Meditaties in correspondentie met de Boeddha en de volle maan in teken Stier


  • Category: Opleidingen Jan

Description

Wesak Healing Meditatie


Volle maan in teken Stier


online/Brugge


The Art of Esoteric Healing


Het Wesak Festival, dat gevierd wordt met de Volle Maan van Taurus (Stier), is de dag van het jaar waarop de geestelijke gelegenheid het grootst is.

Voor Boeddhisten markeert Wesak de geboorte, verlichting en dood van de Boeddha.

In de tijdloze wijsheid is het een levendige gebeurtenis, een tijd waarin een grote zegen door de Boeddha over de wereld wordt uitgestort.

Deze zegen brengt een ongewone instroom van leven en spirituele stimulans, die de aspiratie van alle mensen van goede wil overal verlevendigt.

Wesak is het hoogtepunt van het spirituele jaar.

De legende spreekt van een heilige ceremonie waarbij de Boeddha, de Christus en verlichte Wezens in het hart van alle religies, een speciale zegen aan de wereld geven.

Wanneer we ons met deze gebeurtenis verbinden, wordt een groot kanaal van Licht gecreëerd dat al het leven verheft.


Wesak wordt in het hele Oosten alom gevierd als het Feest van de Boeddha.

In de tijdloze wijsheid wordt het beschouwd als het hoogtepunt van het spirituele jaar wanneer krachten van verlichting vanuit de hogere werelden in het denkvermogen van de mensheid stromen.

Terwijl Boeddhisten Wesak herdenken als het moment van de geboorte, dood en verlichting van de Boeddha, beschouwen studenten van de tijdloze wijsheid het als een levende gebeurtenis.

Men zeg dat de Boeddha precies op het moment van de Volle Maan van Taurus tijdelijk naar de aarde terugkeert.

De Christus staat vóór de Boeddha en ontvangt in een ogenblik vervuld van vitaliteit en betekenis, de zegen van de Boeddha namens de mensheid,

alvorens zich om te draaien en de zegen over alle mensen uit te stralen.


Jan begeleidt via diepgaande meditaties naar het Hart van de Christus, het Hart van de Boeddha en het Hart van Shambhala.


Iedereen is van harte welkom.


Op wo 14/05/25 van 14u tot 17uInschrijving via e-mail: jan.gyselinck@skynet.be


Docent: Jan Gyselinck, The Art of Esoteric Healing

Plaats: College of Esoteric Healing, Ezelstraat 24, 8000 Brugge

ook online via zoom

Bijdrage: 55 euro (incl. BTW, audio)


Inschrijving is definitief door storting van 55 euro op

 het reknr. BE 86 109-6608427-50 

 (BIC CTBKBEBX) van Gyselinck Jan met vermelding van ‘Wesakmeditatie Brugge'