Planetaire healingsweek - kerst en andere meditatie/healingbijeenkomsten - Brugge


Verschillende meditatie-bijeenkomsten tijdens deze 7 jaarlijkse planetaire cyclus


  • Category: Opleidingen Jan

Description

Planetaire Healingsweek in BruggeElke 7 jaar zijn er tijdens de week van 21 tot 28 december bijzondere kosmische Stralen aanwezig,

die het hart van elke mens openen voor het Licht, de Liefde en de Geestelijke Kracht doorheen de Meesters, Ingewijden en Engelen van de innerlijke werelden.

Het is een bijzondere tijd om diepgaand innerlijk geheeld te worden en te mediteren en te versmelten met de innerlijke werelden.


Je bent van harte welkom om aan één of meerdere healing/meditatiemomenten deel te nemen.


Laat Licht, Liefde en Kracht het Plan op Aarde herstellen.21 december '19

14u - 17u ; Kerstmeditatie; in het Licht van de Christus - Jan Gyselinck - 30 euro

Diepgaande meditaties/toelichtingen op de versmelting met het Licht van de Christus


20u - 21u30: Recitatie Grote Aanroep en Stille Meditatie - Jan Gyselinck - 20 euro

Gezamenlijke recitatie van de Grote Aanroep en stille meditatie


22 december '19

14u - 17u: Telepathie Morya-namiddag - Pia Yesimala - 50 euro

Telepathische namiddag met Meester Morya via Pia

Wijsheid en Vraag en Antwoord aan M. Morya


23 december '19

14u - 17u: In contact met de Meesters - Jan Gyselinck - 30 euro

Diepgaande meditaties/toelichtingen op de versmelting met jouw innerlijke Meesters en de planetaire Hiërarchie


26 december '19

14u - 17u: Healing met de Engelen en Aartsengelen - Pia Yesimala - 30 euro

Diepgaande meditaties/toelichtingen op de versmelting met de Engelen en Aartsengelen


27 december '19

14u - 17u:  Shambhala healing en meditatie - Jan Gyselinck - 30 euro

Diepgaande meditaties/toelichtingen op de versmelting met Shambhala en de Kumara's


28 december '19

14u - 17u: Meditatie op het Kosmisch Vuur- Jan Gyselinck - 30 euro

Diepgaande meditaties/toelichtingen op de versmelting met het Kosmisch Vuur


Je bent van harte welkom.


Plaats:

College of Esoteric Healing, Ezelstraat 24, 8000 Brugge


Inschrijven:

Gelieve je naam via mail (jan.gyselinck@skynet.be) door te geven

voor één van de bijeenkomsten.


Bijdrage:

Je bijdrage is contant te betalen ter plaatse