Telepathische namiddagen met verschillende Meesters - In de Liefde van de Meesters - Brugge/online


  • Category: Opleidingen Pia

Description

Telepathie met de Meesters


In de Liefde van de Meesters


Brugge/online


Tijdens deze 4 namiddagen heeft Pia telepathisch contact met verschillende Meesters van de innerlijke gebieden.


Tijdens deze telepathische momenten onderzoeken we tesamen een aantal vragen en onderwerpen in samenspraak met de Meesters.

We vragen o.a. aan de Meesters;

Hoe verhouden de Meesters zich tot ons?

Hoe helpen Zij de mensheid?

Wat is hun verhouding ten opzichte van de discipel?

In welke hoedanigheid helpen Zij de mensen in het bijzonder?

Is hun functie veel verder gaande?

Specifieke thema's over hun ashramische werkzaamheid?

Aan welke specifieke onderwerpen geven zij hun aandacht?

Tevens algemene vragen van;

Hoe staan wij ten opzichte van de Meesters?

Hoe staan Zij ten opzichte van ons?


Iedereen is van harte welkom.


Op di 27/02/24, wo 28/02, wo 13/03, wo 17/04

telkens van 14u tot 16u30


Di 27/02; Meester Morya

Telepathie met Meester Morya


Wo 28/02; Meester Koot Humi

Telepathie met Meester Koot Humi


Wo 13/03; Meester Djwhal Khul

Telepathie met Meester Djwhal Khul


Wo 17/04; Meester Jezus

Telepathie met Meester Jezus


Inschrijven is noodzakelijk via mail: jan.gyselinck@skynet.bePlaats : College of Esoteric Healing, Ezelstraat 24, 8000 Brugge, 

ook online via zoom

Door Pia Yesimala, Reaching the Jewel of the Heart

Bijdrage: 55 euro/namiddag (incl BTW, audio's)


Je inschrijving is definitief door storting van 55 euro/namiddag op het reknr. BE 86 109-6608427-50 (BIC BKCPBEB1BKB) 

van Gyselinck Jan met vermelding van ‘Telepathie met de Meesters Brugge +dag’


www.piayesimala.com