Shambhala-training -'in het Vuur van de Kracht' - Brugge


Een 10-daagse opleiding om open te bloeien in de verschillende dimensies van het 'Vuur van de innerlijke Kracht'.


 • Category: Opleidingen Jan

Description


Shambhala – training:

De Weg van de innerlijke Krijger 


De innerlijke realisatie van de Kracht

De weg naar Zelf-bevrijding 

 

‘In het Vuur van de Kracht’

 

Tijdens deze 10-daagse opleiding kom je in de fundamentele ontplooiing van je innerlijke Kracht in correlatie met de Kracht van de Aarde, de Zon en de Kosmos.

Jouw verleden, heden en toekomst komt in de Goddelijke Kracht.

De Kracht opent tevens je innerlijke (helende) vermogens en jouw weg naar Shambhala, jouw innerlijke Transfiguratie.

Aan de hand van diepe krachtmeditaties en onderricht

kom je in een innerlijke Gelukzaligheid, Vrede en Zelf-bevrijding.


De duidelijkste en sterkste kracht in de hedendaagse wereld

is die van de eerste Straal van Wil en Kracht…

Dit is de kracht die in de wereld stroomt uit het grote wereldcentrum,

Shambhala…’

 

Op 10 zaterdagen van 10u tot 17u:


Dag 1-2 : Van persoonlijke naar innerlijke Kracht

Analyse en meditaties op de transmutatie van macht, onmacht naar Kracht, Vrijheid

in verleden, heden en toekomst


Dag 3-4 : De Kracht van de innerlijke Meesters

Analyse en meditaties op de Kracht van de Meester Morya, de Manoe, eerste straalsashram


Dag 5-6 : De Kracht van de Aarde, van Shambhala

Analyse en meditaties op de Kracht van Sanat Kumara, de Monade, Shambhala


Dag 7-8 : De Kracht van de Zon en Planeten

Analyse en meditaties op de Kracht van Vulcanus, Pluto, de Zon, de Zodiak


Dag 9-10 : De Kosmische Kracht

Analyse en meditaties op de Grote Beer, de Kosmische Eerste Straal, het Electrisch Vuur

Inschrijven is noodzakelijk per mail: jan.gyselinck@skynet.be

 

Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt!


Data:

Zaterdag 16/02/19 – 23/03 – 6/04 – 27/04 – 8/06 – 22/06 – 7/09 – 28/09 – 19/10 – 9/11


Plaats: CEH, Ezelstraat 24, 8000 Brugge

Docent: Jan Gyselinck, The Art of Esoteric Healing


Bijdrage:  1333 euro (incl. BTW) (inclusief syllabus, audio, drank)

Inschrijving is definitief door storting van 1333 euro op het reknr. BE 86 109-6608427-50 

 (BIC BKCPBEB1BKB) van Gyselinck Jan met vermelding van ‘Shambhala training-Brugge'

 

 

Getuigenissen over Shambhala

Shambhala betekent voor me:

 • opgenomen worden in een oeverloze Kracht en de diepe Kracht van deze Aarde,
 • vertoeven in de diepe essentie van meZelf,
 • één worden met de Shiva-kracht in een toenemende Vrede,
 • het ervaren van het Electrisch Vuur in al m’n cellen, doorheen de chakra’s en het centrale kanaal,
 • een diepe absorptie en steeds meer één worden met het Alomvattend Leven,
 • voor het hart van de Heer der Wereld, Sanat Kumara, knielen,
 • de Goddelijke Nectar van Zuivere Gelukzaligheid en Vrijheid ervaren,
 • onbeperkt Zijn en Bewustzijn,
 • samenvloeien van alles in één, één in alles,
 • onthechting van de stof en opname in de Geest,
 • proeven van het levenselixir der eeuwigheid,
 • grenzeloos bestaan,
 • oneindige Ruimte op weg naar de Ene,
 • Eeuwige Stilte.

Jan Gyselinck


“Diep in ons hart ligt er een enorme Kracht.

Als we dit erkennen, analyseren en ons tot een werkelijkheid maken,

dan kunnen we vertrouwen op die innerlijke rust en vrede die dit met zich meebrengt.

Dan weten we dat die Goddelijke Universele Wil als een Vader over ons waakt

en ons leidt doorheen het leerproces van het Leven.

Dan weten we dat Shambhala bestaat.”

 

***

Reeds geruime tijd hou ik me bezig met meditatie en het innerlijke pad.

Toen we in de zomer van 2006 met Jan naar Noordelijk India gingen, besefte ik in eerste instantie niet dat er op die reis extra kansen kwamen om contacten met Shambhala te maken.

Soms hoor ik verhalen van anderen over ervaringen van een gouden stad. Bij mij was dit niet zo. Als ik mediteer dan vertoef ik eerder in een toestand van ZIJN, waar alles is, gewoon zijn.

Soms zijn er beelden, maar vaker is er het WETEN.

Vooraleer ik vertrok naar Noord India, hoorde ik mezelf zeggen dat ik gelijkenissen tussen Christendom en Boeddhisme wou zien.

 En ik liet me onderdompelen in de boeddhistische spiritualteit. Onderdompelen, zonder oordeel, vooroordeel: ervaren.

De lange autoritten betekenden voor mij extra kansen om te mediteren, te contempleren, te ZIJN.

Na de reis vroegen vrienden of ik nu gevonden had wat ik wou en ik antwoordde: ja. Maar verder kwam ik niet. Na enige tijd voelde ik de drang om gelijkenissen op papier te zetten. 

Maar waar ik aanvankelijk bleef bij uiterlijkheden ( hoe de tempel eruit zag, symbolen, diensten, …), werd ik al snel getrokken naar verdieping. 

Ik las veel, zette dingen op een rijtje, maakte syntheses, en dit alles om tegemoet te komen aan de drang in mij om anderen erover te vertellen, de weg van de ziel te tonen .

Ik heb me vaak afgevraagd of ik met die voordracht, die ik uiteindelijk in mijn dorp gaf, de aandacht naar mezelf wou trekken. Maar in de diepte van mijn zijn, weet ik dat het niet zo is. 

Wel mag ik mijn gave van het woord gebruiken om anderen te helpen, opdat zij ook hun hart zouden voelen stralen in de omgang met alles op deze aarde.

De reis is nu anderhalf jaar achter de rug en mijn leven verandert. Een lieve vriendin gaf mij de kans om te vertellen over “ leven, lijden en sterven” in een privé-woning. 

Dank zij haar zag ik hoe ik ook in mijn huis mensen kan ontvangen en lering geven aan wie er open voor staat. 

In december kwamen we samen rond de diepere betekenis van het kerstgebeuren. Ik vroeg aan de hemelse krachten om die mensen naar mij te zenden die er klaar voor waren.

Op mijn eerste lezing waren er 40-50 mensen aanwezig. Ik kreeg zelfvertrouwen. Met kerst waren er 12 personen. Maar het aantal doet er niet meer toe. 

Wat ik ervaar is een diepere, stralende kracht in mezelf als ik vertel. Mensen zeggen het ook: “ je ziet en voelt dat je dit vanuit je hart doet, dat je straalt”. 

Uiteindelijk is die éne persoon die door de hartkracht geraakt wordt voor mij het belangrijkste.

Shambhala ervaar ik niet zozeer als een plaats buiten mezelf, ook al voel je wel dat op bepaalde plaatsen op deze aarde de energie-instroom anders en fijner is. 

Maar ik ervaar Shambala vooral diep in mijn hart, in het WETEN, in het ZIJN.

Hilde

****

Ik zie de aarde en weet mij verbonden met haar als wezen: Moeder Aarde, ook met alle mensen.

 Er heerst halfduister. Boven de aarde breekt de hemel open. Shambhala, er vallen wit-gouden Goddelijke stralen naar beneden 

die de aarde als het ware omhullen en ik voel de liefdevolle aanwezigheid van de verheven Meesters. 

Mijn voeten staan geworteld in de aarde en terzelfdertijd weet ik mij geborgen omhuld en verbonden met het Gouden Licht.

Ook heb ik weet van alle waakvlammetjes... grotere lichten, stralende lichten ... miljoenen zielen in allerlei gradaties van evolutie. 

Ik ben een deel van het geheel.

Brigitte

***

Shambhala

is een groeien naar meer bewustzijn.

Een spirituele groei, met vallen en opstaan, steeds opnieuw.

Tot een poort open gaat en een glans van puur Licht naar buiten valt.

Een plaats ervaren van een tempel bestaande uit verschillende torens,

Een fel verlichte vierkante ruimte binnen-in met fijne zachte muziek.

Het aanvoelen van de aanwezigheid van Hogere Wezens

Een verwijlen in Liefde en Licht

Een flits: als zoekende naar een plaats om te verblijven en even alleen te zijn.

Een waarnemen in het volle licht van de Heer en andere Hogere wezens

Ook van de Christus, in volle Licht

Het ontspringen van een bron aan Zijn voeten, overgaan in een waterval,

een beetje lager stroomde het fel verlichte water in een rechte lijn verder en verder

als een levensstroom voor de mensheid

een flits, niet meer dan een flits, ijl zeer ijl.

Woorden zijn ontoereikend; er is soms een flits van intuïtie.

Het optekenen van bewijsmateriaal is onvoldoende aanwezig.

Het is een rustig afwachten en vertrouwen goed bezig te zijn.

Shambhala, Liefde en Licht, een op weg zijn.

Een anders gaan leven.

Door meditatie, studie, dienstbaarheid, dienst aan de mensheid.

Ons leven in overeenstemming brengen met de Goddelijke bedoeling.

Komen tot eenheid, tot geheel om het Plan te verwezenlijken.

Steeds verder en verder zonder einde?

Een okkulte boodschap

De sleutel is gevonden en met de druk van de handen in dienst van het licht en

met een kloppend hart van liefde, wordt die sleutel omgedraaid.

De deur opent zich wijd.

Met snelle voet gaat hij, die zich naar het licht toe haast, door die deuropening;

Dan wacht hij (die zich naar het licht toe haast, door die deuropening; dan wacht hij)

Hij houdt de deur op een kier voor hen die na hem komen en wacht dus in handeling.

Een stem weerklinkt: ‘Mijn broeder, sluit de deur, want eenieder moet de sleutel met zijn eigen hand omdraaien en eenieder moet alleen door die deuropening binnengaan.

Het stralende licht in de tempel des Heren is niet voor iedereen op hetzelfde ogenblik of op hetzelfde uur van de dag. 

Eenieder kent zijn uur. Het uur is nu. Sluit dus die deur, broeder. Bedenk dat zij die nog daarginds zijn niet weten dat de deur geopend of gesloten is. 

Zij zien het niet. Blijf bij die gedachte, mijn broeder, en gelieve de deur bij het binnengaan voorzichtig te sluiten en begin een volgend stadium op weg naar omhoog, alleen en toch niet alleen’.

Jeanne 

 

***

Op een zonnige middag was ik aan het wandelen in een park. Mijn aandacht werd getrokken naar een kikkerconcert. 

Ergens kwam het in mij op de harmonie te zoeken tussen het gekwaak en de vogels. Raar, maar waar, het werd heel stil. 

Het was alsof God mij wilde leren naar de stilte te luisteren. De stilte duurde circa 3 minuten en het kikkerconcert herbegon.

Christine

***

Tja, wat is Shambhala nu?

Wat nu volgt, zijn geen verzinsels of hersenspinsels, maar gewoon ervaringen van overal te samen gehutseld om jullie te laten ervaren wat voor mij, denk ik althans Shambhala is?

Zijn jullie klaar? Dan vertrekken we maar.

Probeer eens in te voelen hoe ik het ervaar. Daar gaan we dan. Eerst nog even de lichamen stil brengen. Voelen jullie je voeten tegen de grond. 

Een straaljager vliegt door je lichaam en je kuiten beginnen er pijn van te doen. Oei, oei, daar beginnen mijn darmen al hemelse muziek te maken. 

Wat is dat nu, zo’n pijn aan mijn oren, mijn gehoorgangen worden afgesloten. De druk op de ogen wordt aanzienlijk groot en het derde oog draait op volle toeren. Wat ga ik nog allemaal meemaken?

Hoera, het eerste beeld komt al door, dat kan toch niet waar zijn, een Jezus aan het kruis. 

’t Is dat niet, wat ik nodig heb. Wie daar nu te voorschijn komt, niet te geloven, Christa, zou zij Shambhala zijn. Verdorie, nu die pijn in mijn armen, ze lijken wel te ontploffen.

Help hoe hou ik dit vol? Mijn lichaam plooit zich naar de rechterkant, zo lijkt het toch.

Geen nood, even aan het woord Liefde denken en een korte focus op je hart en je zit terug recht. Het is een weten, hé.

 Niet te lang op het hart focussen want die wordt veel te groot en je bh te klein. Het vertrouwde blauwe licht komt me tegemoet, maar wat is dat nu, witte vlammen, nog nooit gezien. 

Daar komt de ster van Bethlehem, die zal ik dan maar volgen. Jezus, Christus, terug een kruisbeeld en een lijkkist, een paterke passeert ook de revue. 

Komt in orde, zegt Jan, dat zijn beelden uit het verleden, en ik denk dat ik Shambhala had. Mijn keel voel ik nu dicht knijpen en ocharme mijn beentjes, zal er nog iets van over blijven?

Als de stoel waarop ik zit maar van stevige kwaliteit is, kan het geen kwaad, want ik wordt plat gedrukt door de kracht. 

Twee punten op de rug doen erg pijn en mijn hals wordt naar achter gedrukt. Ik zie gewoon een kanaal van licht door me heen stromen, en daarna het vertrouwde blauwe licht. 

We gaan naar de planeten. Tja, die komen er al aan, daar zie ik Saturnus al en hoe heet de volgende ook weer. Brr, wat heb ik het toch koud. Het komt van uit de vloer naar omhoog.

 Het is crisis, de verwarming staat niet aan, denk ik. Neen , niet te geloven, dat is Shambhala. We keren terug uit meditatie. 

Jan zegt: ‘voel goed je voeten’, hij mag ze hebben, ze zijn te stram om op te staan. Ik voel me op slag 80 jaar oud. Eventjes uitrekken en bewegen en ik kan er weer tegenaan.

Als ik dit moet voorlezen op 15 juni vrees ik dat er na enkele maanden op het raam zal staan.

Surya, failliet wegens Shambhala.

Groetjes,

Christine

***

Shambhala betekent:

- op een onverwacht moment – kortstondige ervaring van een realiteit die ‘echter’ is dan het bewustzijn dat ik alledag ervaar – waarin het gehele leven met alle gebeurtenissen, perfect – eerlijk en één geheel is (dus ook alle zogezegde wreedheden die er gebeuren)

- een KRACHT, welke ik ervaar als ik probeer te mediteren en rustig ben, waardoor ik me nog rustiger, beter en gelukkiger voel, alsook liefdevoller.

Peter

***

Voor mij is Shambhala een krachtig en bevrijdend gegeven die mij op weg helpt in mijn evolutie.

Het is ook vreugdevol en liefdevol.

Het is ook een weg die niet meer terugkeerbaar is, een drang om nog meer.

Zoals een puzzel, de stukjes passen precies in elkaar.

Christine

***

Het Goddelijke Zelf is voor mij een sfeer, een immense Bron van Kracht, Licht, Liefde en Vrede. 

Een Bron waar eeuwige Absolute Liefde heerst. 

Het is een Punt van fel Licht maar heeft de indruk van een immense Zon, een Bol van wit, gouden sprankelend Licht, 

waar alles uit ontstaan is en ervan doordrongen is en waarheen elk Pad weer naartoe leidt. 

Naarmate we het leven op Aarde zien als een mogelijkheid om ervaring op te doen en in Liefde en mededogen kan kijken naar situaties; 

naarmate men meer en meer vertrouwen heeft dat alles is zoals het moet zijn, 

ontstaat meer opening in ons hart voor het Goddelijke en komen we zo tot die hereniging met God, de Alwetende.

Shambhala is voor mij als een Tempel in die Bron waar men heen kan tijdens meditaties. 

Een Tempel vol Liefde en Licht waar men thuis kan komen en altijd welkom is.


***


Het universele Oog van Shambhala brengt Gelukzaligheid aan de mensheid

Het universele Oog van Shambhala is een Licht op het pad van de mensheid

Het universele Oog van Shambhala is de Ster die alle zoekers heeft geleid

Voor sommige is Shambhala de waarheid

Voor anderen is Shambhala een utopie

Voor sommigen is de Heer van Shambhala een eerbiedwaardige wijze

Voor anderen is de Heer van Shambhala de openbaring van rijkdommen

Voor sommigen is de Heer van Shambhala een versierde afgod

Voor anderen is de Heer van Shambhala de Heer van alle Planetaire Geesten

Maar Wij zullen zeggen, de Heer van Shambhala is de vurige Stuwer van Leven en

van het Vuur van de Moeder der Wereld.

Zijn Adem is laaiend van vuur en

Zijn Hart gloeit van het Vuur van de Zilveren Lotus.

De Heer van Shambhala leeft en ademt in het Hart van de Zon

De Heer van Shambhala is de Aanroeper en de Aangeroepene

De Heer van Shambhala is Degene Die de Pijl zendt en

Degene Die alle Pijlen ontvangt

De Heer van Shambhala ademt en bevestigt de Waarheid

De Heer van Shambhala is onoverwinnelijk en zet verwoesting om in opbouw

De Heer van Shambhala is het Hoogste Teken van de Banier en

het Toppunt van Leven.

Aanvaard de Heer van Shambhala als de openbaring van leven;

Driemaal zeg Ik – van Leven!

Omdat Shambhala de waarborg is van menselijke aspiraties.

Onze openbaring is de waarborg van de vervolmaking van de mensheid.

Onze openbaring is het erkende pad naar het Oneindige