Meditaties in correspondentie met de Boeddha en de volle maan in teken Stier, het Wesak feest. In Kapellen.


  • Category: Opleidingen Jan

Description

Namiddag meditaties in Kapellen

reeks Drie Grote Feesten


Het Wesak feest


Ik zie en wanneer het oog geopend is, is alles verlicht


Er zijn drie grote feesten in de volle maan vieringen:


Ram – Stier (of WESAK) – Tweelingen:
een aaneengeschakelde instroming van energieën die het menselijk bewustzijn beïnvloeden. 

Pasen of het feest van de verrezen Christus, wordt gevolgd door Wesak of het feest van de Boeddha. 

En deze twee worden verweven met de energie van intelligentie in de mensheid bij Tweelingen.


De Boeddha werkt binnen het planetaire leven als de geestelijke tussenpersoon tussen het hogere planetaire centrum Shambhala (waar de Wil van God gekend wordt) 

en de Geestelijke Hiërarchie of het hart centrum van de planeet. Hij vertegenwoordigt de wijsheid van God en duidt de Goddelijke doelstellingen.


Tijdens het WESAK feest geeft hij via de Christus en de Hiërarchie het Licht van Wijsheid aan de mensheid.

En wat heeft de mensheid nu meer nodig dan het Licht van Wijsheid?

Iedereen is van harte welkom.


Zondag namiddag 21 april  van 14-17u 

Plaats : Aquarius Centre te Kapellen

Begeleid door:
– Jan Gyselinck,College of Esoteric Healing
– Bénédicte Leys, Antepassio


Inschrijven via info@antepassio.be


Vrije bijdrage in overeenstemming met je hart


+++


Het Wesak Festival, dat gevierd wordt met de Volle Maan van Taurus (Stier), is de dag van het jaar waarop de geestelijke gelegenheid het grootst is.

Voor Boeddhisten markeert Wesak de geboorte, verlichting en dood van de Boeddha.

In de tijdloze wijsheid is het een levendige gebeurtenis, een tijd waarin een grote zegen door de Boeddha over de wereld wordt uitgestort.

Deze zegen brengt een ongewone instroom van leven en spirituele stimulans, die de aspiratie van alle mensen van goede wil overal verlevendigt.

Wesak is het hoogtepunt van het spirituele jaar.

De legende spreekt van een heilige ceremonie waarbij de Boeddha, de Christus en verlichte Wezens in het hart van alle religies, een speciale zegen aan de wereld geven.

Wanneer we ons met deze gebeurtenis verbinden, wordt een groot kanaal van Licht gecreëerd dat al het leven verheft.


Wesak wordt in het hele Oosten alom gevierd als het Feest van de Boeddha.

In de tijdloze wijsheid wordt het beschouwd als het hoogtepunt van het spirituele jaar wanneer krachten van verlichting vanuit de hogere werelden in het denkvermogen van de mensheid stromen.

Terwijl Boeddhisten Wesak herdenken als het moment van de geboorte, dood en verlichting van de Boeddha, beschouwen studenten van de tijdloze wijsheid het als een levende gebeurtenis.

Men zeg dat de Boeddha precies op het moment van de Volle Maan van Taurus tijdelijk naar de aarde terugkeert.

De Christus staat vóór de Boeddha en ontvangt in een ogenblik vervuld van vitaliteit en betekenis, de zegen van de Boeddha namens de mensheid,

alvorens zich om te draaien en de zegen over alle mensen uit te stralen.