3-daagse opleiding met meditaties en toelichtingen over 'Bewust Leven, Bewust Sterven' (Licht op sterven en dood) - met bijkomende 3 audio's - Brugge/online


  • Category: Opleidingen Jan

Description

3-daagse opleiding 


Bewust Leven, Bewust Sterven 

in Brugge en online


Onderricht, meditatie en healing op sterven, dood en wedergeboorte.‘Je hoeft geen angst te hebben voor de dood’


Voor velen neemt de gedachte aan de dood in het denken de vorm aan van een rampzalige crisis.

Het wordt als een schokkende overgang ervaren in het onbekende, in het onzekere en het is een plotseling afbreken van alle plannen.

ln werkelijkheid bestaat er geen dood en is er continuïteit van bewustzijn en hebben we deze overgang al meerdere malen doorgemaakt.


Tijdens deze drie-daagse opleiding krijg je toelichtingen over het proces van de dood, het sterven en wedergeboorte en

zijn er begeleide meditaties en healings om deze ervaring innerlijk voor te bereiden.


Er wordt ook verdiepend ingegaan op het Tibetaans Dodenboek.


Je krijgt bij de opleiding 3 audio's van een vorige opleiding, syllabus, en verder nota's...


 

vrij 25/10/24, za 26/10 en zo 27/10 van 10u tot 17u

 


Dag 1; Het proces van teruggeven

 

Karma en reïncarnatie

De techniek en kunst van het Sterven

Stadia in het loskomen van het etherisch lichaam

Sterven en healing/transmutatie van de stoffelijke ruimte

meditaties en healing

Esoterische driehoeken van het Sterven

 

Dag 2; De kunst van het Elimineren

 

Healing van verdriet, pijn, menselijke verhoudingen, gehechtheden, begeerten, ... 

Sterven en healing/transmutatie van de emotionele ruimte

meditaties en healing

Esoterische driehoeken van het Sterven

 

Dag 3; De processen van Integratie

 

Geestestoestand van de Ziel

Sterven en healing/transmutatie van de mentale ruimte

Integratie van het bewustzijn in je Hogere en Goddelijke Zelf 

meditaties en healing 

Esoterische driehoeken van het Sterven


Data:


Zaterdag 28/10/23, zondag 29/10 en ma 30/10 van 10u tot 17u

 


Plaats:

College of Esoteric Healing, Ezelstraat 24, 8000 Brugge

Ook online via zoom

 

Docent: Jan Gyselinck, The Art of Esoteric Healing

 

Bijdrage: 555 euro (incl BTW) (inclusief syllabus, boek, audio)

+ 3 audio's van vorige opleiding

 

 

lnschrijven is noodzakelijk via e-mail : jan.gyselinck@skynet.be


  

 lnschrijving is definitief door storting van 555 euro op het reknr. BE 86109-6608427-50 van Gyselinck Jan 

 met vermelding van ‘Bewust Leven, Bewust Sterven - Brugge’