Telepathische namiddagen met Pia


Telepathische namiddagen met zielsgerichte boodschappen van Pia in Brugge, Turnhout, Deinze, Gent, Huldenberg, Boechout, ...


  • Category: Opleidingen Pia

Price:30


BUY NOW!

Description

 Telepathie

Zielsgerichte boodschappen

met Pia Yesimala

 

In Brugge, Turnhout, Deinze, Gent, Huldenberg, Boechout, ...


Pia heeft van kindsbeen af telepathische, mediamieke en intuïtieve vermogens.

Zij maakt op een liefdevolle wijze contact met je ziel, je Gidsen, de Meesters, de Engelen, … om je een boodschap te geven vanuit de innerlijke werelden.

Tijdens deze telepathie namiddagen zal Pia eerst met een algemene boodschap beginnen en vervolgens in groep voor iedereen individueel een persoonlijke boodschap geven. 

Zij sluit de namiddag af met een begeleide meditatie.


Er is tijdens elke namiddag enkel plaats voor 20 personen.

Gelieve een dictafoon en/of GSM mee te brengen om de boodschap op te nemen.

Elke plaats dient op voorhand gereserveerd te worden en er wordt ter plaatse betaald.


Op de volgende namiddagen zijn er telepathie-bijeenkomsten:


In Brugge, op donderdag 24 mei 2018 van 14u tot 16u30 - volzet

In Deinze, op maandag 28 mei 2018 van 14u tot 16u30 

In Huldenberg, op woensdag 30 mei 2018 van 14u tot 16u30 - bijna volzet

In Brugge, op maandag 4 juni 2018 van 14u tot 16u30

In Gent, op maandag 18 juni 2018 van 14u tot 16u30

In Turnhout, op donderdag 21 juni 2018 van 14u tot 16u30Voor Brugge, Turnhout is inschrijven noodzakelijk via mail: jan.gyselinck@skynet.be 

Voor Deinze is inschrijven noodzakelijk via Shamballa, vercouilliel@hotmail.com,  0474/748704 

Voor Huldenberg is inschrijven noodzakelijk via Equivvox, veronique@equivvox.be of 0475/69 24 08

Voor Gent is inschrijven noodzakelijk via Soulpath, ruben@soulpath.be,  0485/910046

Wees tijdig met uw inschrijving want het aantal plaatsen is beperkt tot 20 personen.

 

Plaats: In Brugge, CEH, Ezelstraat 24, 8000 Brugge, 0473/135162

In Turnhout, CEH, Renier Sniedersstraat 5/4, 2300 Turnhout, 0473/135162

In Deinze, Shamballa, Ten Bosse 78, 9800 Deinze, 0474/748704

In Huldenberg, Equivvox, Cahystraat 21, 3040 Huldenberg, 0475/692408

In Gent, Soulpath, Olijfstraat 64, 9000 Gent, 0485/910046 

 

Door Pia Yesimala, Reaching the Jewel of the Heart

Bijdrage: 30 euro/namiddag

 

(Inschrijving is definitief door je plaats via mail te reserveren.

30 euro is contant ter plaatse te betalen)

 

+++

27/03/2018


Meester Morya:

Deze telepathie namiddagen en momenten geven een kans aan de mensen die aanwezig zijn om te voelen dat de afstand tussen de innerlijke werelden en hun eigen wereld niet zo groot is, 

dus dat mensen daardoor steeds meer en meer in hun eigen ziel kunnen geloven, vertrouwen en daar mee leven.

Deze telepathische boodschappen zijn er om jou een perspectief te bieden van je eigen leven, van hoe je eigen ziel zich ontvouwt in je leven, 

dat je beseft dat je niet alleen bent en niet alleen je leven leeft maar dat je gezien wordt, dat je leven beschermd is, en dat je leven geleid wordt.


Jullie zijn geen marionetten. 

Het gaat er niet om dat Wij jullie leven bepalen, het gaat wel om de grote Krachten, de grote bewijstzijnstoestanden waar jullie nu steeds meer en meer in komen. 

De ziel is een zeer belangrijk onderdeel van het geheel en dus in die hoedanigheid wordt ook de ziel door de innerlijke werelden, 

door Ons geleidt om bepaalde bewustzijnstoestanden die belangrijk zijn voor je eigen leven neer te zetten tot in de stof.

Het leven is veel meer, en dat weten jullie, anders zouden jullie hier niet aanwezig zijn, maar anderzijds is het ook maar een fractie van wat het is, dat je kan waarnemen. 

Deze boodschappen geven je een kans om dieper te kijken in jezelf, om in de verwondering en de schoonheid van je ziel steeds meer en meer te gaan geloven en ook waar te nemen en te zien bewegen in jouw dagelijks leven.

Je kan tegenslag tegenkomen of wat binnen het aardse bestaan als tegenslag wordt gezien, maar dat je dan tegelijkertijd de aspecten van de ziel daarbij waarneemt en 

ziet welke grote groei in Mededogen, in Kracht ontwikkeld wordt door die zogezegde tegenslag, dan geeft dit een veel ruimer perspectief aan je eigen leven.


Er is een uitwisseling van vreugde tussen Ons en jullie. 

Het is fijn om met elkaar in contact te zijn.

Als je luistert naar deze boodschap is het een soort overdracht van Mijn Licht, van Ons Licht in jullie. 

Er is dus een interactie in bewustzijn die plaatsvindt die ook heel belangrijk is.

Het werkt ondersteunend, opbouwend en verlichtend.


Via dit kanaal van Pia zal het niet alleen Ik zijn die spreekt, maar zijn er ook een aantal anderen.

Het is niet de eerste keer dat Pia dit werk doet.

Het is een oude verbinding die terug opengesteld wordt.


Mijn zegen rust op dit centrum.

Mijn zegen rust op elk van de leerlingen die in dit centrum les volgt en ook ontwaakt in hun eigen innerlijk bewustzijn.

Meester Morya