Het tweede jaar van de intensieve teacher-training esoterische healing met de Meesters, Shambhala en het Kosmisch Vuur - Brugge/online


  • Category: Opleidingen Jan

Description

Teacher training in Brugge

ESOTERISCHE HEALING (2de jaar)

Brugge/online 

The Art of Esoteric Healing


Esoterisch onderricht, meditaties, healing en reading


De Innerlijke Vuren van je Hogere Zelf vormen de basis van de ‘wetenschap van esoterische healing’. 

Kennis van en ervaring met je innerlijke vuren geeft je een helderziendheid, helder voelen in de krachten van de ziel van mensen en alle bewustzijnsvormen op deze aarde.

Je krijgt tevens het vermogen om deze magisch te hanteren.


Tijdens deze intensieve training word je opgeleid om consulten (healing en reading) en meditaties te geven in esoterische healing.

Je krijgt een grondige analyse, verdieping, meditaties, healingoefeningen,  … 

van jouw innerlijke vuren en die van de Meesters, GrootMeesters, Shambhala en het Kosmisch Vuur. 

en je leert deze vermogens te gebruiken bij het esoterische healen.


‘Spirituele healing, met haar begrip van energieën en krachten ...

zal leiden tot de wedergeboorte van de mensheid.’ 


Jan geeft al 23 jaar deze training in Vlaanderen en Nederland.


Dag 1-2: Healing met de Meesters : deel 2

In contact met de innerlijke Meesters; healingsessies

Esoterische healing met de Meesters, Avatars, 7 innerlijke ashrams


Dag 3-4-5: Healing met de innerlijke GrootMeesters 

In contact met de innerlijke GrootMeesters; healingsessies

Esoterische healing met de Manoe, de Christus, de Mahachohan


Dag 6-7-8 : Shambhala healing

In contact met je Monade, Sanat Kumara, de Kumara's en Shambhala; healingsessies

Esoterische healing met je Monade, Sanat Kumara, Shambhala


Dag 9-10: Healing met het Kosmisch Vuur

Analyse en verdieping van het Kosmisch Vuur, de Geheime Leer, het Absolute; stanza's, ...

Esoterische healing met het Kosmisch Vuur; healingsessies


Inschrijven is noodzakelijk via mail : jan.gyselinck@skynet.be


Data:

In Brugge/online op do- en vrijdagen 


Op do 12/09/24, vrij 13/09, do 17/10, vrij 18/10, do 14/11, vrij 15/11, 

do 12/12, vrij 13/12, do 9/01/25, vrij 10/01


telkens van 10u tot 17u


+ 10 audio's van 10 volle dagen van vorige opleiding met teksten

+ bijkomende audio's


Plaats: 

College of Esoteric Healing, Ezelstraat 24, 8000 Brugge

Deze opleiding kan ook online via zoom gevolgd worden.


Docent: 

Jan Gyselinck, The Art of Esoteric Healing

(Internationaal Netwerk van Esoterische Healers)


Bijdrage:

1555 euro (incl BTW) 

(inclusief boek, audio, syllabus, drank) 


Inschrijving is definitief door storting van 1555 euro op het reknr. BE 86 109-6608427-50 

(BIC CTBKBEBX ) van Gyselinck Jan met vermelding van ‘Teacher training Esoterische Healing deel 2- Brugge’.


+++


Al wat bestaat zijn samenstellingen van de fijnste energieën – Gautama Boeddha


De Wetenschap der Driehoeken beheerst zowel het menselijke gestel 

in al zijn aspecten als het gestel van een zonnestelsel – DK


Oorzaak impliceert het idee van dualiteit – dat wat inwijdt en dat wat tegelijk wordt voortgebracht

door de inwijding. De twee ideeën zijn niet van elkaar te scheiden. Het resultaat impliceert een derde

idee … zodat resultaten altijd worden voortgebracht door een naast elkaar plaatsen van de paren van

tegenstellingen – DK


Alleen wanneer een leerling of behandelaar een intelligent oordeel heeft over zijn eigen probleem of

dat van zijn cliënt (wanneer het zijn doel is zichzelf of zijn cliënt geschikt te maken voor dienst);

alleen wanneer hij het vermogen heeft om gewetensvol de formules en methoden die hem zijn verschaftop te volgen 

(wanneer zijn enige doel is om gezonde voertuigen voor de betere uitvoering van het Plan te verkrijgen); 

en alleen wanneer het doel onzelfzuchtig is (wanneer hij er niet op uit is om aan ziekte te ontkomen voor zijn eigen persoonlijk voordeel), 

zal hem worden toevertrouwd het karma te zuiveren en binnen te gaan en aldus terecht de vormvoertuigen van de persoonlijkheid aan te passen, 

en alleen dan zullen de formules werken in verbinding met het zielsbewustzijn – DK


Elke spiritueel-healings praktijk behoort te worden voorafgegaan door jaren van nauwkeurige

studie betreffende de aard van energie, van de typen van stralen, van de chakra’s; 

men dient hier minimaal drie jaar aan te besteden – DK


Spirituele healing, met haar begrip van energieën en krachten … 

zal later leiden tot de wedergeboorte van de mensheid – DK