Een verdiepingsdriedaagse - supervisie - voor alle studenten van esoterische healing om alle driehoeken van esoterische healing toe te passen en te beoefenen. In Brugge.


  • Category: Opleidingen Jan

Description

 

Verdiepingsdriedaagse - Supervisie

Driehoeken van Esoterische Healing 

Wetenschap van de driehoeken

 

The Art of Esoteric Healing


Esoterisch onderricht, meditaties en healing

 

Deze verdiepingsdriedaagse (supervisie) is enkel toegankelijk voor alle studenten die de opleiding of intensieve training esoterische healing hebben gevolgd.


De Innerlijke Vuren van je Hogere Zelf vormen de basis van de ‘wetenschap en driehoeken van esoterische healing’. 

Tijdens deze verdiepingsdriedaagse (supervisie)  komen we aan de hand van meditaties en vooral healingsoefeningen tot de praktische toepassing van de driehoeken van esoterische healing.


Elke driehoek heeft zijn specifieke functie, staat in verbinding met bepaalde centra die zich op hun beurt kunnen uitdrukken in bepaalde ziekten, aandoeningen, complicaties, …

Het aanvoelen van de specifieke energieën, de verbinding maken per centrum en weten wat de problematiek doorheen de centra is en hoe die zich uitdrukt zal worden toegepast zodat we heel gericht kunnen werken.


We komen tot het toepassen van de driehoeken van esoterische healing onder elkaar, uitwisselen van ervaringen, bespreken van cases, feedback geven, 

de studie van elke driehoek afzonderlijk met de bijhorende centra om ze zo ons eigen te maken.


Alle basis- en specifieke driehoeken worden beoefend, bestudeerd en praktisch toegepast.‘Spirituele healing, met haar begrip van energieën en krachten ...

                                                                                                                    zal leiden tot de wedergeboorte van de mensheid.’                                                                                                                         Do 28/04, vrij 29/04 en za 30/04/2022 van 10u tot 17u


Inschrijven is noodzakelijk via mail jan.gyselinck@skynet.be


Door: Jan Gyselinck, The Art of Esoteric Healing

Plaats: College of Esoteric Healing, Ezelstraat 24, 8000 Brugge

Bijdrage: 244 euro (incl BTW) (inclusief syllabus, audio, drank)


                           Inschrijving is definitief door storting van 244 euro op het reknr. BE 86 109-6608427-50                        

(BIC  CTBKBEBX) van Gyselinck Jan met vermelding van ‘Verdieping Driehoeken'

 

 +++


 Overnachting:

Overnachting is mogelijk bij de Paters Karmelieten in de Ezelstraat 28.

Neem contact op met Tommy Frankish

Gastenverantwoordelijke 'Stiltecentrum Sarephta’
www.karmelsarephta.com
Tel 050 44 38 90

Tel 050 44 38 81
info@sarephta.be

 

+++

Jan Gyselinck is een leraar in esoterische wijsheid en esoterische healing. 

Hij is gespecialiseerd in het onderricht over universele wijsheid, esoterische psychologie, esoterische astrologie en vooral esoterische healing. 

Zijn specialiteit ligt erin om in de bewustwording van de innerlijke krachten te komen die iedereen verbindt met alle bestaansvormen op onze planeet. 

De laatste 24 jaar geeft hij in België en Nederland tal van voordrachten, meditatiedagen en vooral opleidingen en organiseert hij in hetzelfde kader tal van activiteiten.

+++


Alles wat bestaat zijn samenstellingen van de fijnste energieën. – Gautama Boeddha

De Wetenschap der Driehoeken beheerst zowel het menselijk gestel 

in al zijn aspecten als het gestel van een zonnestelsel.– DK


Oorzaak impliceert het idee van dualiteit – dat wat inwijdt en dat wat tegelijk wordt voortgebracht


door de inwijding. De twee ideeën zijn niet van elkaar te scheiden. Het resultaat impliceert een derde

idee … zodat resultaten altijd worden voortgebracht door een naast elkaar plaatsen van de paren van

tegenstellingen– DK


Alleen wanneer een leerling of behandelaar een intelligent oordeel heeft over zijn eigen probleem of

dat van zijn cliënt (wanneer het zijn doel is zichzelf of zijn cliënt geschikt te maken voor dienst);

alleen wanneer hij het vermogen heeft om gewetensvol de formules en methoden die hem zijn verschaftop te volgen (wanneer zijn enige doel is om gezonde voertuigen voor de betere uitvoering van het Plan te verkrijgen); 

en alleen wanneer het doel onzelfzuchtig is (wanneer hij er niet op uit is om aan ziekte te ontkomen voor zijn eigen persoonlijk voordeel), 

zal hem worden toevertrouwd het karma te zuiveren en binnen te gaan en aldus terecht de vormvoertuigen van de persoonlijkheid aan te passen, 

en alleen dan zullen de formules werken in verbinding met het zielsbewustzijn – DK


Elke spirituele healingspraktijk behoort te worden voorafgegaan door jaren van nauwkeurige

studie betreffende de aard van energie, van de typen van stralen, van de chakra’s; men dient hier

minimaal drie jaar aan te besteden – DK


Spirituele healing, met haar begrip van energieën en krachten … 

zal later leiden tot de wedergeboorte van de mensheid – DK