Een diepgaande opleiding om open te bloeien in de verschillende dimensies van het Licht - de Derde Straal. Brugge/online


  • Category: Opleidingen Jan

Description

Intensieve training

brugge/online (contactdag)

Ontwaken in het Vuur van het Licht

de Derde Straal

 

De innerlijke realisatie van het Licht


The Art of Esoteric Healing

 

Tijdens deze diepgaande healingsopleiding kom je in de fundamentele ontplooiing van je innerlijk Licht/Kennis 

in correlatie met het Lichtgevend Vuur van de Aarde, de Zon en de Kosmos.

Jouw verleden, heden en toekomst komt in het Universeel Licht.

Het Licht opent tevens je innerlijke (helende en telepathische) vermogens en

jouw weg naar het Planetair Licht.


Aan de hand van helende krachtmeditaties en onderricht kom je in

de innerlijke bloei van je Ziel, de heldere actieve Intelligentie en het Planetair Licht.

 

'Moge de energie van het Goddelijke Zelf mij inspireren

en het Licht der ziel de weg wijzen.

Moge ik worden geleid van duisternis tot Licht,

van het onwezenlijke tot het wezenlijke,

van dood tot onsterfelijkheid.’

 

1 contactdag op wo 8/05 in Brugge/online van 10u tot 17u

+ 20 audio's van 20 volle opleidingsdagen met bijhorende teksten

+ bijkomende audio's/teksten


Contactdag op wo 8/05 van 10u tot 17u:


Dag 1-2 : Van persoonlijke kennis naar universele Kennis

Analyse en meditaties op de transmutatie van persoonlijke kennis naar universele Kennis

in verleden, heden en toekomst


Dag 3-4 : Het Licht van de innerlijke Meesters

Analyse en meditaties op het Licht van de Meesters, derde Straalsashram


Dag 5-6 : Het Lichtgevend Vuur van de Aarde

Analyse en meditaties op het Lichtgevend Vuur van de Mahachohan, het Planetair Licht


Dag 7-8 : Het Lichtgevend Vuur van de Zon en Planeten

Analyse en meditaties op het Lichtgevend Vuur van Saturnus, de Zon, de Zodiak


Dag 9-10: Het Kosmisch Licht

Analyse en meditaties op de Pleïaden, de Kosmische derde Straal,

het Kosmisch Licht


Inschrijven is noodzakelijk per mail: jan.gyselinck@skynet.be


Data: 


Contactdag op wo 8/05 in Brugge/online van 10u tot 17u


+ 20 audio's van 20 volle opleidingsdagen met bijhorende teksten

+ bijkomende audio's/teksten


                     Plaats: College of Esoteric Healing, Ezelstraat 24, 8000 Brugge

                                                                                  ook online via zoom                                                               

                                                                                                                 Docent: Jan Gyselinck, The Art of Esoteric Healing                                                                                                                

         Bijdrage:  777 euro (incl. BTW) (inclusief syllabus, drank) 

                                                                                     

Inschrijving is definitief door storting van 777 euro op het reknr. BE 86 109-6608427-50 (BIC BKCPBEB1BKB) 

van Gyselinck Jan met vermelding van ‘Licht – Brugge’


+++


Morya Brugge 16 januari 2023


Het Licht neemt toe.


Het Licht neemt toe op deze aarde, maar het Licht neemt ook toe in je eigen leven. Met een toename van het Licht betekent ook een toename van de intuïtieve gewaarwording, van je intuïtief leven. En dat is soms wel een uitdaging. Omdat wanneer dat de intuïtie toeneemt, dit ook helderheid, klaarheid betekent, in je eigen leven, in je doelstellingen. Maar fundamenteel betekent het ook dat je steeds zuiverder gaat kijken naar je eigen leven en ook je leven zuiverder gaat beleven.


Maar die helderheid is niet zo dat het altijd een aangenaam leven met zich meebrengt. En dat is dus waar je soms tegenaan botst. Het is dat ik de dingen duidelijk zie, maar het maakt het niet gemakkelijker. Het is wel dat vanuit de wrijving dat het Licht met zich meebrengt, is dat het ervaren kan worden als een moeilijkheid of als een soort moeizaam vooruit gaan. En het is wel belangrijk om te beseffen dat het leven vanuit een intuïtie, ook het leven vanuit een helderheid, een klaarheid met zich meebrengt dat heel veel zaken aan het Licht worden gebracht. Dat zeer oude delen van je leven, van de levens van de mensen met wie dat je verbonden bent ook aan het Licht worden gebracht. Met als gevolg dat de spanningsvelden soms lijken toe te nemen in plaats van af te nemen.


En dat je soms kunt zien dat in de uiterlijke beleving van mijn leven, de dingen relatief rustig zijn en relatief goed gaan, maar in de innerlijke beleving van mijn leven, lijkt het soms stormachtig. En andere momenten dat je juist het gevoel hebt van binnen voel ik me zo rustig en lijkt het zich allemaal op een vredevolle manier uit te drukken. Maar de discrepanties of de spanningsvelden lijken zich vooral te tonen van buiten mijn leven, in interactie met anderen. Het is wel belangrijk om te weten dat beide bewegingen hetzelfde zijn. Dat het enkel te maken heeft met het Licht dat instraalt en die beweging brengt. En dat beweging noodzakelijk is.


Het is zo dat je kunt zien, van er zijn een aantal zaken waaraan ik me vasthoud. Ik weet het ergens wel, maar ik weet niet goed hoe ik er ook weer uit moet komen. Ik weet en ik zie niet altijd het Licht erin. En dat is wat dan soms een gevoel kan geven van stagnatie. Omdat je de spanning wel ziet, de weerstand ervaart, maar je niet altijd goed weet van hoe geraak ik eruit. Het is ook belangrijk om daarin geduldig te zijn. Om te weten dat het Licht continu datgene wat weerstand geeft te belichten. In die mate dat er een moment komt van transitie, van grotere duidelijkheid en helderheid ontstaat, ook daarin. Dus dat datgene wat in eerste instantie moeilijk, moeizaam, bijna onoverbrugbaar lijkt, toch doenbaar lijkt te zijn.


En dat het niet altijd is, van ik moet het allemaal doen. Maar dat je ook wel ziet van het zijn processen waarvan ik niet anders kan doen, dan er doorheen te gaan. En dat zich dat dan soms in mensen toont, of in bepaalde situaties, in omstandigheden. Maar soms is het ook zo dat het zich enkel toont in jezelf. En dat je een beklemming beleeft in jezelf. Dat je niet goed weet, hoe geraak ik eruit. Dus al die zaken, die bewegingen die daarin aanwezig zijn, hebben enkel als doel dat de intuïtie steeds duidelijker, zich steeds zuiverder kan uitdrukken. En het is niet een klein leven, maar steeds meer komen in een groot leven.


Het is dus niet zo dat de weg op zich het jou lijkt moeilijk te maken. Of dat het moeilijk is, dat het lijkt alsof ik niet anders kan dan in een moeilijkheid te gaan leven. Nee, maar dat je wel weet van het zijn gewoon bewegingen die noodzakelijk zijn om in een steeds grotere duidelijkheid te staan. En dat de aspecten van voor -en afkeur die dat in de eerste beweging met zich meebrengen, zeer betrekkelijk zijn, zeer vergankelijk zijn. Er gaat een moment komen dat je ook wel gaat zien, dat in het begin die aspecten bijna onoverbrugbaar leken te zijn, maar nu valt het allemaal wel mee.


Het brengt ook met zich mee dat een aantal zaken tot een diepe acceptatie kunnen komen. Het is niet zo dat alles ineens van een leien dakje lijkt te gaan. Dat is niet zo, maar dat je wel ziet dat bepaalde aspecten in een diepe acceptatie komen, maar dat je tegelijkertijd in een dynamiek gaat komen in je leven die overstijgend werkt en daarin ligt juist de vrede. Het is niet altijd in een groots gegeven, maar juist dat in de kleine stappen die plaatsvinden, dat je ziet dat er steeds meer een toename van de vrede in je hart komt. En dat brengt met zich mee dat je intuïtieve input in deze wereld vrede brengt.


Dus in eerste instantie kan je zien van het ene wordt gezegd, maar het andere wordt gedaan. Het ene wordt zo voorgesteld, maar eigenlijk wordt er iets anders bedoeld. Dus dat je steeds meer in een spiegelsfeer terecht komt. Maar daarna ga je zien dat er een steeds grotere vrede in terecht komt. En dat er een diepe acceptatie komt van de beweging van de aarde. Dat je dat ook meer in zijn geheel kan waarnemen. En niet meer zoiets als die zich fragmentarisch toont, maar van dat is goed en dat is slecht, dat is niet zo.


Dan merk je dat daarin een hele grote nuancering plaatsvindt, die ook een groot begrip met zich meebrengt. En dat is uiteindelijk het doel waar het naartoe moet. Dat je gaat zien hoe meer en meer dat het Licht toeneemt, steeds groter begrip plaatsvindt, die dan steeds meer gaat leiden naar een toename van Liefde op deze aarde. Het kan niet anders. Het is de weg waar sowieso naar toe wordt gegaan.