Kerstmeditaties en toelichtingen 'in het Licht van de Christus' - Brugge/online


  • Category: Opleidingen Jan

Description

Kerstmeditaties en healing


In het Licht van de Christus

Brugge/online


Maandag 23 december 2024 van 14u tot 17u 


Kerstmis is het feest van het Licht en de Liefde.

Het Christusbewustzijn is in deze tijd van het jaar wereldwijd aanwezig.

Vele mensen vinden hierdoor een contact met de Christus en Zijn Meesters

en vinden een toegang tot het Planetair Zonnevuur.


Tijdens deze namiddag kom je in een diepe verbinding met het Liefdesvuur in en doorheen alle levensvormen op deze planeet. 


Er zijn diepgaande meditaties en toelichtingen. 


Er is in Brugge plaats voor 33 personen.

Je kan dit ook online via zoom volgen.


‘De Christus doordringt als Wezen alle levensvormen van deze aarde. 

Zijn Liefde inspireert allen die op de weg staan naar Zijn Hart. 

Zijn Hart veroorzaakt de liefdesimpuls in elk wezen op deze aarde. 

Zijn Hart is vervlochten met het planetair en kosmisch hart waardoor de planeet zich doorheen Zijn Wezen kan uitdrukken in het Liefdesvuur. 

Velen onder Hem worden continu geïnspireerd door de vlam van het Zonnevuur dat Zijn Wezen in een eeuwigheidsaspect doordringt. 

Niets ontgaat zijn Wezen.’

 

Maandag 23 december 2024 van 14u tot 17u 

 

Toelichtingen en diepgaande meditaties

Het Christusbewustzijn en het Zonnevuur in ons hart en onze atomen

De Christus, de Meesters en het Planetair Zonnevuur

Kosmisch Zonnevuur


Inschrijven is noodzakelijk via mail jan.gyselinck@skynet.be


Door: Jan Gyselinck, The Art of Esoteric Healing

Plaats: College of Esoteric Healing, Ezelstraat 24, 8000 Brugge

Ook online via zoom.


Bijdrage: 55 euro (incl. BTW, syllabus, tekst, audio)


Inschrijving is definitief door storting van 55 euro op het reknr. BE 86 109-6608427-50  (BIC  CTBKBEBX) 

van Gyselinck Jan met vermelding van ‘Kerstmeditatie -Brugge’