Een intensieve teacher-training van 15 dagen om open te bloeien en te healen met de 7 stralen - Brugge/online


  • Category: Opleidingen Jan

Description

Teacher training in Brugge

Deze opleiding kan ook online via Zoom gevolgd worden

Esoterische Psychologie

Healing met de Zeven Stralen


De innerlijke realisatie van de Zeven Stralen


The Art of Esoteric Healing


De Zeven Stralen vormen de basis van de ‘nieuwe’ esoterische psychologie

Kennis van en ervaring met de stralen geeft je een helderziendheid, helder voelen in de stralen van mensen en alle bewustzijnsvormen op deze aarde. 

Je krijgt tevens het vermogen om deze magisch te hanteren in het esoterisch healingswerk


Tijdens deze intensieve training van 15 dagen word je opgeleid om les, meditaties, consulten (reading en healing), healingsessies, stralenanalyses te geven in de esoterische psychologie. 

Je krijgt een grondige analyse, verdieping, meditaties, lesopgaven, casussen, healingsessies, … met de vuren, deugden en krachten van de Zeven Stralen en je leert deze in het dagelijks leven te gebruiken.


'Er is één Leven dat zichzelf eerst uitdrukt doorheen zeven basishoedanigheden of aspecten en bijgevolg doorheen de oneindige veelheid van vormen. 

Deze zeven stralende hoedanigheden zijn de Zeven Stralen, de Zeven Levens, 

die hun Leven geven aan alle vormen en daardoor hun betekenis, hun wetmatigheden en hun drang tot evolutie ... '


Op 15 dagen van 10u tot 17u


Initiatie in de Eerste Straal (dag 1-2)

Straal 1: Wil of Kracht 

Van persoonlijke naar universele Kracht

In contact met de Meesters Morya, Manoe, Shambhala, planetaire Kracht

Electrisch Vuur

Analyse, verdieping, meditaties, casussen, healingsoefeningen


Initiatie in de Tweede Straal (dag 3-4)

Straal 2: Liefde-Wijsheid 

Van persoonlijke liefde/angst naar universele Liefde

In contact met de Meesters Djwhal Khul, Koot Humi, de Christus, het planetair Hart

Zonnevuur

Analyse, verdieping, meditaties, casussen, healingsoefeningen

**

Initiatie in de Derde Straal (dag 5-6)

Straal 3: Licht-Actieve Intelligentie 

Van persoonlijke kennis naar universele Kennis

In contact met de Venetiaanse Meester, Mahachohan, het planetair Licht

Vuur door wrijving

Analyse, verdieping, meditaties, casussen, healingsoefeningen

**

Initiatie in de Vierde Straal (dag 7-8)

Straal 4: Harmonie -Schoonheid 

Van persoonlijk conflict naar universele Harmonie/Schoonheid

In contact met de Meester Serapis, de planetaire Harmonie/Schoonheid

Vuur van Harmonie en Schoonheid

Analyse, verdieping, meditaties, casussen, healingsoefeningen

**

Initiatie in de Vijfde Straal (dag 9-10)

Straal 5: Concrete Kennis-Wetenschap

Van persoonlijke Wetenschap naar universele Wetenschap

In contact met de Meester Hilarion, de planetaire Wetenschap

Vuur van Concrete Kennis 

Analyse, verdieping, meditaties, casussen, healingsoefeningen

**

Initiatie in de Zesde Straal (dag 11-12)

Straal 6: Devotie -Abstract Idealisme 

Van persoonlijke devotie naar universeel Idealisme

In contact met de Meester Jezus, Maria, Maria Magdalena, het planetair Idealisme

Vuur van Devotie en Idealisme

Analyse, verdieping, meditaties, casussen, healingsoefeningen

**

Initiatie in de Zevende Straal (dag 13-14)

 Straal 7: Ceremoniële Orde en Magie 

Van persoonlijke orde naar universele Magie

In contact met de Meester St-Germain, planetaire Orde/Magie

Violette Vuur

Analyse, verdieping, meditaties, casussen, healingsoefeningen

**

Initiatie en versmelting met de 7 stralen (dag 15)

7 stralen: synthese en versmelting 

Versmelting met de 7 stralen

In contact met de Geestelijke Hierarchie en de 7 Kumara's

7 Kosmische Vuren

Analyse, verdieping, meditaties, healingsoefeningen


+++


Data:

Deze opleiding wordt vanaf september terug gegeven

                                    Data volgen binnenkort


+ bijkomende audio's van vorige opleidingInschrijven is noodzakelijk via mail; jan.gyselinck@skynet.be


Plaats: College of Esoteric Healing, Ezelstraat 24, 8000 Brugge

Deze opleiding kan ook online via Zoom gevolgd worden


Docenten: Jan Gyselinck, The Art of Esoteric Healing

Pia Yesimala, Reaching the Jewel of the Heart

Bijdrage:  3000 euro (incl. BTW)

(incl BTW, syllabus, audio's, boek, lesopgaven, drank)


Inschrijving is definitief door storting van 3000 euro op het reknr. BE 86 109-6608427-50 

(BIC CTBKBEBX ) van Gyselinck Jan met vermelding van ‘Teacher training Esoterische Psychologie - Brugge’.
Jan Gyselinck is een leraar in esoterische wijsheid en esoterische healing.

 Hij is gespecialiseerd in het onderricht over universele wijsheid, esoterische psychologie, esoterische astrologie en vooral esoterische healing. 

Zijn specialiteit ligt erin om in de bewustwording van de innerlijke krachten te komen die iedereen verbindt met alle bestaansvormen op onze planeet. 

De laatste 20 jaar geeft hij in België en Nederland tal van voordrachten, meditatiedagen en vooral opleidingen en organiseert hij in hetzelfde kader tal van activiteiten.


Jan geeft al 20 jaar deze training in Vlaanderen en Nederland