Kerstmeditatie en -maaltijd 'In het Licht van de Christus' - Brugge


Kerstmeditatie en - maaltijd 'In het Licht van de Christus'


  • Category: Opleidingen Jan

Description


Kerstmeditatie en -maaltijd


In het Licht van de Christus


Zondag 23 december 2018 van 15u tot 20u


Kerstmis is het feest van het Licht en de Liefde.

Het Christusbewustzijn is in deze tijd van het jaar wereldwijd aanwezig.

Vele mensen vinden hierdoor een contact met de Christus en Zijn Meesters

en vinden een toegang tot het Planetair Zonnevuur

Tijdens deze namiddag kom je in een diepe verbinding met het Liefdesvuur in en doorheen alle levensvormen op deze planeet.

Er zijn diepgaande meditaties en toelichtingen. 

Er is tevens een kerstmaaltijd voorzien.

Er is plaats voor 33 personen.


‘De Christus doordringt als Wezen alle levensvormen van deze aarde. 

Zijn Liefde inspireert allen die op de weg staan naar Zijn Hart. 

Zijn Hart veroorzaakt de liefdesimpuls in elk wezen op deze aarde. 

Zijn Hart is vervlochten met het planetair en kosmisch hart 

waardoor de planeet zich doorheen Zijn Wezen kan uitdrukken in het Liefdesvuur. 

Velen onder Hem worden continu geïnspireerd door de vlam van het Zonnevuur 

dat Zijn Wezen in een eeuwigheidsaspect doordringt. 

Niets ontgaat zijn Wezen.’

 

 

Toelichting en diepgaande meditatie: het Christusbewustzijn in ons hart – Jan Gyselinck

Telepatische boodschap van M. Morya over Kerstmis en de Christus – Pia Yesimala

 

Kerstmaaltijd

 

Telepatische boodschap van de Christus – Pia Yesimala

Toelichting en diepgaande meditatie: De Christus en het Planetair Zonnevuur– Jan Gyselinck

 

Inschrijven is noodzakelijk via mail jan.gyselinck@skynet.be


Door: Jan en Pia Gyselinck-Yesimala

Plaats: CEH, Ezelstraat 24, 8000 Brugge


Bijdrage: 33 euro/namiddag

Inschrijving is definitief door storting van 33 euro op het reknr. BE 86 109-6608427-50 

(BIC CTBKBEBX) van Gyselinck Jan met vermelding van ‘Kerst -Brugge'


Opgelet: er is plaats voor 33 personen.