10-daagse opleiding met telepathie, meditaties, onderricht over het naar buiten treden van de verschillende Meesters - In de Liefde van de Meesters - Brugge/online


  • Category: Opleidingen Jan

Description

Opleiding

Het naar buiten treden van de innerlijke Meesters


In de Liefde van de Meesters


2025


Brugge/online


Onderricht, telepathie, meditaties, healing


Tijdens deze 10 daagse opleiding kom je in contact met de verschillende Meesters van de innerlijke gebieden.

Aan de hand van onderricht, meditaties en telepathische boodschappen kom je in de ontvouwing van de innerlijke realiteit van de innerlijke Meesters.


Tijdens deze intensieve dagen onderzoeken we tesamen een aantal vragen en onderwerpen in samenspraak met de innerlijke Meesters.

We vragen o.a. aan de Meesters;

Hoe verhouden de Meesters zich tot ons?

Hoe helpen Zij de mensheid?

Wat is hun verhouding ten opzichte van de discipel?

In welke hoedanigheid helpen Zij de mensen in het bijzonder?

Is hun functie veel verder gaande?

Specifieke thema's over hun ashramische werkzaamheid?

Aan welke specifieke onderwerpen geven zij hun aandacht?

Tevens algemene vragen van;

Hoe staan wij ten opzichte van de Meesters?

Hoe staan Zij ten opzichte van ons?


Jan geeft onderricht en diepgaande helende meditaties om in een toenemende verbinding te komen met de Meesters.

Pia geeft telepathische boodschappen van de verschillende Meesters en bijhorende meditaties.


Iedereen is van harte welkom.


Op de volgende 10 donderdagen 

telkens van 10u tot 16u30


Do 26/09 ; Meester Morya

Onderricht en meditaties

Aspecten van Meester Morya

Telepathie met Meester Morya

Healing door Meester Morya


Do 21/11 ; Meester Koot Humi

Onderricht en meditaties

Aspecten van Meester Koot Humi

Telepathie met Meester Koot Humi

Healing door Meester Koot Humi


Do 5/12 ; Meester Djwhal Khul

Onderricht en meditaties

Aspecten van Meester Djwhal Khul

Telepathie met Meester Djwhal Khul

Healing door Meester Djwhal Khul


Do 16/01/25 ; Meester Jezus en Maria Magdalena

Onderricht en meditaties

Aspecten van Meester Jezus en Maria Magdalena

Telepathie met Meester Jezus en Maria Magdalena

Healing door Meester Jezus en Maria Magdalena


Do 20/02 ; Meester Serapis Bey

Onderricht en meditaties

Aspecten van de Meester Serapis Bey

Telepathie met Meester Serapis Bey

Healing door Meester Serapis Bey


Do 20/03 ; Meester Saint Germain 

Onderricht en meditaties

Aspecten van de Meester Saint Germain

Telepathie met Meester Saint Germain

Healing door Meester Saint Germain


Do 1/05 ; Moeder Maria

Onderricht en meditaties

Aspecten van Moeder Maria

Telepathie met Moeder Maria

Healing door Moeder Maria


Do 5/06 ; De Mahachohan

Onderricht en meditaties

Aspecten van de Mahachohan

Telepathie met de Mahachohan

Healing door de Mahachohan


Do 4/09; De Christus

Onderricht en meditaties

Aspecten van de Christus

Telepathie met de Christus

Healing door de Christus


Do 16/10 ; De Manoe

Onderricht en meditaties

Aspecten van de Manoe

Telepathie met de Manoe

Healing door de Manoe


Inschrijven is noodzakelijk via mail: jan.gyselinck@skynet.bePlaats : College of Esoteric Healing, Ezelstraat 24, 8000 Brugge, 

ook online via zoom


Door 

Jan Gyselinck, The Art of Esoteric Healing

Pia Yesimala, Reaching the Jewel of the Heart


Bijdrage: 1333 euro of 133 euro/dag

(incl BTW, audio's, bijkomende audio's, teksten)


Je inschrijving is definitief door storting van 1333 euro of 133 euro/dag op het reknr. BE 86 109-6608427-50 (BIC BKCPBEB1BKB) 

van Gyselinck Jan met vermelding van ‘Opleiding innerlijke Meesters’