3 daagse opleiding Stilte Meditaties om in de verschillende dimensies van je bewustzijn open te bloeien - Kapellen


  • Category: Opleidingen Pia

Description

3 daagse Opleiding in Kapellen


Stilte Meditaties


in Kapellen


De oude wijsheid stelt dat meditatie één van de drie belangrijke pijlers is voor zelfontwikkeling (studie, meditatie en dienstbaarheid).

Meditatie brengt zielecontact en éénlijnigheid.
Meditatie doet een toestand van evenwicht ontstaan.
Meditatie bestendigt de trilling.
Meditatie helpt bij het verleggen van de gerichtheid.
En zoveel meer ...


Tijdens deze drie dagen willen we een dieper inzicht opbouwen in hoe het bewustzijn werkt. 

Het bewustzijn heeft vele gelaagdheden. 

We creëren de nodige ruimte in onszelf zodat deze gelaagdheden zich kunnen tonen en zo vrijkomen. 

Dit zonder invoeging van kracht, maar wel door het verdiepen van de stilte in en rondom onszelf.

Je zal ontdekken dat het vrijkomen van de gelaagdheden ook een helderheid tot gevolg heeft waarbinnen (heldere) inzichten en een grote besluitvaardigheid ontstaan.

Eenmaal voorbij het geruis van het fysieke, emotionele en mentale lichaam, raken we de essentie van ons wezen, onze ziel. 


Drie dagen van in stilte samenzijn en mediteren, begeleid door Pia Yesimala die vanuit haar fijngevoeligheid en mediamieke vermogens 

een brug bouwt tussen de gelaagdheden van jouw bewustzijn en je innerlijke wereld en ziel.


vrijdag 15 maart tot zondag 17 maart 2024

telkens van 10u tot 16u


Docente:  Pia Yesimala , Reaching the Jewel of the Heart


Data: vrij 15 t/m zo 17 maart 2024 (telkens van 10u tot 16u)


Inschrijven via info@antepassio.be 


Plaats: Aquariuscentre, Kapellen


Bijdrage: 300,-Euro (incl. BTW, drank)


Inschrijving is definitief door storting van de bijdrage op de rekening van QMS bvba/Antepassio :

 BE14-6451-2444-6183 (BIC: JVBABE22) met vermelding van ‘Stilte’ en je naam. Na storting wordt de factuur toegestuurd.


Voor meer informatie: neem contact op met Bénédicte Leys:
benedicte@antepassio.be
tel: +32 (0)3 605 41 20
mob: +32 (0)477 27 82


Voor meer informatie: 

neem contact op met Pia Yesimala
pia.yesimala@skynet.be

of 0475/41 89 34


www.piayesimala.com