Een meditatie- en healingdag in de openbaring van de innerlijke universele Kracht - Kapellen


  • Category: Opleidingen Jan

Description

Ontwaken in de Universele Kracht


Healing Power Meditaties


The Art of Esoteric HealingDe universele Kracht is in deze tijd aan het toenemen.

Dit Electrisch Vuur is mede de oorzaak van de diepgaande veranderingen in de mensheid en de wereld.

Dit brengt een grote ontplooiing naar het Hart in beweging.

Daarom is het in deze tijd belangrijk om open te bloeien in jouw innerlijke Kracht en het Krachtgevend Vuur van de innerlijke werelden en de aarde.


De universele Kracht, het Electrisch Vuur ligt in de diepte van ons Bewustzijn te wachten om te ontluiken en tot ontplooiing te komen.

Door het versmelten in het Electrisch Vuur van je Hogere Zelf kom je in het Mededogen van de Meesters en

uiteindelijk in de Kracht van Sanat Kumara en Shambhala, het Goddelijk Bewustzijn van deze aarde.


Jan geeft tijdens deze dag toelichtingen en diepgaande helende meditaties en

brengt je gaandeweg doorheen de vurige wereld 

naar jouw innerlijk Krachtgevend Vuur in correlatie met het Krachtbewustzijn op deze Aarde.

Deze staat van bewustzijn wordt verbonden met alle levensvormen hier op deze aarde;

het minerale rijk, plantenrijk, dierenrijk, mensheid, de Meesters, de GrootMeesters, de Kumara's.


Elke helende meditatie betekent ook een innerlijke healing voor jouw bewustzijn, je familie, je regio, ...


Moge het Krachtige Vuur in ieders Hart ontluiken!


Iedereen is van harte welkom.


Versmelten met de Kracht van je Ziel en je Hogere Zelf

Versmelten met de Kracht van de innerlijke Meesters

Versmelten met de Kracht van je Goddelijke Zelf

Versmelten met de Kracht van Sanat Kumara en Shambhala


Inschrijving via e-mail: info@antepassio.be


Datum:


Op za 7 mei van 10u tot 17u


Locatie: 

Antepassio, Venuslei 10, 2950 Kapellen


Docent: Jan Gyselinck, The Art of Esoteric Healing

Bijdrage: 90 euro (incl. BTW) 


Je inschrijving is definitief door een mailtje te sturen naar Bénédicte Leys

info@antepassio.be***


M. Morya – Brugge – 25 januari 2021


Algemene boodschap:


Vanuit de perspectieven van deze aarde is het zo dat er een bepaald geweld is dat lijkt toe te nemen.

Dat je kan zien alsof het is dat in de gedachten van mensen, in de gevoelens van mensen een geweld aanwezig is dat toeneemt.

En dat het zich op een bepaalde manier uitdrukt in ofwel een soort machteloosheid ofwel dat er juist een bepaalde agressie mee naar buiten komt.

Het is een bepaald plan, een bepaald gebied dat zich op die manier uitdrukt.

Het betekent niet dat het totale geheel van de mensheid als trilling hierop resoneert.

En het is heel belangrijk om dit te weten, zodat je kan zien dat achter dat geweld, achter dat wat aanwezig is, er een hele diepe staat van Licht is dat steeds meer aan het toenemen is.

Maar ook van Liefde die zich wil uitdrukken in elke mens.


En in eerste instantie lijkt het niet zo, want bepaalde aspecten van vrede, van liefdevolle aanwezigheid lijken juist teniet gedaan te worden.

Het lijkt dat bepaalde discrepanties binnen het geweld juist toenemen. Maar in werkelijkheid is dat niet zo.

En daarom is het wel belangrijk om vanuit het aspect van je eigen hart te kijken naar wat er gebeurt.

Zodat je vanuit je hart - elke keer weer opnieuw - die stilte kunt vinden, maar ook de baken van Licht die daar aanwezig is en die je dan ook leidt en anderen ook leidt.

Zodat als je naar de andere kijkt dat je dat kunt zien. En niet zozeer bepaalde gelaagdheden die zich uitdrukken doorheen de andere.

Maar dat je dan kijkt en ziet dat er Licht aanwezig is en dat er vanuit het Licht zich bepaalde zaken aan het uitdrukken zijn.

En dat er Liefde aanwezig is en dat er zich vanuit Liefde een aantal zaken aan het uitdrukken zijn. En dat brengt wel een bepaalde Kracht met zich mee, die nu in een grote omwenteling staat.

Dus de mensheid als geheel staat in die omwenteling. Dat brengt ook een aantal verhoudingen die al te lang onderhuids aanwezig waren, in een nieuwe dynamiek.

En dat is ook wat je ziet en dat het dan ook kan lijken of het allemaal erger wordt, maar in werkelijkheid is dat niet zo.


Dus probeer rustig te blijven, probeer zoveel mogelijk in de vrede van je hart te blijven.

Omdat je vanuit dat aspect ook elke keer weer opnieuw vat krijgt op je leven, maar ook vat krijgt op de dingen die rondom jou gebeuren.

Zodat je niet teveel meegaat in het toneelspel van deze aarde, zeker het toneelspel van de mensheid als geheel dat zich uitdrukt op een bepaalde manier.

Maar dat je daar aan voorbij gaat. Dat je van daaruit telkens weer de eenheid bewaart, die de mensheid ook in zich draagt, dat grote vredesaspect dat het in zich draagt.

En die uitschommelingen die je nu ziet zijn eigenlijk een diep aspect van de juiste verhoudingen die aan het ontstaan zijn.

En dat er op een dieper niveau gezorgd wordt voor een steeds grotere vrede, een grotere harmonie,

zodat er van daaruit een aantal zaken opgebouwd kunnen worden die in de gelaagdheden van het Licht reeds aanwezig zijn, waar hard aan gewerkt wordt en aan gewerkt is geweest.

Men heeft er al veel tijd en inspanning in gestoken - om in mensentaal te spreken.

Er is een aanzet in ontwikkeling geweest. En die aanzet zie je nu ook gebeuren. Maar weet wel dat het aspect van een vredevolle staat mogelijk is.


Omdat vanuit de geschiedenis zoals die recent voorkomt op deze Aarde, het lijkt alsof de mensheid enkel vooruit gaat vanuit strijd.

Maar anderzijds is het ook zo dat er momenten zijn geweest, ook in de geschiedenis van de mensheid, dat er andere trillingen aanwezig waren.

Dat er zich ook andere trillingen openbaarden die nu niet altijd meer zichtbaar zijn en ook niet meer voelbaar zijn.

Maar het is wel zo dat als je vanuit je hart kijkt naar een aantal zaken en als je vanuit de vrede van je hart kijkt naar een aantal zaken,

dan kun je dat aanschouwen, dan kun je de diepe vrede aanschouwen die de mensheid ook als geheel verbindt, die dan daarmee ook de verbinding maakt met het hart van deze Aarde.


En dat zijn aspecten van een hoopvolle toekomst en een hoopvol gegeven.

Zodat je niet denkt van het gaat helemaal mis, dat je wel niet ontmoedigd geraakt.

Juist omdat je juist ook de juiste verhoudingen, de juiste focus houdt.

En het is wel heel belangrijk om niet mee te gaan in het geweld, niet mee te gaan in een bepaald gevoel van hopeloosheid.

Maar juist heel dicht bij jezelf te blijven.

Omdat van daaruit ga je zien dat in de kleine dingen van het leven, er wel vrede is.

En dat er wel harmonie is en dat er eigenlijk ook heel veel Liefde aanwezig is.

En dat je dan uit dat aspect voeding kan halen om in het grotere perspectief te kunnen kijken en zien.


Hoe meer dat je terugvalt op het leven zoals je dat dagelijks kent, kun je hier heel veel uithalen die van grote betekenis is.

En dat is niet zo dat je dat dan in het grote moet zoeken, maar juist in dat kleine, dat samengebundeld wordt tot een heel groot gegeven.


M. Morya