Een voormiddag met telepathisch onderricht (Pia) van Meester Morya en bijhorende meditaties (Jan)


  • Category: Opleidingen Pia

Description

Telepatisch onderricht


In de Wijsheid van Meester Morya


online/Brugge


Ontmoeting met de Meester Morya

Telepatisch onderricht en meditaties


Meester Morya verspreidt zijn Kracht over de hele wereld en in het bijzonder in vele harten van vele mensen. 

Hij spreekt vaak van de Goddelijke Doelstelling en het Plan achter elk gebeuren hier op deze aarde en in mensen. 

Grote omwentelingen vinden plaats in de lichamen van de planeet waar wij allen in meegaan.


Tijdens deze voormiddag kom je in een diepe verbinding met je innerlijke Kracht en de Kracht van de Meester Morya. 

Er zijn diepgaande meditaties en toelichtingen over verschillende onderwerpen die M. Morya naar voor brengt. 

Meester Morya geeft via Pia telepatisch onderricht, ook over het wereldgebeuren.

Ook beantwoordt Meester Morya via telepatisch contact  met Pia tal van vragen van mensen die aanwezig zijn.

Zo kom je in contact met Zijn oeverloze Wijsheid.


‘Mijn bedoeling is om de harten te raken, een bijna persoonlijk intieme relatie te krijgen met mensen, 

dat zij steeds meer en meer de gedragenheid van de innerlijke wereld, van de geestelijke wereld gaan ervaren in hun eigen leven en weten dat Wij heel dichtbij staan. 

Dus dat de grens die nu soms bestaat van bijna een soort adoratie naar Ons toe zou verdwijnen, dat er een steeds dieper en verdichtend kontakt zou kunnen komen met de mensen. 

Dat is heel erg belangrijk voor deze tijd vanuit de verwevenheid van het Licht die ontstaat die noodzakelijk is voor de verdere groei van de energieën op deze aarde en 

van het transformatieproces die plaatsvindt en die zich aan het uitbreiden, verdiepen is.’


Op di 17 januari 2023 van 10u tot 13u


Voormiddag (10u tot 13u):

Openingsmeditatie: in je innerlijke kracht en de Kracht van M. Morya – Jan Gyselinck

Telepatisch onderricht  van M. Morya – Pia Yesimala

Telepathie: vraag en antwoord van M. Morya – Pia Yesimala


Inschrijven is noodzakelijk via mail jan.gyselinck@skynet.be


Door: Pia Yesimala, Reaching the Jewel of the Heart

Jan Gyselinck, The Art of Esoteric Healing


Plaats: College of Esoteric Healing, Ezelstraat 24, 8000 Brugge

Ook online via zoom


Bijdrage: 90 euro/voormiddag (incl. BTW, audio)


                            Inschrijving is definitief door storting van 90 euro op het reknr. BE 86 109-6608427-50                        

(BIC  CTBKBEBX) van Gyselinck Jan met vermelding van ‘Morya-wijsheid Brugge'


+++ M. Morya – Brugge – 8 november 2021

Algemene boodschap:


M. Morya


De tijd die nu zich ontvouwt, als de tijd die komt, is een tijd van uitschommelen

Dat je steeds meer ziet dat bepaalde tegenstellingen scherp worden gesteld. Maar tegelijkertijd merk je ook in je eigen persoonlijk leven dat er een soort van leidraad van stilte en vrede aanwezig is die alles kan overstemmen. 

Dus vanuit de schommelbewegingen die je waarneemt en die soms luid kunnen zijn, is het zo dat je kan zien dat er tegelijkertijd een stilte is, een vrede die ook het lawaai van de wereld kan overstemmen. 

En dat je dan ook ziet van ‘ik kan er aan toegeven, ik mag me daar ook aan overgeven, zodat ik zie dat dat de leidraad van mijn leven is’. En dat dat ook datgene is die me van het ene naar het andere brengt.


Dat is ook waar je je dan bewust van wordt. Doorheen de tegenstellingen is er een zoeken naar evenwicht. 

Een evenwicht dat een toekomst kan weergeven, die rust en vrede met zich mee kan brengen. Maar als je te bewust wordt van de tegenstellingen, zie je het midden niet, zie je uiteindelijk niet waar het naartoe gaat. 

Dus ondanks wat er ook van schommelbewegingen zijn, is het belangrijk om er niet te drastisch in mee te gaan, in welke richting dan ook, 

maar wel te zien van ‘kijk, in mijn eigen persoonlijk leven, merk ik tot diep in het innerlijke zelf, hetgene mij het meest persoonlijk aangaat, zie ik dat ik daar ook schommelbewegingen ken’.

 En dat ik ook daar een beslissing moet nemen of niet nemen. En dat daar ook die beweging van tegenstellingen ook aan het uitschommelen zijn. Soms heftig, soms juist niet heftig.

 

En dat je dan ziet van het is heel goed doseerbaar. En dat zijn soms kleine beslissingen die noodzakelijk zijn, die in eerste instantie lijken toch oorverdovend groot te zijn in hetgeen ze willen uitdrukken. 

Maar tegelijkertijd zie je ook van ‘het valt eigenlijk allemaal mee’. Dus probeer niet te veel in het ene of andere mee te gaan. Probeer rustig te blijven.


En dat je steeds meer ziet dat er een tijdloosheid aanwezig is in je leven. En dat je ook doorheen de tijdloosheid van je leven vooruit gaat. 

En dat je van daaruit ook ziet van wat ook schommelend in mezelf zich toont, is iets wat je sterk ook beseft en vanuit de beweging van het leven toont het zich ook.

 Dat je elke keer weer ziet dat er een punt wordt bereikt van een stilte, een punt ook wordt bereikt van een kalmte. En dat het ook belangrijk is om daar elke keer naar terug te gaan. 

Dan merk je inderdaad dat de stilte, de kalmte het overneemt. En dan komt er een veel grotere helderheid. En dan je zie ook dat welke beslissing dan ook, vanuit die stilte genomen, altijd juist is. 

Omdat wat ook van schommelbeweging eruit voort komt, op zich betrekkelijk is. Dus op zich ook niet zodanig van impact kan zijn, dat het vernietigend kan zijn.


Dat is een stukje wat soms de beweging van de Aarde, de beweging van de mensheid in de Aarde met zich meebrengt. Dat er een bepaalde stroming naar voor kan komen die lijkt tot vernietiging te leiden. 

Maar dat is niet zo. Dus probeer daarin mee te gaan, zonder echt mee te gaan. Dat je daarin schommelt, zonder echt te schommelen. 

Zodat je altijd ziet van wat de tegenstellingen ook zijn, hoe sterk dat ze zich ook uitdrukken, hoe heftig dat ze ook naar voren worden gebracht. 

Kijk en zoek naar het punt van kalmte, het punt van stilte in je leven. En als je daar even kan blijven. Dat even als een al overwegend geluid laat weerklinken in je bewustzijn. 

Dan zal je zien dat het allemaal meevalt en dat de weg zich veel meer opent en veel helderder zich toont, dan je in eerste instantie had gedacht.


Dus wees hoopvol, wees vertrouwend. Probeer niet teveel doorheen de tegenstellingen je gemoedstoestand naar beneden te halen. 

Maar probeer juist te kracht te behouden, dat je weet vanuit het leven, vanuit de levensadem is er een bestaan die zich continu weer ontvouwt en die een werkelijkheid in zich draagt, die zich toont dag in, dag uit in je leven. 

En dat brengt ook met zich mee dat je daarin gaat zien dat het toekomstperspectief dat zich gaat tonen zowel in het verleden als datgene wat zich vanuit het heden ontvouwt een bepaalde toekomst zou kunnen beïnvloeden. 

Dan zal je merken dat er een betrekkelijkheid in is omdat je daar dan niet meer in schommelt. Maar dat je juist een punt van stilte opzoekt, een punt van kracht in jezelf.


Wat de uitwerkingen ook lijken te zijn, hoe destructief ze soms ook lijken naar voren te komen, het is erg belangrijk om te beseffen dat het niet mis zal gaan. 

Dat er niet zoiets is van niet meer terug te kunnen keren. Dat is niet zo. Dat je ziet van ‘nu ben ik zo tegen de muur aan het lopen, dat ik niet meer terug kan’. 

Dat zijn bepaalde perspectieven die dat zo tonen. Maar op zich is dat niet zo. 

En dat is dan ook iets dat zich ook ontvouwt, meer en meer als je je niet teveel identificeert met datgene die dan lijkt van ‘ik word voor een blok gezet’. Of datgene waar dan van lijkt ‘ik moet daar van terugtrekken’.


Dus probeer in de dynamiek van de bewegingen te blijven, hoe moeilijk dat het soms kan zijn, hoe ingewikkeld de beslissingen zijn die je moet nemen. 

En toch is het belangrijk om die kalmte te behouden en dat je van daaruit gaat merken dat het allemaal meevalt. 

Dus ga niet mee in een te overdreven emotionele uitdrukking, noch in een te overdreven mentale uitdrukking zodat je het midden van je hart kunt vinden, zodat je van daaruit ook je leven kan laten ontvouwen.

ontvouwen.Dat is de kracht die de mensheid nu het hardst nodig heeft, die de mensheid ook het meeste aan het uitdrukken is. Al lijkt dat zo niet. Dat is waar het naar toe gaat.


M.Morya