Een vijfdaagse opleiding om waarachtige 'Ultieme Healing' te ontplooien - Brugge/online


  • Category: Opleidingen Jan

Description

   Opleiding  

'Ultieme Healing’ 


in Brugge en online


Healing van het fysiek, emotioneel en mentaal bewustzijn

Integratie met je Hogere Zelf

 

Healing heeft haar werkelijke oorsprong in ons dieper Bewustzijn, niet in ons lichaam.

Alle oorzaken van ziekte, pijn en moeilijkheden zijn in essentie tijdelijk van aard en wortelen in onze planetaire geschiedenis van verstorende handelingen, emoties en gedachten.


Waarachtige healing bestaat in de krachtige ontplooiing van de verschillende dimensies van ons Bewustzijn om zo de diepe oorzaken van de ´groeispanningen’ te bevrijden en op te lossen.


Tijdens deze 5-daagse opleiding kom je aan de hand van onderricht, krachtige helende meditaties, mantra’s, healingsoefeningen 

in de fundamentele healing van jouw karmische wortels van je begrenzingen, ziektepatronen, beproevingen, depressies, gesloten gedachtevormen, …


Waarachtige healing is mogelijk!


Mogen alle wezens geluk vinden en de oorzaken van geluk.

Mogen alle wezens bevrijd worden van lijden en de oorzaken van lijden.

Mogen alle wezens nooit gescheiden worden van het geluk wat voorbij het lijden is.

Mogen alle wezens in gelijkmoedigheid verkeren, 

zonder gehechtheid aan naasten en afkeer van vijanden.

 


Dag 1 : Integrale-esoterische Healing

Medicijn Boeddha sadhana

Healing van oeroude substanties

Karma en reincarnatie

Innerlijke ruimte

Integratie en versmelting met de drie Kundalini Vuren

Driehoeken van esoterische healing

Helende meditaties, mantra’s, healingsoefeningen


Dag 2:  Oneindig Licht

Amitabha sadhana

Integratie met het Oneindig Licht

Onderscheidingsvermogen

Wet 'Energie volgt Gedachte'

Innerlijk Vuur

Eenwording met de deugden van de Kosmische Derde Straal

Verbindingen, planeten met het Licht

Helende meditaties, mantra’s, healingsoefeningen


Dag 3: Innerlijke Straling

Vairochana sadhana

Van onwetendheid naar weten

Innerlijke Ruimte en Bewustzijn

Absolute Alaya

Gouden Dharma

Helende meditaties, mantra’s, healingsoefeningen


Dag 4 : Goddelijke Moeder

Tara Sadhana

Groene en Witte Tara

Healing met de Goddelijke Moeder

Aspecten van wijsheid, vrijgevigheid, ...

De Alchemie van een lang leven

Helende meditaties, mantra’s, healingsoefeningen


Dag 5: Boeddha's, Mahatma's en Boddhisatva's

Prajnaparamita sadhana

In verbinding met de Boeddha's, Mahatma's en Boddhisatva's

Avalokiteshvara, Maitreya, Padamsambhava, Vadjrasattva, ...

Adi Boeddha

Helende meditaties, mantra’s, healingsoefeningen


Inschrijven is noodzakelijk per mail: jan.gyselinck@skynet.be


Van ma 17 juni tot vrijdag 21 juni 2024

telkens van 10u tot 17u


Plaats: College of Esoteric Healing, Ezelstraat 24, 8000 Brugge

Deze opleiding kan tevens online via Zoom gevolgd worden.

Docent: Jan Gyselinck, The Art of Esoteric Healing


Bijdrage:  999 euro (incl. BTW) (inclusief syllabus, audio's, drank)


Inschrijving is definitief door storting van 999 euro op het reknr. BE 86 109-6608427-50 

(BIC CTBKBEBX) van Gyselinck Jan met vermelding van ‘Ultieme Healing - Brugge'