Teacher training met meditaties en toelichtingen over 'Bewust Leven, Bewust Sterven' (Licht op sterven en dood) - met bijkomende audio's - Brugge/online


  • Category: Opleidingen Jan

Description

Teacher training 


Bewust Leven, Bewust Sterven 


in Brugge en online


Onderricht, meditatie en healing op sterven, dood en wedergeboorte.‘Je hoeft geen angst te hebben voor de dood’


Voor velen neemt de gedachte aan de dood in het denken de vorm aan van een rampzalige crisis.

Het wordt als een schokkende overgang ervaren in het onbekende, in het onzekere en het is een plotseling afbreken van alle plannen.

ln werkelijkheid bestaat er geen dood en is er continuïteit van bewustzijn en hebben we deze overgang al meerdere malen doorgemaakt.


Tijdens deze Teacher Training krijg je toelichtingen over het proces van de dood, het sterven en wedergeboorte en

zijn er begeleide meditaties en healings om deze ervaring innerlijk voor te bereiden.


Er wordt ook verdiepend ingegaan op het Tibetaans Dodenboek.


Je krijgt bij de opleiding 10 audio's van vorige opleidingen, syllabus, en verder nota's...


 5 dagen 

volgende dagen van 10u tot 17u

 


Dag 1; Het proces van teruggeven

Karma en reïncarnatie

De techniek en kunst van het Sterven

Stadia in het loskomen van het etherisch lichaam

Sterven en healing/transmutatie van de stoffelijke ruimte

meditaties en healing


Dag 2; De kunst van het Elimineren

Healing van verdriet, pijn, menselijke verhoudingen, gehechtheden, begeerten, ...

Sterven en healing/transmutatie van de emotionele ruimte

meditaties en healing


Dag 3; De processen van integratie

Geestestoestand van de Ziel

Sterven en healing/transmutatie van de mentale ruimte

Integratie van het bewustzijn in je Hogere en Goddelijke Zelf

meditaties en healing


Dag 4; Het Tibetaans Dodenboek

Diepgaande analyse en verduidelijking over het Tibetaans Dodenboek

Bardo's en tussenruimten

Processen in het leven na de dood

Vredevolle en toornige visioenen

Bodhisattva's en Dhyani Boeddha's

meditaties en healing

 

Dag 5; Het Proces van Wedergeboorte

Reïncarnatie en volgende levens

Karmische tendensen

meditaties en healing


Data:


Op vrij 25/10, vrij 22/11, vrij 6/12, vrij 17/01/25, vrij 21/02

 van 10u tot 17u

 

Plaats:

College of Esoteric Healing, Ezelstraat 24, 8000 Brugge

Ook online via zoom

 

Docent: Jan Gyselinck, The Art of Esoteric Healing

 

Bijdrage: 999 euro (incl BTW) (inclusief syllabus, boek, audio's)

+ audio's van vorige opleidingen

 

 

lnschrijven is noodzakelijk via e-mail : jan.gyselinck@skynet.be


  

 lnschrijving is definitief door storting van 999 euro op het reknr. BE 86109-6608427-50 van Gyselinck Jan 

 met vermelding van ‘Teacher training Bewust Leven, Bewust Sterven - Brugge’