Een tweedaagse cursus met diepgaande initiaties/meditaties op de Weg naar Shambhala, de Weg naar je Monade... - Brugge/online


  • Category: Opleidingen Jan

Description

Shambhala Healing Meditaties


Het Pad naar Shambhala


Het Pad van de innerlijke Krijger


The Art of Esoteric Healing


Rond de tijd van Stier is het belangrijk om open te bloeien in de ShambhalaKracht en de Kracht van je Goddelijk Bewustzijn.

Deze twee dagen zijn voor iedereen toegankelijk die interesse heeft in 'het pad naar Shambhala'.

Shambhala staat voor het Goddelijk/Monadisch Bewustzijn van de planeet en van ons-Zelf.


Tijdens deze twee dagen kom je in een verdieping en integratie van je Monade en Shambhala en de verschillende aspecten van de Goddelijke Kracht.


We gaan aan de hand van onderricht, meditaties en diepgaande healing

stapsgewijs in de schittering van je Monade, Sanat Kumara, het Pad naar Shambhala, de Monade van de Aarde, de aspecten/deugden van de Universele Kracht.


Er is een innerlijke Weg

de Weg naar Shambhala

de Groten gaan deze oneindige stille Weg

door met Hen in contact te komen

worden we stapsgewijs opgenomen 

in de diepte van ShambhalaOp do 22/05/25 en vrij 23/05 

van 10u tot 16u30 Onderricht, meditaties, healing 


Versmelten met je Monade

Versmelten met de Manoe

Versmelten met Sanat Kumara

Versmelten met het Pad naar Shambhala

Versmelten met Shambhala, de Monade van de Aarde

Versmelten met de aspecten/deugden van de Universele Kracht

Aspecten in het teken Stier

   

Inschrijven is noodzakelijk via mail: jan.gyselinck@skynet.be 


Plaats: College of Esoteric Healing, Ezelstraat 24, 8000 Brugge

ook online via zoom

Docent: Jan Gyselinck, The Art of Esoteric Healing


Bijdrage: 222 euro (incl. BTW, syllabus)


Je inschrijving is definitief door storting van 222 euro op het reknr. BE 86 109-6608427-50 

 (BIC CTBKBEBX) van Gyselinck Jan met vermelding van ‘Shambhala Weg'