IT Esoterische Psychologie - Straal 1- Kapellen


Een driedaagse opleiding met Straal 1 over de innerlijke Kracht - Kapellen


  • Category: Opleidingen Jan

Description

Intensieve training in Kapellen

ESOTERISCHE PSYCHOLOGIE


De innerlijke realisatie van de Zeven Stralen


De Zeven Stralen vormen de basis van de ‘nieuwe’ esoterische psychologie

Kennis van en ervaring met de stralen geeft je een helderziendheid, helder voelen in de stralen van mensen en alle bewustzijnsvormen op deze aarde. 

Je krijgt tevens het vermogen om deze magisch te hanteren. 


Tijdens deze intensieve training word je opgeleid om les, meditaties, consulten (readings), stralenanalyses te geven in de esoterische psychologie. 

Je krijgt een grondige analyse, verdieping, meditaties, lesopgaven, casussen,… met de vuren, deugden en krachten van de Zeven Stralen en je leert deze in het dagelijks leven te gebruiken.


'Er is één Leven dat zichzelf eerst uitdrukt doorheen zeven basishoedanigheden of aspecten en bijgevolg doorheen de oneindige veelheid van vormen. 

Deze zeven stralende hoedanigheden zijn de Zeven Stralen, de Zeven Levens, 

die hun Leven geven aan alle vormen en daardoor hun betekenis, hun wetmatigheden en hun drang tot evolutie ... '


Eerste module op vrijdag, zaterdag en zondag

17/04 - 18/04 - 19/04


Initiatie in de Eerste Straal 

Straal 1: Wil of Kracht 

Van persoonlijke naar universele Kracht

In contact met de Meesters Morya, Manoe, Shambhala, planetaire Kracht

Electrisch Vuur

Analyse, verdieping, meditaties, casussen, oefeningen


+++

Jan Gyselinck is een leraar in esoterische wijsheid en esoterische healing.

 Hij is gespecialiseerd in het onderricht over universele wijsheid, esoterische psychologie, esoterische astrologie en vooral esoterische healing. 

Zijn specialiteit ligt erin om in de bewustwording van de innerlijke krachten te komen die iedereen verbindt met alle bestaansvormen op onze planeet. 

De laatste 20 jaar geeft hij in België en Nederland tal van voordrachten, meditatiedagen en vooral opleidingen en organiseert hij in hetzelfde kader tal van activiteiten.


Jan geeft al 20 jaar deze training in Vlaanderen en Nederland

+++


Data:

Eerste module op vrijdag, zaterdag en zondag

17/04 - 18/04 - 19/04


Plaats: Antepassio, Venuslei 10, 2950 Kapellen

Docent: Jan Gyselinck, The Art of Esoteric Healing, (Internationaal Netwerk van Esoterische Healers)


Bijdrage:

De bijdrage: 555 euro/module 1 (incl. BTW, syllabus, drank) 


Voor meer informatie neem gerust contact op met Jan Gyselinck of Bénédicte Leys: