Een intensieve teacher-training van 10 dagen (1ste jaar) om te leren esoterisch healen met diepgaand onderricht en helende meditaties, healingsessies - Brugge en online


  • Category: Opleidingen Jan

Description

Teacher training in Brugge

ESOTERISCHE HEALING (1ste jaar)

Brugge/online 


The Art of Esoteric Healing


Esoterisch onderricht, meditaties, healing en reading


De Innerlijke Vuren van je Hogere Zelf vormen de basis van de ‘wetenschap van esoterische healing’. 

Kennis van en ervaring met je innerlijke vuren geeft je een helderziendheid, helder voelen in de krachten van de ziel van mensen en alle bewustzijnsvormen op deze aarde.

Je krijgt tevens het vermogen om deze magisch te hanteren.


Tijdens deze intensieve training word je opgeleid om consulten (healing en reading) en meditaties te geven in esoterische healing.

Je krijgt een grondige analyse, verdieping, meditaties, healingoefeningen, lesopgaven, … 

van jouw innerlijke vuren en die van de Meesters en de Aarde en je leert deze vermogens te gebruiken bij het esoterische healen.


‘Spirituele healing, met haar begrip van energieën en krachten ...

zal leiden tot de wedergeboorte van de mensheid.’ Dag 1-2-3 : In contact met je innerlijke helende krachten

Grondbeginselen der esoterie; bewustwording van het etherisch lichaam

In contact met je innerlijke krachten, vermogens en vuren van je Hogere Zelf

Telepatische gevoeligheid; reading en healing


Dag 4-5-6 : Esoterische healing en driehoeken : deel 1

Wetten van gezondheid en healing, subtiele anatomie, …

Basis-Driehoeken van esoterische healing: praktische toepassingen, healingsessies


Dag 7-8-9: Esoterische healing en driehoeken : deel 2

Verdieping van de wetten van gezondheid en healing, subtiele anatomie, …

Specifieke en Planetaire Driehoeken van esoterische healing: praktische toepassingen, healingsessies


Dag 10: Healing met de Meesters : deel 1

In contact met je innerlijke Meester(s); healingsessies

Esoterische healing met de Meesters, Avatars, Christus en het Planetair Hart


Jan geeft al 23 jaar deze training in Vlaanderen en Nederland


Inschrijven is noodzakelijk via mail : jan.gyselinck@skynet.be


Data:


In Brugge/online op ma- en dinsdagen


ma 23/09/24 - di 24/09 - ma 21/10 - di 22/10 - ma 18/11 - di 19/11 - ma 16/12 - di 17/12 - ma 13/01/25 - di 14/01

telkens van 10u tot 17u


 + 10 bijkomende audio's van vorige opleiding met teksten

+ bijkomende audio's


Plaats: 

College of Esoteric Healing, Ezelstraat 24, 8000 Brugge

Deze opleiding kan ook online via zoom gevolgd worden


Docent: 

Jan Gyselinck, The Art of Esoteric Healing

(Internationaal Netwerk van Esoterische Healers)


Bijdrage:

1777 euro (incl BTW) 

(inclusief boek, syllabus, audio's, drank) 


Inschrijving is definitief door storting van 1777 euro op het reknr. BE 86 109-6608427-50 

(BIC CTBKBEBX ) van Gyselinck Jan met vermelding van ‘Teacher training - Esoterische Healing 1 - Brugge’.


+++


Al wat bestaat zijn samenstellingen van de fijnste energieën – Gautama Boeddha


De Wetenschap der Driehoeken beheerst zowel het menselijke gestel 

in al zijn aspecten als het gestel van een zonnestelsel – DK


Oorzaak impliceert het idee van dualiteit – dat wat inwijdt en dat wat tegelijk wordt voortgebracht

door de inwijding. De twee ideeën zijn niet van elkaar te scheiden. Het resultaat impliceert een derde

idee … zodat resultaten altijd worden voortgebracht door een naast elkaar plaatsen van de paren van

tegenstellingen – DK


Alleen wanneer een leerling of behandelaar een intelligent oordeel heeft over zijn eigen probleem of

dat van zijn cliënt (wanneer het zijn doel is zichzelf of zijn cliënt geschikt te maken voor dienst);

alleen wanneer hij het vermogen heeft om gewetensvol de formules en methoden die hem zijn verschaftop te volgen 

(wanneer zijn enige doel is om gezonde voertuigen voor de betere uitvoering van het Plan te verkrijgen); 

en alleen wanneer het doel onzelfzuchtig is (wanneer hij er niet op uit is om aan ziekte te ontkomen voor zijn eigen persoonlijk voordeel), 

zal hem worden toevertrouwd het karma te zuiveren en binnen te gaan en aldus terecht de vormvoertuigen van de persoonlijkheid aan te passen, 

en alleen dan zullen de formules werken in verbinding met het zielsbewustzijn – DK


Elke spiritueel-healings praktijk behoort te worden voorafgegaan door jaren van nauwkeurige

studie betreffende de aard van energie, van de typen van stralen, van de chakra’s; 

men dient hier minimaal drie jaar aan te besteden – DK


Spirituele healing, met haar begrip van energieën en krachten … 

zal later leiden tot de wedergeboorte van de mensheid – DK