Telepathische namiddag met zielsgerichte boodschappen van Meester Morya. In Brugge en online


  • Category: Opleidingen Pia

Description

Telepathie 

Zielsgerichte boodschappen

met Pia Yesimala


In de Vreugde van de Meester Morya

 

in Brugge en online


Pia heeft van kindsbeen af telepathische, mediamieke en intuïtieve vermogens.

Zij maakt op een liefdevolle wijze contact met je ziel, je Gidsen, de Meesters, de Engelen, … om je een boodschap te geven vanuit de innerlijke werelden.


Tijdens deze telepathie namiddagen zal Pia eerst met een algemene boodschap van Meester Morya beginnen en 

vervolgens in groep voor iedereen individueel een persoonlijke boodschap van Meester Morya geven. 

Zij sluit af met een korte meditatie.

Zij geeft nadien tevens een korte toelichting bij de individuele boodschap.

Tijdens de namiddag is er een diepgaande healing door Meester Morya.


Er is tijdens elke namiddag enkel plaats voor 12 mensen.

Gelieve een dictafoon en/of GSM mee te brengen om de boodschap op te nemen.

Elke plaats dient op voorhand gereserveerd en betaald te worden.


Je krijgt tevens de audio van de algemene en persoonlijke boodschappen nadien via Wetransfer toegestuurd.


Op de volgende namiddagen zijn er telepathie-bijeenkomsten:


ter plaatse en online via zoom in Brugge


In Brugge, op wo 22 mei 2024 van 14u tot 16u30 

In Brugge, op wo 12 juni 2024 van 14u tot 16u30 


Inschrijven is noodzakelijk via mail: jan.gyselinck@skynet.be


Wees tijdig met uw inschrijving want het aantal plaatsen is beperkt tot 12 personen.Plaats Brugge: College of Esoteric Healing, Ezelstraat 24, 8000 Brugge, 

ook online via zoom


www.piayesimala.com


Door Pia Yesimala, Reaching the Jewel of the Heart

Bijdrage: 55 euro/namiddag (incl BTW, audio)


Je inschrijving is definitief door storting van 55 euro op het reknr. BE 86 109-6608427-50 (BIC BKCPBEB1BKB) 

van Gyselinck Jan met vermelding van ‘Telepathie + plaats + datum’


+++

27/03/2018


Meester Morya:

Deze telepathie namiddagen en momenten geven een kans aan de mensen die aanwezig zijn om te voelen dat de afstand tussen de innerlijke werelden en hun eigen wereld niet zo groot is, 

dus dat mensen daardoor steeds meer en meer in hun eigen ziel kunnen geloven, vertrouwen en daar mee leven.

Deze telepathische boodschappen zijn er om jou een perspectief te bieden van je eigen leven, van hoe je eigen ziel zich ontvouwt in je leven, 

dat je beseft dat je niet alleen bent en niet alleen je leven leeft maar dat je gezien wordt, dat je leven beschermd is, en dat je leven geleid wordt.


Jullie zijn geen marionetten. 

Het gaat er niet om dat Wij jullie leven bepalen, het gaat wel om de grote Krachten, de grote bewijstzijnstoestanden waar jullie nu steeds meer en meer in komen. 

De ziel is een zeer belangrijk onderdeel van het geheel en dus in die hoedanigheid wordt ook de ziel door de innerlijke werelden, 

door Ons geleidt om bepaalde bewustzijnstoestanden die belangrijk zijn voor je eigen leven neer te zetten tot in de stof.

Het leven is veel meer, en dat weten jullie, anders zouden jullie hier niet aanwezig zijn, maar anderzijds is het ook maar een fractie van wat het is, dat je kan waarnemen. 

Deze boodschappen geven je een kans om dieper te kijken in jezelf, om in de verwondering en de schoonheid van je ziel steeds meer en meer te gaan geloven en ook waar te nemen en te zien bewegen in jouw dagelijks leven.

Je kan tegenslag tegenkomen of wat binnen het aardse bestaan als tegenslag wordt gezien, maar dat je dan tegelijkertijd de aspecten van de ziel daarbij waarneemt en 

ziet welke grote groei in Mededogen, in Kracht ontwikkeld wordt door die zogezegde tegenslag, dan geeft dit een veel ruimer perspectief aan je eigen leven.


Er is een uitwisseling van vreugde tussen Ons en jullie. 

Het is fijn om met elkaar in contact te zijn.

Als je luistert naar deze boodschap is het een soort overdracht van Mijn Licht, van Ons Licht in jullie. 

Er is dus een interactie in bewustzijn die plaatsvindt die ook heel belangrijk is.

Het werkt ondersteunend, opbouwend en verlichtend.


Via dit kanaal van Pia zal het niet alleen Ik zijn die spreekt, maar zijn er ook een aantal anderen.

Het is niet de eerste keer dat Pia dit werk doet.

Het is een oude verbinding die terug opengesteld wordt.


Mijn zegen rust op dit centrum.

Mijn zegen rust op elk van de leerlingen die in dit centrum les volgt en ook ontwaakt in hun eigen innerlijk bewustzijn.

Meester Morya