Een tiendaagse intensieve training over Bewust Leven en Sterven met diepgaand onderricht, meditaties, healingsoefeningen. In Brugge en online.


 • Category: Opleidingen Jan

Description

Teacher training

Bewust Leven, Bewust Sterven 

in Brugge en online


Onderricht, meditatie en healing op sterven, dood en wedergeboorte.


‘Je hoeft geen angst te hebben voor de dood’


Voor velen neemt de gedachte aan de dood in het denken de vorm aan van een rampzalige crisis. 

Het wordt als een schokkende overgang ervaren in het onbekende, in het onzekere en het is een plotseling afbreken van alle plannen. 

ln werkelijkheid bestaat er geen dood en is er continuïteit van bewustzijn en hebben we deze overgang al meerdere malen doorgemaakt. 


Tijdens deze  driedaagse opleiding krijg je een uitvoerig onderricht over het proces van de dood, het sterven en wedergeboorte en 

zijn.er diepgaande begeleide meditaties en healings om deze ervaring innerlijk voor te bereiden. 


Er is tevens diepgaand onderricht en specifieke meditaties over en rond het Tibetaans Dodenboek.


 • 10 ma- en dinsdagen vanaf 2022 van 10u tot 17u


 • Dag 1-2; Het proces van teruggeven

  Karma en reïncarnatie

  De techniek en kunst van het Sterven

 • Stadia in het loskomen van het etherisch lichaam

 • Sterven en healing/transmutatie van de stoffelijke ruimte

 • meditaties en healing


 • Dag 3-4; De kunst van het Elimineren

  Healing van verdriet, pijn, menselijke verhoudingen, gehechtheden, begeerten, ...

 • Sterven en healing/transmutatie van de emotionele ruimte

 • meditaties en healing


 • Dag 5-6; De processen van integratie

  Geestestoestand van de Ziel 

  Sterven en healing/transmutatie van de mentale ruimte

  Integratie van het bewustzijn in je Hogere en Goddelijke Zelf

 • meditaties en healing


 • Dag 7-8; Het Tibetaans Dodenboek


  • Diepgaande analyse en verduidelijking over het Tibetaans Dodenboek

   Bardo's en tussenruimten

   Processen in het leven na de dood

  • Vredevolle en toornige visioenen

  • Bodhisattva's en Dhyani Boeddha's

  • meditaties en healing


  • Dag 7-8; Het Proces van Wedergeboorte


  Reïncarnatie en volgende levens


 • Karmische tendensen


 • meditaties en healing


  Data:

  Ma 14/02/22, Di 15/02, ma 14/03, di 15/03, ma 2/05, di 3/05, ma 16/05, di 17/05, ma 13/06, di 14/06
 • Plaats: College of Esoteric Healing, Ezelstraat 24, 8000 Brugge


Ook online via Zoom kan deze training gevolgd worden.

Docent: Jan Gyselinck, The Art of Esoteric Healing

Bijdrage: 1777  (inclusief syllabus, boek, audio)


lnschrijven is noodzakelijk via e-mail : jan.gyselinck@skynet.be.


 lnschrijving is definitief door storting van 1777 euro op het reknr. BE 86109-6608427-50 van Gyselinck Jan 

met vermelding van ‘Bewust Leven, Bewust Sterven - Brugge’