op vrij 17/04/2020 , za 18/04, zo 19/04 van 10u tot 17u


 Initiatie in de Eerste Straal

Straal 1: Wil of Kracht 

Van persoonlijke naar universele Kracht

In contact met de Meesters Morya, Manoe, Shambhala, planetaire Kracht

Electrisch Vuur

Analyse, verdieping, meditaties, casussen, oefeningen


Inschrijven is noodzakelijk via mail; info@antepassio.be


Plaats: Antepassio , Venuslei 10, 2950 Kapellen

Docent: Jan Gyselinck, The Art of Esoteric Healing, (Internationaal Netwerk van Esoterische Healers)


Bijdrage: De bijdrage voor deze initiatie in de Eerste Straal (3 dagen): 555,-Euro (incl BTW, boek, syllabus, audio en drank) 

te betalen aan Antepassio op BE14-6451-2444-6183 (BIC JVBABE22), rekening van QMS bvba/Antepassio, met vermelding van “ITEP, de straal en je naam”.


Inschrijven is noodzakelijk via benedicte@antepassio.be met vermelding van “IT EP, de straal en je naam”.


Voor meer informatie neem gerust contact op met Jan Gyselinck of Bénédicte Leys:Initiatie in de Tweede Straal

Straal 2: Liefde-Wijsheid 

Van persoonlijke liefde/angst naar universele Liefde

In contact met de Meesters Djwhal Khul, Koot Humi, de Christus, het planetair Hart

Zonnevuur

Analyse, verdieping, meditaties, casussen, oefeningen

**

Initiatie in de Derde Straal

Straal 3: Licht-Actieve Intelligentie 

Van persoonlijke kennis naar universele Kennis

In contact met de Venetiaanse Meester, Mahachohan, het planetair Licht

Vuur door wrijving

Analyse, verdieping, meditaties, casussen, oefeningen

**

Initiatie in de Vierde Straal

Straal 4: Harmonie -Schoonheid 

Van persoonlijk conflict naar universele Harmonie/Schoonheid

In contact met de Meester Serapis, de planetaire Harmonie/Schoonheid

Vuur van Harmonie en Schoonheid

Analyse, verdieping, meditaties, casussen, oefeningen

**

Initiatie in de Vijfde Straal

Straal 5: Concrete Kennis-Wetenschap

Van persoonlijke Wetenschap naar universele Wetenschap

In contact met de Meester Hilarion, de planetaire Wetenschap

Vuur van Concrete Kennis 

Analyse, verdieping, meditaties, casussen, oefeningen

**

Initiatie in de Zesde Straal

Straal 6: Devotie -Abstract Idealisme 

Van persoonlijke devotie naar universeel Idealisme

In contact met de Meester Jezus, Maria, Maria Magdalena, het planetair Idealisme

Vuur van Devotie en Idealisme

Analyse, verdieping, meditaties, casussen, oefeningen

**

Initiatie in de Zevende Straal

 Straal 7: Ceremoniële Orde en Magie 

Van persoonlijke orde naar universele Magie

In contact met de Meester St-Germain, planetaire Orde/Magie

Violette Vuur

Analyse, verdieping, meditaties, casussen, oefeningen

**

Initiatie en versmelting met de 7 stralen

7 stralen: synthese en versmelting 

Versmelting met de 7 stralen

In contact met de Geestelijke Hierarchie en de 7 Kumara's

7 Kosmische Vuren

Analyse, verdieping, meditaties, oefeningen


+++

Jan Gyselinck is een leraar in esoterische wijsheid en esoterische healing.

 Hij is gespecialiseerd in het onderricht over universele wijsheid, esoterische psychologie, esoterische astrologie en vooral esoterische healing. 

Zijn specialiteit ligt erin om in de bewustwording van de innerlijke krachten te komen die iedereen verbindt met alle bestaansvormen op onze planeet. 

De laatste 20 jaar geeft hij in België en Nederland tal van voordrachten, meditatiedagen en vooral opleidingen en organiseert hij in hetzelfde kader tal van activiteiten.