Een vijfdaagse opleiding om diepgaand open te bloeien in de innerlijke krachten van je ziel, van de planetaire ziel, van de kosmische ziel. In Brugge/online


  • Category: Opleidingen Jan

Description

Opleiding


Healing Powers of Your Soul

De Weg van de Witte Magiër


Healing Soul Meditaties


in Brugge en online


De innerlijke Eénwording met je Ziel, 

de WereldZiel, de Universele Ziel


The Art of Esoteric Healing


We evolueren allen van ons persoonlijkheids- naar ons Zielebewustzijn.

Dit maakt dat we bewust gaan leven in de drie werelden van ons stoffelijk, emotioneel en mentaal bewustzijn.

Eénwording met ons Zielebewustzijn brengt ons in specifieke hoedanigheden van ons bewustzijn en

we komen hierdoor in contact met onze magische vermogens van telepathie, healing, helderziendheid, helder voelen,  ...

Tevens brengt het een helder zien en voelen over de Ziel in alle levensvormen en de Ziel van de Aarde, de Ziel van de Kosmos.


Tijdens deze vijfdaagse kom je stapsgewijs in een diepe verbinding met de innerlijke aspecten en heldere vermogens van je Ziel 

met een interferentie naar de Ziel in alle levensvormen en van deze planeet en de kosmos.


Jan brengt je vanuit zijn eigen ervaring doorheen toelichtingen en diepgaande helende meditaties 

in de Bron van je Ziel, de WereldZiel en in contact met de Kosmische Ziel.


Elke meditatie betekent een diepgaande healing voor je bewustzijn, je familie, je vrienden, je regio, de planeet, ...


Dag 1 In het Licht van je Ziel

Bewustwording van je etherisch lichaam

Vereniging en integratie met de aspecten van je Ziel

Telepathie en inspiratie

Het Licht van je Ziel - Pad van Licht

De Weg van de Witte Magiër


Dag 2 In de Liefde van je Ziel

In de fijngevoeligheid van je Ziel

Verhoudingen en verwantschappen van je Ziel

Helder voelen en zien van je Ziel en alle Zielen

De Liefde van je Ziel 

De Weg van de Witte Magiër


Dag 3 In de Kracht van je Ziel

In de Eénlijnigheid en doelstelling van je Ziel

Loutering van de voertuigen van je Ziel

Het Vlijmscherpe Pad

De Kracht van je Ziel - jouw Innerlijke Stem

De Weg van de Witte Magiër


Dag 4 In de Ziel van de Aarde

WereldZiel - Anima Mundi

Integratie met de Ziel der Aarde

Integratie met het planetair kanaal

De Weg van de Witte Magiër


Dag 5 In de Ziel van de Kosmos

De Ziel van de Kosmos

In contact met de Ziel van de Kosmos

In contact met het kosmisch kanaal

De Weg van de Witte Magiër


Inschrijven is noodzakelijk via mail jan.gyselinck@skynet.be


Datum:

Van wo 17/01 tot zo 21/01/24

van 10u tot 16u30

+ bijkomende audio's van vorige opleiding


Door: Jan Gyselinck, The Art of Esoteric Healing 

Plaats: College of Esoteric Healing, Ezelstraat 24, 8000 Brugge

Ook online via zoom


Bijdrage: 777 euro (incl BTW, audio's, teksten)

+ bijkomende audio's van vorige opleiding


Inschrijving is definitief door storting van 777 euro op het

reknr. BE 86 109-6608427-50 (BIC CTBKBEBX) van Gyselinck Jan

met vermelding van ‘De Weg van de Witte Magiër'