Ontwaken in je innerlijke helende krachten - Boechout/online


Een driedaagse cursus om te ontwaken in jouw drie innerlijke helende krachten van Licht, Liefde en Kracht - Brugge/online


  • Category: Opleidingen Jan

Description

Driedaagse opleiding in Brugge/ook online via Zoom


Ontwaken in je innerlijke helende krachten

 

Ontwaken in Licht, Liefde en Kracht

 

The Art of Esoteric Healing

 

Ons innerlijk bewustzijn/Hogere Zelf  bestaat uit bijzondere krachten, deugden en vuren. 

Als je hiermee in contact komt opent je bewustzijn zich voor de innerlijke krachten van je Hogere Zelf, de Verlichte Meesters, 

je Goddelijk bewustzijn en Shambhala, de Zeven Stralen, de Planeten, de Zon, de Kosmos, …


Tijdens deze driedaagse krijg je toelichtingen en intensieve meditaties

Elke meditatie betekent in essentie een innerlijke healing in je dagelijks leven, je relaties, je gezin, je familie, je regio, de wereld, …


                                      Iedereen is van harte welkom.                                        


Deze opleiding zal later wederom doorgaan


Ontwaken in het Licht

Healing en meditaties op het Licht (Lichtgevend Vuur) van je Hogere Zelf, de Meesters en de Aarde


Ontwaken in de Liefde

Healing en meditaties op het Liefdesvuur (Zonnevuur) van je Hogere Zelf, de Meesters en de Aarde


Ontwaken in de Kracht

Healing en meditaties op de Kracht (Electrisch Vuur) van je Hogere Zelf, de Meesters en de Aarde

 


Inschrijven is noodzakelijk via mail: jan.gyselinck@skynet.be

Wees tijdig met uw inschrijving want het aantal plaatsen is beperkt.


Plaats: College of Esoteric healing, Ezelstraat 24, 8000 Brugge

Ook online via Zoom

Docent: Jan Gyselinck, The Art of Esoteric Healing

Bijdrage: 355 Euro (incl BTW) (inclusief, audio, syllabus, drank)


Inschrijving is definitief door storting van 355 euro op het reknr. BE 86 109-6608427-50 

 (BIC BKCPBEB1BKB) van Gyselinck Jan met vermelding van ‘Helende Krachten - Brugge'